Pilnsapulce

LZA pilnsapulce 07.04.2022

Latvijas Zinātņu akadēmija ceļā uz stratēģisko mērķu sasniegšanu. Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta Ivara Kalviņa uzruna pavasara pilnsapulcē, 2022. gada 7. aprīlis [pdf].

Fotogalerija (Jānis Brencis)

Videoieraksts

JB 0547 VISI

No kreisās: Senāta pateicības raksta ieguvēji LZA goda loceklis Vitolds Mašnovskis, dizaina aģentūras DUE vadītāja Inta Bērente-Strenga, viena no pētījuma “Jaunas metodes rīka izveide smadzeņu patoloģisko veidojumu analīzē” autorēm Mg. Jolanta Upīte, AS “Latvijas Finieris” valdes priekšsēdētāja vietnieks Juris Matvejs; Mārtiņa Straumaņa-Alfrēda Ieviņa balvas laureāte Dr.chem. Krista Gulbe, Dītriha Andreja Lēbera balvas laureāts Dr.iur. Jānis Pleps, Arvīda Kalniņa balvas laureāts Dr.sc.ing. Ziedonis Sarmulis, Senāta pateicības raksta ieguvēja – pētījuma “Slīdamība pa ledu” viens no autoriem Jānis Lungevičs, LZA ģenerālsekretāre Baiba Rivža, LZA prezidents Ivars Kalviņš, LZA Senāta priekšsēdētāja Tatjana Koķe, Artura Balklava balvas laureāte LZA korespondētājlocekle Līga Grīnberga, LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas priekšsēdētājs Guntis Zemītis (aizmugurē), Kaspara Buša balvas laureāts Dr.silv. Jurģis Jansons, LZA jauno zinātnieku balvas laureāts Mg.silv. Valters Samariks, LZA viceprezidents Ojārs Spārītis. Foto – Jānis Brencis.

Informācija

2022. gada 18. janvārī Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Senāts apstiprināja balvu ekspertu komisiju lēmumus un piešķīra desmit LZA vārdbalvas, tostarp trīs vārdbalvas jaunajiem zinātniekiem, kā arī trīs jauno zinātnieku balvas.

Artura Balklava balva zinātnes popularizēšanā tika piešķirta LZA korespondētājloceklei Līgai Grīnbergai;
Gustava Vanaga balva ķīmijā tika piešķirta Dr.chem. Eināram Ložam;
Tālivalža Vilciņa balva socioloģijā tika piešķirta Dr.sc.soc. Intai Mieriņai;
Kārļa Ulmaņa balva tautsaimniecībā tika piešķirta LZA korespondētājloceklim Arnim Saukam;
Dītriha Andreja Lēbera balva tiesību zinātnē tika piešķirta Dr.iur. Jānim Plepam;
Kaspara Buša balva meža ekoloģijā un mežkopībā tika piešķirta Dr.silv. Jurģim Jansonam;
Arvīda Kalniņa balva mežzinātnē, koksnes pētniecībā un pārstrādē tika piešķirta Dr.sc.ing. Ziedonim Sarmulim;
Ludviga un Māra Jansonu balva fizikā tika piešķirta Dr.physAleksejam Zolotarjovam;
Mārtiņa Straumaņa un Alfrēda Ieviņa balva ķīmijā tika piešķirta Dr.chem. Kristai Gulbei;
Emīlijas Gudrinieces balva ķīmijā un ķīmijas tehnoloģijā tika piešķirta Mg.chem. Andrim Jeminejam.
Jauno zinātnieku balvas tika piešķirtas PhD Baibai PrūseiDr.phys. Arturam Bundulim un Mg.silv. Valteram Samarikam.

