Valsts emeritētie zinātnieki

Valsts emeritētie zinātnieki – ķīmija

 
Nr.p.k.
Uzvārds, vārds

Zinātniskais 

grāds

VEZ nsaukuma piešķiršanas gads
1. ANDERSONS Bruno Dr.chem. 2021.
2.  BIZDĒNA Ērika Dr.chem. 2019.
3.  DIŽBITE Tatjana Dr.habil.chem. 2019. 
4. DOBELE Gaļina Dr.habil.chem. 2019,
5. DUBURS Gunārs Dr.habil.chem. 2002.
6. DZELME Jānis Uldis Dr.habil.chem. 2005.
7. FLEIŠERS Mendels Dr.chem. 2019.
8. GRĀVĪTIS Jānis Dr.habil.chem. 2019.
9. GRĪNBERGA Solveiga Dr.chem. 2021.
10. KALME Zenta Dr.chem. 2021.
11. KALNIŅA Ināra Dr.chem. 2007.
12. KALVIŅŠ Ivars Dr.habil.chem. 2019.
13. KARLIVĀNS Gatis Dr.chem. 2008.
14. KATKEVIČS Juris Dr.chem. 2019.
15. KOKARS Valdis Dr.chem. 2021.
16. KONSTANTS Zigurds Dr.habil.chem. 1998.
17. KRAUZE Aivars Dr.chem. 2017.
18. LEITE Ludmila Dr.habil.chem. 2014.
19. LOKMANE Edīte Dr.chem. 2008.
20. LOĻA Daina Dr.chem. 2015.
21. LOŽA Einārs Dr.chem. 2021.
22. PORMALE Milda Dr.chem. 2014.
23. RENHOFA Regīna Dr.chem. 2019.
24. SEDMALE Gaida Dr.chem. 2014.
25. SIMONJANA Svetlana Dr.chem. 2006.
26. STIRNA Uldis Dr.habil.chem. 2017.
27. TIRZĪTIS Gunārs Dr.chem. 2005.
28. TĪLIKA Vija Dr.chem. 2008.
29. ULDRIĶIS Jānis Dr.chem. 2015.
30. VALTERS Raimonds Dr.habil.chem. 2015.
31. VEDERŅIKOVS Nikolajs Dr.habil.chem. 2000.
32. VEINBERGS Grigorijs Dr.habil.chem. 2014.
33. VĒVERIS Oļģerts Dr.chem. 2005.
34. VĪGANTE Brigita Dr.chem. 2017.
35. VĪTIŅA Ingrīda Dr.habil.chem. 2015.
 
Pēdējā atjaunošana 28.09.2022.
We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")