Valsts emeritētie zinātnieki

Valsts emeritētie zinātnieki

Valsts emeritētie zinātnieki - padome, normatīvie akti, jaunumi

VALSTS EMERITĒTO ZINĀTNIEKU PADOME

Latvijas Zinātņu akadēmija
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV 1524
T. 29215144
E pasts. Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
 
Padomes priekšsēdētājs LZA īstenais loceklis  Dr.habil.biol. Īzaks RAŠALS
Zinātniskā sekretāre Ligita ĀZENA
 

JAUNUMI

Valsts emeritētā zinātnieka statuss piešķirts 27 zinātniekiem (2024. gada 9. janvāris).

Izsludināts konkurss valsts emeritētā zinātnieka statusa piešķiršanai 2023. gadā (2023. gada 15. jūnijs).

Pasniedz diplomus valsts emeritētajiem zinātniekiem (pdf) (2022. gada 18. maijs). 

Valsts emeritētā zinātnieka statuss piešķirts 32 zinātniekiem (VEZ padomes 2021. gada 1. oktobra lēmums) (pdf). 

***

NORMATĪVIE AKTI

Valsts emeritētā zinātnieka statusa piešķiršana [Zinātniskās darbības likums, 12.1 pants]

(1) Izciliem, starptautiski atzītiem zinātniekiem pēc likumā noteiktā pensijas vecuma sasniegšanas var piešķirt valsts emeritētā zinātnieka statusu.

(2) Lēmumu par valsts emeritētā zinātnieka statusa piešķiršanu pieņem Latvijas Zinātņu akadēmija, noskaidrojot Valsts emeritēto zinātnieku padomes viedokli. Valsts emeritēto zinātnieku padomes sastāvu apstiprina izglītības un zinātnes ministrs uz četriem gadiem.

(3) Valsts emeritētajam zinātniekam piešķir mūža grantu — pabalstu, ko maksā papildus vecuma pensijai. To izmaksā Latvijas Zinātņu akadēmija no Izglītības un zinātnes ministrijas budžetā zinātniskajai darbībai paredzētajiem finanšu līdzekļiem.

(4) Ministru kabinets nosaka valsts emeritētā zinātnieka statusa pretendentu izvirzīšanas kārtību, atlases kritērijus un kārtību, kādā piešķir valsts emeritētā zinātnieka statusu un mūža grantu, piešķiramā mūža granta apmēru, kā arī Valsts emeritēto zinātnieku padomes izveidošanas kārtību un darbības pamatnoteikumus.

(04.03.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 07.04.2010. Pants stājas spēkā 01.07.2010. Sk. Pārejas noteikumu 15.punktu)

Valsts emeritētā zinātnieka statusa piešķiršanas kārtība [Ministru kabineta noteikumi Nr.692, Rīgā, 2010.gada 27.jūlijā (prot. Nr.38 16.§), izdoti saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma 12.1 panta ceturto daļu]

 

 

 

Valsts emeritētie zinātnieki – lauksaimniecības zinātnes

 

N.p.k.
Vārds
Uzvārds
Zinātniskais grāds
VEZ nosaukuma 
piešķiršanas gads
1.
ADAMOVIČS
Aleksandrs
Dr.agr.
2019
2.
BIRĢELE
Edīte
Dr.habil.biol.
2014
3. BOROVKO  Lilija Dr.agr. 2021
4. GEMSTE Inta Dr.agr. 2021
5.
JANSONS
Aldis
Dr.agr.
2015
6.
KĀRKLIŅS
Aldis
Dr.habil.agr.
2019
7.
KROĢERE
Rūta
Dr.agr.
2003
8.
LAPIŅŠ
Dainis
Dr.agr.
2017
9. RUISA  Silvija  Dr.agr. 2021
10.
RUNCE
Astrīda
Dr.habil.agr.
2003
11.
RUŽA
Antons
Dr.habil.agr.
2015
12.
SKRĪVELE
Māra
Dr.agr.
2003
13.
STRAUTMANIS
Didžus
Dr.agr.
2005
14.
STRĪĶIS
Voldemārs
Dr.agr.
2014
15. ŠTEINBERGA Vilhelmīne Dr.biol. 2023
16.
TIMBARE
Regīna
Dr.agr.
2019
17.
TURKA
Ināra
Dr.habil.agr.
2015
18.
VĒTRA
Jānis
Dr.habil.med.vet.
2001
19.
VĪTIŅA
Īra Irēna
Dr.biol.
2017
20.
VUCĀNS
Alberts
Dr.agr.
2006
21.
ZĀLĪTIS
Pēteris
Dr.habil.silv.
2014
Pēdējā atjaunošana 17.01.2024.

