Baltijas valstu ZA sadarbība

18. Baltijas intelektuālās sadarbības konference "Enerģija nākotnes sabiedrībai"

2023. gada 20.-21. aprīlī, Rīgā,18. Baltijas intelektuālās sadarbības konferencē pulcējās Baltijas jūras valstu zinātņu akadēmiju prezidenti, Eiropas pētniecības institūtu un akadēmisko organizāciju pārstāvji, kā arī enerģētikas nozares speciālisti, rīcībpolitikas veidotāji un uzņēmēji. Konferenci rīkoja Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) kopīgi ar Igaunijas un Lietuvas zinātņu akadēmijām un sadarbības partneriem Latvijā – AS Olainfarm un AS Latvenergo.

18. BISK tēma bija "Enerģija nākotnes sabiedrībai” un tajā tika apspriesti dažādi atjaunīgās enerģijas iegūšanas veidi, enerģijas uzglabāšana, droša energoapgāde, efektīva un ilgtspējīga enerģijas izmantošana, aktualizējot arī sociālo zinātņu lomu enerģijas politikas veidošanā un īstenošanā. Konferencē tika uzsvērta zinātnes nozīme un pievienotā vērtība sabiedrības ekonomiskā potenciāla vairošanā, dabas bagātību racionālā izmantošanā klimata pārmaiņu kontekstā.

Baltijas intelektuālās sadarbības konferences tradicionāli tiek veltītas vienai tēmai, šogad tā ir enerģētika. Latvijas Zinātņu akadēmijas ārlietu sekretārs akadēmiķis Modris Greitāns, kurš ir viens no konferences organizētājiem un referentiem, uzsver konferences tēmas aktualitāti: “Šī gada konferences tēma ir “Enerģija nākotnes sabiedrībai”. Pēdējo gadu notikumi ir parādījuši enerģijas un, it īpaši, tās iztrūkuma vai milzu sadārdzinājuma būtisko ietekmi uz visām sabiedrības grupām, uz to ierasto dzīvesveidu un attīstības iespējām. Konferencē enerģētikas jautājumi tiks apskatīti no plaša skatu punkta, zinātniekiem, uzņēmējiem un politiķiem diskutējot gan par enerģijas ražošanu un alternatīviem enerģijas avotiem, gan par tās uzkrāšanas, pārvades un apgādes metodēm, gan arī par efektīvu un ilgtspējīgu enerģijas izmantošanu. Enerģētika ir joma, kur investīcijas ir jāplāno ļoti tālredzīgi, jo to rezultātus un ieguvumus bieži sagaidām tikai pēc daudziem gadiem. Lai nākotnes sabiedrībai nebūtu jāsūkstās par enerģētikas problēmām, aicinu visus interesentus konferencē diskutēt, kā tās novērst jau tagad!”

  1. APRĪLIS: Video   FOTOGALERIJA
  2. APRĪLIS: Video   FOTOGALERIJA

Baltijas Zinātņu akadēmiju medaļas laureāti 2023. gadā:

Dr. Jūras Banys, Lietuvas Zinātņu akadēmija

Baltijas zinātņu akadēmiju medaļa un diploms piešķirts akadēmiķim Dr. Jūras Banys par sadarbības stiprināšanu starp Baltijas reģiona zinātņu akadēmijām un izciliem zinātniskiem sasniegumiem fizikā.

Dr. Baiba Rivža, Latvijas Zinātņu akadēmija

Baltijas zinātņu akadēmiju medaļa un diploms piešķirts akadēmiķei Dr. Baibai Rivžai par sadarbības stiprināšanu starp Baltijas zinātņu akadēmijām un izciliem pētniecības sasniegumiem ekonomikā.

Dr. Arvi Hamburg, Igaunijas Zinātņu akadēmija.

Baltijas zinātņu akadēmiju medaļa un diploms piešķirts Dr. Arvi Hamburg par būtisku ieguldījumu enerģētikas pārejā un nākotnes enerģētikas politikas veidošanā visam Baltijas reģionam.

FOTOGALERIJA 

Baltijas valstu un Somijas zinātņu akadēmiju prezidentu tikšanās

2023. gada 21. aprīlī, Rīgā, 18. Baltijas intelektuālās sadarbības konferences ietvaros Igaunijas, Latvijas un Lietuvas zinātņu akadēmiju prezidentu tikšanās laikā tika parakstīts protokols pie 1991. gada 12. novembrī noslēgtā Baltijas valstu zinātņu akadēmiju sadarbības līguma (Protocol to the Agreement on Scientific Co-operation between the Estonian Academy of Sciences, the Latvian Academy of Sciences and the Lithuanian Academy of Sciences). Protokolu, kas tiek atjaunots vai papildināts ik pēc diviem gadiem, parakstīja Igaunijas ZA prezidents Prof.Tarmo Soomere, Latvijas ZA prezidents Prof.Ivars Kalviņš un Lietuvas ZA prezidents Prof. Jūras Banys.

2023. gada 21. aprīlī Somijas Zinātņu akadēmijas pastāvīgais sekretārs Prof.Mats Gyllenberg un Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ivars Kalviņš parakstīja memorandu par sadarbību starp Somijas Zinātņu akadēmiju jeb Somijas Zinātņu biedrību (Finnish Society of Sciences and Letters – Societas Scientiarium Fennica) un Latvijas Zinātņu akadēmiju.

Memorands paredz sadarbību kopīgu zinātnisko pasākumu – konferenču, sanāksmju, lekciju u.tml. organizācijā; jauno zinātnieku un studentu apmaiņā; akadēmiskās pārvaldības un ārējo sakaru jomās u.c. Kopīgo interešu aspektā memorandā nosauktas šādas prioritārās zinātņu nozares: matemātika un dabaszinības; dzīvības zinātnes (veselības aprūpe, biomedicīna, biotehnoloģija); ilgtspējīga lauksaimniecība un pārtikas nekaitīgums; vide un ekoloģija; sociālās un ekonomikas zinātnes, humanitārās zinātnes un mākslas vēsture.

FOTOGALERIJA

18. Baltijas Intelektuālās sadarbības konferences programma (pēdējās izmaiņas 18.04.2023.) 

Konferences mājaslapa

Sadarbības partneri:

Olainfarm50GadiLogoKrasainsCMYK page 001b RTU latvenergo lv sauklis

 

 

We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")