2022. gada 18. janvārī LZA Senāts piešķīra arī sešus Senāta pateicības rakstus:

LZA goda loceklim Vitoldam Mašnovskim par kultūras mantojuma saglabāšanai veltītā enciklopēdiskā izdevuma “Muižas Latvijā” IV sējuma sagatavošanu.
Dizaina aģentūras DUE vadītājai Intai Bērentei-Strengai par kultūras mantojuma saglabāšanai veltītā enciklopēdiskā izdevuma “Muižas Latvijā” IV sējuma izdošanu.
Akciju sabiedrībai “Latvijas Finieris” par LVKĶI zinātnieku grupas izstrādātā produkta betulīna ieviešanu industriālā ražošanā pārtikas un kosmētikas vajadzībām.
Pētījuma “Slīdamība pa ledu” autoriem – K. Grosam, K.A. Lungevičam, J. Jansonam, E. Jerānei, J. Vībam un M. Irbem (RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte un RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte).
Pētījuma “Jaunas metodes rīka izveide smadzeņu patoloģisko veidojumu analīzē” autoriem – Jolantai Upītei, Tomass Brüning, Luisa Möhle, Mirjam Brackhan, Pablo Bascuñana, Baibai Jansonei un Jens Pahnke (LU Medicīnas fakultāte sadarbībā ar Oslo Universitāti).
Pētījuma “Jauns paņēmiens zāļvielu atklāšanai un izpētei” autoriem – MSc.pharm. Pāvelam Dimitrijevam, LZA akadēmiķim Pāvelam Arsenjanam (Latvijas Organiskās sintēzes institūts).

LZA_pilnsapulce_25.11.2021.jpg

LZA prezidenta Ivara Kalviņa uzruna pilnsapulces dalībniekiem (pdf).

LZA LIELĀS MEDAĻAS PASNIEGŠANA

LZA Lielo medaļu saņēma LZA īstenais loceklis Dr.habil.phys. Jānis Spīgulis par izciliem sasniegumiem biofotonikas virziena Latvijā izveidē un attīstībā.

Laudatio Jānim Spīgulim, Elektronikas un datorzinātņu institūta direktors, akadēmiķis Modris Greitāns (pdf), prezentācija (pdf).

"Gaisma ādā", Dr.habil.phys. Jāņa Spīguļa akadēmiskā lekcija (pdf).

Materiāli par LZA Lielās medaļas laureātu Dr.habil.phys. Jāni Spīguli publicēti laikrakstā "Zinātnes Vēstnesis", Nr. 11/616, 20.12.2021. (pdf). 

JAUNO LOCEKĻU VĒLĒŠANU REZULTĀTI

Aizklātās balsošanas, kas, atbilstoši LZA Statūtu 5.1. un 5.1.4. punktam un Nolikuma par LZA locekļu vēlēšanām 8. punktam, tika organizēta attālināti, rezultātā LZA pilnsapulce par LZA jaunajiem locekļiem ievēlēja desmit īstenos locekļus un divus goda locekļus, kā arī divpadsmit korespondētājlocekļus. 

Īstenie locekļi

Goda locekļi

Korespondētājlocekļi

Guntis Bārzdiņš

Sandra Kropa-Kaļužņija

Ilze Auziņa

Inga Ciproviča

Osvalds Zvejsalnieks

Aleksandrs Belovs

Vjačeslavs Kaščejevs

 

Andra Blumberga

Dagnija Loča

 

Remo Merijs-Meri

Aleksandrs Rapoports

 

Sanita Osipova

Felikss Sadirbajevs

 

Jānis Ozoliņš

Andris Šutka

 

Vladimirs Pankratovs

Andrejs Vasks

 

Elmārs Rancāns

Ludmila Vīksna

 

Zanda Rubene

Līga Zvejniece

 

Mārtiņš Šabovičs

   

Kristīne Šalma-Ancāne

   

Reinis Vilšķērsts

Klātienē tika godināti arī vairāki 2021. gadā piešķirto LZA balvu kaureāti – Madara Dārziņa, Kristīne Kitoka, Georgijs Stakanovs, Vija Strazdiņa un Ņikita Zrelovs.

Tika paniegta arī Edvīna Vedēja balva, ko LZA iedibinājusi kopīgi ar RTU Attīstības fondu 2021. gadā. Balvas pirmā laureāte ir Dr.chemMarija Skvorcova.

Videoieraksts

Fotogalerija (foto - Jānis Brencis)

 

We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")