 


 

Valsts emeritētie zinātnieki - bioloģija, ģeogrāfija un ģeoloģija

Nr.
p.k.
Uzvārds, vārds 
Zinātniskais grāds 
VEZ nosaukuma piešķiršanas gads
1.
AFANASJEVA Gaļina
Dr.biol.
2008.
2.
AUZĀNE Svetlana
Dr.biol.
2005.
3.
BALODIS Valdis Ģirts
Dr.habil.biol.
2005.
4.
BELDAVA Inta
Dr.biol.
1998.
5.
BUIĶIS Indulis
Dr.biol.
2003.
6.
ČAPENKO Svetlana
Dr.habil.biol.
2015.
7.
ČUDARE Zigrīda
Dr.biol.
2006.
8. DIŠLERS Andris Dr.biol. 2021.
9.
EBERHARDS Guntis
Dr.habil.geogr.
2014.
10. JAKOBSONE Gunta Dr.biol. 2021.
11. FREIMANIS Astrīds Dr.geol. 2023.
12. JANSONE Inta Dr.biol. 2021.
13.
KOZLOVSKA Tatjana
Dr.habil.biol.
2019.
14.
KRŪMIŅA Astrīda
Dr.habil.biol.
2006.
15.
LAIVIŅŠ Māris
Dr.habil.geogr., Dr.biol.
2019.
16. LIEPA Imants Dr.biol. 2021.
17.
MELECIS Viesturs
Dr.biol.
2019.
18.
MUCENIECE Ruta
Dr.habil.biol.
2014.
19.
MIŠKE Irina
Dr.biol. 
2007.
20. NOLLENDORFS Vilnis Dr.biol. 2021.
21.
OZOLIŅA Gundega
Dr.biol.
1998.
22.
OZOLS Antons
Dr.habil.biol.
1996.
23.
PITERĀNS Alfons
Dr.habil.biol.
2001.
  PETROVSKIS Ivars Dr.biol. 2023.
24.
RAIPULIS Jēkabs
Dr.biol.
2008.
25.
RAPOPORTS Aleksandrs
Dr.habil.biol.
2017.
26.
RAŠALS Īzaks
Dr.habil.biol.
2017.
27.
ROMANOVSKA Olga
Dr.habil.biol.
1997.
28.
RUKLIŠA Maija
Dr.habil.biol.
2014.
29. STRAUTIŅA Sarmīte Dr.biol. 2023. 
30. VELĒNA Astrīda Dr.biol. 2023.
31.
VIMBA Edgars
Dr.biol.
1998.
32.
VULFA Līvija
Dr.biol.
2008.
33.
ZENKEVIČS Henriks
Dr.habil.biol.
2019.

Pēdējā atjaunošana 27.01.2024.

