Baltijas valstu ZA sadarbība

Sadarbība starp Baltijas valstu zinātņu akadēmijām un notiek vairākās formās.

Katra no Baltijas valstu zinātņu akadēmijām atbalsta abu pušu zinātnieku īstermiņa vizītes, pielietojot izmaksu sadales modeli atbilstoši Latvijas, Igaunijas un Lietuvas zinātniskās sadarbības protokolam (apmaiņu kvota – 75 dienas gadā);

Akadēmijas regulāri (reizi 2-3 gados) rīko Baltijas Intelektuālās sadarbības konferences, kuru ietvaros notiek Baltijas zinātņu akadēmiju medaļu pasniegšanas ceremonija.

2.-3. maijā Viļņā, Lietuvas Zinātņu akadēmijā norisināsies 16. Baltijas Intelektuālās sadarbības konference "Gēni: no pagātnes līdz nākotnei". Šī gada konferences galvenā tēma ir biomedicīna, tomēr ti...