Pilnsapulce

* LZA Lielās medaļas laureāti: LZA īstenā locekle Dr.habil.med. Vija Zaiga Kluša, kam tā piešķirta par radošiem sasniegumiem farmakoloģijas zinātnē, augstākās izglītības jomā un nopelniem Latvijas Zinātņu akadēmijas labā, un LZA īstenais loceklis Dr.habil.iur. Kalvis Torgāns - par modernas civiltiesību skolas iedibināšanu tiesību zinātnē Latvijā un nozīmīgu ieguldījumu teorētisko atziņu ieviešanā praksē (pdf.).

No 2014. līdz 2018. gadam finansiālu atbalstu LZA Lielajai medaļai - augstākajam apbalvojumam, ko LZA piešķir Latvijas un ārvalstu zinātniekiem par izciliem radošiem sasniegumiem, sniedza Borisa un Ināras Teterevu fonds. 2017. gadā Lielo medaļu un naudas balvas saņēma akadēmiķi Jānis Visvaldis Bārzdiņš un Baiba Rivža. 2016. gadā par LZA Lielās medaļas laureātiem kļuva akadēmiķi Dr.habil.sc.pol.Dr.iur. Tālavs Jundzis un Dr.habil.med. Romāns Lācis, 2015. gadā - Dr.biol. Arvīds Barševskis un Dr.habil.phys. Andris Šternbergs. 2014. gadā par LZA Lielās medaļas laureātiem un pirmajiem Borisa un Ināras Teterevu fonda naudas balvu īpašniekiem kļuva akadēmiķis Dr.habil.philol. Viktors Ivbulis un LZA ārzemju locekle Dr.habil.chem. Regīna Žuka.

* Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta Ojāra Spārīša svētku uzruna LZA Rudens pilnsapulcē (pdf.)

* Jauno locekļu vēlēšanu rezultāti

Ievērojot Latvijas Zinātņu akadēmijas Statūtu 3.2.1. un 3.8.1. punktu, aizklāti balsojot, Rudens pilnsapulcē par Latvijas Zinātņu akadēmijas jaunajiem locekļiem ievēlēti deviņi īstenie locekļi, sešpadsmit korespondētājlocekļi, četri ārzemju un viens goda loceklis.
 
Īstenie locekļi
Modris Greitāns, Ēriks Jēkabsons, Valdis Kokars, Edgars Liepiņš, Valdis Muktupāvels, Aigars Pētersons, Irina Pilvere, Gunita Zariņa, Aivars Žūriņš
Korespondētājlocekļi
Kristiāna Ābele, Jevgenijs Barkanovs, Sergejs Beļakovs, Gundars Bērziņš, Pauls Daija, Ilze Konrāde, Ilze Koroļeva, Tatjana Ķince, Gunārs Lācis, Jānis Ločs, Dace Pjanova, Jurģis Poriņš, Juris Prikulis, Anatolijs Šarakovskis, Anda Valdovska, Līga Zvejniece
Ārzemju locekļi
Sergiušs Mihaļskis, Anders Palzovs, Ēriks Rozners, Bonifācijs Stundža
Goda loceklis Māris Baltiņš.

* Fotogalerija

* Videoieraksts