Aktualitātes

Baltijas Zinātņu akadēmiju prezidentu tikšanās ar Britu Karalisko biedrību

Pēc Britu Karaliskās biedrības iniciatīvas 28. oktobrī notika Baltijas Zinātņu akadēmiju prezidentu tikšanās ar Britu Karaliskās biedrības izpilddirektori Dr. Džūliju Makstoni (Julie Maxton), Starptautiskās daļas vadītāju Endrjū Allenu (Andrew Allen) un Eiropas un Āzijas nodaļas vadītāju Loru Viltoni (Laura Wilton). Baltijas valstis pārstāvēja Igaunijas Zinātņu akadēmijas prezidents Tarmo Soomere, Lietuvas Zinātņu akadēmijas prezidents Juras Banis un Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) ievēlētais prezidents Ivars Kalviņš.

Sarunā tika apspriesti vairāki jautājumi, pirmkārt, zinātņu akadēmiju loma zinātnes politikas veidošanā un sadarbība ar zinātnes politikas veidotājiem. Baltijas valstu ZA prezidenti akcentēja “zinātnes diplomātiju” un tās lomu zinātnes politikas veidošanā. Igaunijas ZA prezidents Tarmo Soomere informēja dalībniekus par Baltijas valstu kopīgo zinātnes Forumu Tallinā par zinātnes diplomātiju ar Igaunijas augstu valsts amatpersonu un deputātu aktīvu piedalīšanos. Akadēmiķis Ivars Kalviņš uzsvēra zinātnes un inovāciju sasaistes nepieciešamību. Karaliskā biedrība solīja dalīties Lielbritānijas pieredzē par inovāciju ieviešanas praksi.

Viena no sarunas tēmām bija breksits un tā iespējas zinātnē. Britu Karaliskās biedrības izpilddirektore Dr. Makstone informēja par Karaliskās biedrības centieniem valdībā aktualizēt papildus finansējuma nepieciešamību zinātnieku starpvalstu mobilitātei un kopīgu projektu īstenošanas iespējām nākotnē. Makstones kundze rosināja pēcdoktorantūras pētnieku apmaiņu šī papildus finansējuma ietvaros, pusēm akcentējot, ka pēcdoktorantūras pētniecība ir nozīmīgs solis zinātnieku karjeras veidošanā. Karaliskās biedrības pārstāvji informēja par jauno “Globālo talantu vīzu”, lai dotu iespēju izciliem jaunajiem zinātniekiem veikt pētījumus Lielbritānijas zinātniskajos institūtos.

Tika apspriesta iespējamā Apvienotās Karalistes līdzdalība programmas Apvārsnis Eiropa ietvaros. Ārī šajā jomā tika minēta sadarbība ar Baltijas valstu Zinātņu akadēmijām un starptautiskajām zinātņu akadēmiju organizācijām (ALLEA, EASAC, ISC un IAP). Akadēmiju pārstāvji apsprieda arī klimata pārmaiņas un to ietekmi uz bioloģisko daudzveidību.

Dr. Makstone pastāstīja, ka viens no Britu Karaliskās biedrības darbības virzieniem ir sagatavot un sniegt zinātniski pamatotu viedokli valdībai, lai sekmētu datos balstītu lēmumu pieņemšanu, t.sk. Covid-19 jautājumos. Akadēmiķis I. Kalviņš pastāstīja par LZA organizētajiem semināriem Covid-19 problemātikas skaidrošanā profesionāļiem un plašākai sabiedrībai.

Baltijas Zinātņu akadēmijas vienojās, ka šī mērķa sasniegšanai svarīga ir valstu zinātņu akadēmiju sadarbība neatkarīgi no politiskajām izmaiņām. Lietuvas ZA prezidents Juras Banis rosināja veidot multilaterālu sadarbības Līgumu starp Baltijas valstu Zinātņu akadēmijām un Britu Karalisko biedrību. Šobrīd spēkā ir katras Baltijas valsts ZA divpusējais sadarbības līgums, kas noslēgts 1991. gadā.

 

Sagatavoja IlzeTrapenciere, LZA Starptautiskās nodaļas vadītāja

We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")