Aktualitātes

ALLEA ziņojums: CEĻĀ UZ AKADĒMISKĀS SISTĒMAS KLIMATA ILGTSPĒJĪBU EIROPĀ

Klimata krīzes steidzamība ir skaidri norādīta Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) Sestajā novērtējuma ziņojumā. Akadēmiskā sistēma būtiski pozitīvi ietekmē

i) pētot klimata krīzi un tās ietekmi;

ii) seku mazināšanas un pielāgošanās stratēģiju un tehnoloģiju pētniecība;

iii) plašas sabiedrības, kā arī studentu izglītošana;

iv) zinātniski pamatotas politikas konsultācijas. Šajā ziņojumā mēs koncentrējamies uz akadēmiskās sistēmas negatīvo ietekmi uz klimatu, izmantojot tās pašas darbības.

Tāpat kā būtībā visās sabiedrības nozarēs, lai panāktu klimata ilgtspējību, ir nepieciešama pamatīga pārveide. Akadēmiskās sistēmas gadījumā šo vajadzību pastiprina šāds fakts: akadēmiskās institūcijas sniedz zināšanas par klimata krīzi un iespējamiem risinājumiem un seku mazināšanas stratēģijām, un tāpēc tām arī jārīkojas, pamatojoties uz šīm zināšanām. Tādā veidā tie var arī uzņemties vadošo lomu, parādot, kā nozare var veiksmīgi pāriet uz klimata ilgtspējību. Dati par siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijām liecina, ka ir nepieciešamas būtiskas izmaiņas, lai akadēmiskā sistēma sasniegtu klimata ilgtspējību.

Pilns ziņojums

We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")