Baltijas valstu ZA sadarbība

16. Baltijas intelektuālās sadarbības konferences galvenā tēma – biomedicīna

2.-3. maijā Viļņā, Lietuvas Zinātņu akadēmijā norisināsies 16. Baltijas Intelektuālās sadarbības konference "Gēni: no pagātnes līdz nākotnei". Šī gada konferences galvenā tēma ir biomedicīna, tomēr tiks skartas arī citas nozares. Pirmās dienas ziņojumu tēma ir mūsdienu ģenētikas un genoma izpētes ietekme uz augu selekciju, medicīnisko praksi, kā arī jaunu pētniecības nozaru veidošanās un attīstība. Otrās dienas ziņojumos tiks analizēts, kā jaunākie pētījumi ģenētikā un genomikā maina izpratni par cilvēku populāciju vēsturi.

Konferencē piedalīsies LZA prezidents Ojārs Spārītis, LZA akadēmiķi Jekaterina Erenpreisa,  Jānis Kloviņš, Īzaks Rašals, Nikolajs Sjakste, Pēteris Trapencieris, kā arī LZA korespondētājloceklis Gunārs Lācis.

Programma

Informācija par konferenci Lietuvas Zinātņu akadēmijas mājas lapā.