Baltijas valstu ZA sadarbība

17. Baltijas Intelektuālās sadarbības konference 2021. gada 28.-29. jūnijā

I

2021. gada 28. un 29. jūnijā Tallinā norisināsies 17. Baltijas Intelektuālās sadarbības konference, kuras tēma šogad ir “Matemātika sabiedrībai” (Mathematics for Society). Sanāksme pulcēs Baltijas jūras valstu zinātņu akadēmiju prezidentus un to ievadīs seminārs enerģētikā.

Konferences tēmas izvēli noteica tas, ka daudzi zinātnieki ir devuši lielu ieguldījumu Covid-19 pandēmijas procesu analīzē un pandēmijas apkarošanas stratēģiju izstrādē. Kamēr medicīnas un dzīvības zinātņu ekspertu sasniegumi šajā laikā ir bijuši neapstrīdami un guvuši plašu atzinību, tomēr tikpat nozīmīgi panākumi ir bijuši eksaktajās zinātnēs, datorzinātnēs un inženierzinātnēs, kas vēl gaida savu novērtējumu.

Latviju konferencē pārstāvēs Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) īstenais loceklis Andris Ambainis, Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes profesors, LZA korespondētājloceklis Guntis Bārzdiņš, Latvijas Universitātes Mākslīgā intelekta laboratorijas vadošais pētnieks, un LZA korespondētājloceklis Arnis Sauka, Stokholmas Ekonomikas augstskolas (SSE Riga) profesors, SSE Riga Ilgtspējīga biznesa centra direktors. Konferences programma [Igaunijas Zinātņu akadēmija].

Avots: Igaunijas Zinātņu akadēmija.

II

2021. gada 28. jūnijā, 17. Baltijas Intelektuālās sadarbības konferences "Matemātika sabiedrībai" (Mathematics for Society”) pirmās dienas noslēgumā Igaunijas Zinātņu akadēmijas prezidents Tarmo Somere (Tarmo Soomere) atklāja 2021. gada Baltijas zinātņu akadēmiju medaļas laureātu vārdus.

Par tiem kļuvuši: 

Tīts Tamaru (Tiit Tammaru), Tartu Universitātes urbānās un populācijas ģeogrāfijas profesors; 
Andris Ambainis, Latvijas Universitātes datorzinātņu profesors; 
Valdemars Razums (Valdemaras Razumas), Viļņas Universitātes ķīmijas profesors. 

Baltijas zinātņu akadēmiju Goda medaļu saņēma Edvīns Kreicers (Edwin Kreuzer), Hamburgas Zinātņu un mākslu akadēmijas prezidents un Hamburgas Tehniskās universitātes mehānikas profesors. 

Vairāk sk. Igaunijas Zinātņu akadēmijas mājaslapā

Konferences videoieraksts pieejams Igaunijas Zinātņu akadēmijas mājaslapā

Fotogalerija (Igaunijas Zinātņu akadēmija). 

III

17. Baltijas Intelektuālās sadarbības konferences, ko 2021. gadā no 28. līdz 29. jūnijam organizēja Igaunijas Zinātņu akadēmija, tēmas “Matemātika sabiedrībai” ietvaros ar referātiem piedalījās trīs Latvijas zinātnieki, katrs pārstāvot īpašu matemātikas pielietojuma aspektu atšķirīgās zinātņu nozarēs.

LZA korespondētājloceklis Dr.oec. Arnis Sauka referātā “Advanced Math For the Policy Decisions: Case of the Shadow Economy Research” runāja par ēnu ekonomikas indeksa kalkulācijas metodēm un citiem aprēķiniem, kas var palīdzēt politikas veidotājiem izstrādāt optimālos risinājumus ēnu ekonomikas apkarošanas un nodokļu politikas jomās. LZA korespondētājloceklis Dr.sc.comp. Guntis Bārzdiņš referātā “The Increased Scientific Activity in Artificial Intelligence During the Pandemic” pievērsās aktuālajai situācijai, ko paralēli Covid-19 pandēmijai izraisījuši pārvietošanās un darba un ikdienas dzīves ierobežojumi, proti, t.s. Software As a Service jeb SAAS pakalpojumu piegādātāju pieaugošā ietekme un nozīme, kas faktiski jau šobrīd izmaina cilvēces attīstības gaitu, sākot ar pārmaiņām gan darba tirgū, darba vides specifikā, strādājošo paradumos u.tml., un visbeidzot ar to, ka SAAS piegādātāji jau ir akumulējuši t.s. BIG DATA par vairāk nekā 80 % pasaules iedzīvotāju aktivitātēm. LZA īstenais loceklis Dr.sc.comp. Andris Ambainis savukārt prezentēja referātu “Mathematics for Quantum Computing”.

Dr.oec. Arnis Sauka. “Advanced Math For the Policy Decisions: Case of the Shadow Economy Research” [pdf]

Dr.sc.comp. Guntis Bārzdiņš. “The Increased Scientific Activity in Artificial Intelligence During the Pandemic” [pdf]

Dr.sc.comp. Andris Ambainis. “Mathematics for Quantum Computing” [pdf]

Konferences videoieraksts pieejams Igaunijas Zinātņu akadēmijas mājaslapā.

IV

17. Baltijas Intelektuālās sadarbības konferences Tallinā, 2021. gada 29. jūnijā, apkopojums (angļu val., pdf). 

We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")