Pilnsapulce

* LZA  Lielo medaļu un Borisa un Ināras Teterevu fonda prēmiju 10 000 eiro katram saņēma LZA īstenais loceklis Jānis Visvaldis Bārzdiņš un LZA īstenā locekle Baiba Rivža. Akadēmiķim Jānim Visvaldim Bārzdiņam Lielā medaļa piešķirta par fundamentāliem pētījumiem algoritmu teorijā un datorzinātnes skolas izveidi Latvijā. Akadēmiķe Baiba Rivža apbalvota par ievērojamu devumu Latvijas lauku un reģionu attīstības izpētē (pdf.).

* Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta Ojāra Spārīša uzruna (pdf.)

* Jauno locekļu velēšanu rezultāti

Ievērojot Latvijas Zinātņu akadēmijas Statūtu 3.2.1. un 3.8.1. punktu, aizklāti balsojot, LZA Rudens pilnsapulcē ievēlēti 11 īstenie locekļi,11 korespondētājlocekļi, 3 ārzemju locekļi un 2 goda locekļi. 

Īstenie locekļi
Jānis Alnis, Maija Burima, Ausma Cimdiņa, Tālis Gaitnieks, Aigars Jirgensons, Tālis Juhna, Mārcis Leja, Sandra Lejniece, Valdis Pīrāgs, Aleksandrs Šostaks, Igors Šuvajevs.
Korespondētājlocekļi
Aivars Bērziņš, Inguna Daukste-Silasproģe, Egils Ginters, Ivars Ījabs, Kristaps Jaudzems, Aigars Pētersons, Nils Rostoks, Aleksandrs Urbahs, Juris Vīksna, Ineta Ziemele, Sanita Zute.
Ārzemju locekļi
Valdis Bojarevičs (Valdis Bojarevics, Lielbritānija), Maija Kukļa (Maija Kukla, ASV), Zenons Lovkis (Baltkrievija).
Goda locekļi
Ināra Tetereva un Boriss Teterevs.
 
* Fotogalerija
 
*  Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta Ojāra Spārīša uzruna (pdf.)

* LZA vārdbalvu laureāti (pdf.)

* Fotogalerija
 
Mārtiņa Straumaņa un Alfrēda Ieviņa balvas ķīmijā laureāts Mg. Rihards Aleksis 
Emīlijas Gudrinieces balvas ķīmijas tehnoloģijā laureāte Mg. Agnese Stikute
Ludviga un Māra Jansonu balvas fizikā laureāts Dr.phys. Edgars Nitišs
Zentas Mauriņas balvas filozofijā laureāts Mg. Krišjānis Lācis
LZA balva jaunajiem zinātniekiem laureāti (no kreisās: K.Lācis, R.Aleksis, S.Briča, M.Semjonova,
LZA prezidents O.Spārītis, G.Kunakova, A.Stikute, T.Lejava, E.Nitišs)
Dr.chem. Gunta Kunakova
Mg. Sindija Briča
Dr.philol. Marija Semjonova    
Mg. Tatjana Lejava

* Videoieraksts

8 lapa no 8
We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")