Pilnsapulce

LZA pilnsapulce 27.10.2021

LZA prezidenta Ivara Kalviņa uzruna pilnsapulces dalībniekiem (pdf).

LZA Lielās medaļas pasniegšana

LZA Lielo medaļu saņēma LZA īstenā locekle Dr.biol. Edīte Kaufmane par nozīmīgu ieguldījumu dārzkopības zinātnes un komercaugļkopības attīstībā un popularizēšanā. 

Laudatio Edītei Kaufmanei, Dārzkopības institūta direktore Inese Ebele (pdf).

"Augļkopības zinātnes un nozares attīstība Latvijā - paveiktais un izaicinājumi", Dr.biol. Edītes Kaufmanes akadēmiskā lekcija (pdf). 

Materiāli par LZA Lielās medaļas laureāti Dr.biol. Edīti Kaufmani publicēti laikrakstā "Zinātnes Vēstnesis", Nr. 10/615, 29.11.2021. (pdf). 

Videoieraksts

LZA Lielās medaļas laureāti

LZA Lielo medaļu saņēma LZA goda loceklis Dr.habil.art. Eduards Kļaviņš, kam tā piešķirta par ieguldījumu Latvijas un Eiropas mākslas vēstures un teorijas pētniecībā, kā arī par daudzsējumu enciklopēdiskā izdevuma "Latvijas mākslas vēsture" izdošanas organizēšanu, vadīšanu un intelektuālo bagātināšanu, kā arī akadēmiķis Andrejs Ērglis - par nozīmīgu ieguldījumu jaunu ārstniecības virzienu ieviešanā sirds slimību ārstēšanā Latvijā (pdf). 

Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta Ojāra Spārīša uzruna (pdf

Laudatio Andrejam Ērglim, LZA korespondētājloceklis Dainis Krieviņš (pdf)

Laudatio Andrejam Ērglim, LZA ārzemju loceklis Kristaps Zariņš (pdf)

Laudatio Eduardam Kļaviņam, LZA korespondētājlocekle Kristiāna Ābele (pdf)

"Zinātnes Vēstnesis", 2020. gada 7. decembris (20/604) (pdf)

Videoieraksts 

Jauno locekļu vēlēšanu rezultāti

2020. gada 26. novembrī, aizklātās balsošanas rezultātā, kas, ievērojot valstī izsludināto ārkārtas situāciju un atbilstoši LZA Statūtu 5.1. un 5.1.4. punktam un Nolikuma par LZA locekļu vēlēšanām 8. punktam, tika organizēta attālināti, LZA pilnsapulce par LZA jaunajiem locekļiem ievēlēja astoņus īstenos locekļus, četrus ārzemju un vienu goda locekli, kā arī septiņus korespondētājlocekļus.  

Īstenie locekļi
Pāvels Arsenjans
Aivars Bērziņš
Uģis Cābulis
Roberts Eglītis
Tatjana Koķe
Jānis Ločs
Māra Pilmane
Anna Stafecka
 
Ārzemju locekļi
Tomass Kaufmans
Hannu Korkeala
Sarmīte Mikuļoniene
Andrejs Sibirnijs
 
Goda locekle
Skaidrīte Lasmane
 
Korespondētājlocekļi
Ilze Akota
Raivis Bičevskis
Atis Elsts
Valts Ernštreits
Uldis Neiburgs
Līga Lepse
Romans Viters
We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")