Valsts emeritētie zinātnieki – ķīmija

 
Nr.p.k.
Uzvārds, vārds

Zinātniskais 

grāds

VEZ nsaukuma piešķiršanas gads
1. ANDERSONS Bruno Dr.chem. 2021.
2.  BIZDĒNA Ērika Dr.chem. 2019.
3.  DIŽBITE Tatjana Dr.habil.chem. 2019. 
4. DOBELE Gaļina Dr.habil.chem. 2019,
5. DUBURS Gunārs Dr.habil.chem. 2002.
6. DZELME Jānis Uldis Dr.habil.chem. 2005.
7. FLEIŠERS Mendels Dr.chem. 2019.
8. GRĀVĪTIS Jānis Dr.habil.chem. 2019.
9. GRĪNBERGA Solveiga Dr.chem. 2021.
10. KALME Zenta Dr.chem. 2021.
11. KALNIŅA Ināra Dr.chem. 2007.
12. KALVIŅŠ Ivars Dr.habil.chem. 2019.
13. KARLIVĀNS Gatis Dr.chem. 2008.
14. KATKEVIČS Juris Dr.chem. 2019.
15. KOKARS Valdis Dr.chem. 2021.
16. KONSTANTS Zigurds Dr.habil.chem. 1998.
17. KRAUZE Aivars Dr.chem. 2017.
18. LEITE Ludmila Dr.habil.chem. 2014.
19. LOKMANE Edīte Dr.chem. 2008.
20. LOĻA Daina Dr.chem. 2015.
21. LOŽA Einārs Dr.chem. 2021.
22. MOROZOVS Andris Dr.chem. 2023.
23. PORMALE Milda Dr.chem. 2014.
24. RENHOFA Regīna Dr.chem. 2019.
25. SEDMALE Gaida Maruta Dr.habil.chem. 2014.
26. SIMONJANA Svetlana Dr.chem. 2006.
27. STIRNA Uldis Dr.habil.chem. 2017.
28. TIRZĪTIS Gunārs Dr.chem. 2005.
29. TĪLIKA Vija Dr.chem. 2008.
30. VALTERS Raimonds Dr.habil.chem. 2015.
31. VEDERŅIKOVS Nikolajs Dr.habil.chem. 2000.
32. VEINBERGS Grigorijs Dr.habil.chem. 2014.
33. VĒVERIS Oļģerts Dr.chem. 2005.
34. VĪGANTE Brigita Dr.chem. 2017.
35. VĪTIŅA Ingrīda Dr.habil.chem. 2015.
 
Pēdējā atjaunošana 31.01.2024.

Valsts emeritētie zinātnieki – fizika, datorzinātne, matemātika

Nr.p.k. Uzvārds, vārds Zinātniskais grāds VEZ nosaukuma piešķiršanas gads
1. BĀRZDIŅŠ Jānis Visvaldis Dr.habil.sc.comp. 2021.
2. BĒRSONS Imants Dr.habil.phys. 2017.
3. BĒRZIŅA Baiba Dr.habil.phys. 2017.
4. BIĻINSKIS Ivars Dr.habil.sc.comp. 2014.
5. BIRKS Ēriks Dr.phys. 2023.
6. BONDARENKO Valerijs Dr.habil.phys. 2005.
7. BORMANIS Kārlis Dr.phys. 2005.
8. BUCENIEKS Imants Dr.phys. 2023.
9. DAVIDENKO Eduards Dr.habil.phys. 2003.
10. DEHTJARS Jurijs Dr.habil.phys. 2021.
11. DIMZA Vilnis Dr.habil.phys. 2019.
12. GAILĪTE Erna Dr.habil.phys. 2019.
13. GAILĪTIS Agris Dr.phys. 2021.
14. GELFGATS Jurijs Dr.habil.phys. 2004.
15. KALIS Harijs Dr.math. 2023.
16. KOLIŠĶINS Andrejs Dr.phys. 2021.
17. KRŪMIŅŠ Andris Dr.habil.phys. 2015.
18. LIELAUSIS Oļģerts Dr.habil.phys. 1999.
19. MANIKS Jānis Dr.habil.phys. 2005.
20. MEDVIDS Artūrs Dr.habil.phys. 2019.
21. MILLERS Donats Dr.habil.phys. 2005.
22. MIRONOVA-ULMANE Ņina Dr.habil.phys. 2017.
23. MUKTEPĀVELA Faina Dr.phys. 2019.
24. OZOLIŅŠ Māris Dr.habil.phys. 2017.
25. OZOLS Andris Dr.habil.phys. 2021.
26. PENTJUŠS Ēvalds Dr.phys. 2005.
27. PLATACIS Ernests Dr.phys. 2021.
28. REINFELDS Andrejs Dr.math. 2023.
29. SILIŅŠ Andrejs Dr.habil.phys. 2021.
30. SKUDRA Atis Dr.phys. 2019.
31. SKVORCOVA Vera Dr.phys. 2023.
32. SPĪGULIS Jānis Dr.phys. 2023.
33. SPRIŅĢIS Māris Dr.habil.phys. 2019.
34. ŠOSTAKS Aleksandrs Dr.habil.math. 2017.
35. TRINKLERE Miralda Dr.phys. 2004.
36. TRUHINS Anatolijs Dr.habil.phys. 2015.
37. ZAĶE Maija Dr.phys. 2019.

Pēdējā atjaunošana 04.03.2024.

Valsts emeritētie zinātnieki - humanitārās zinātnes

Nr.p.k. Uzvārds, vārds Zinātniskais grāds VEZ nosaukuma piešķiršanas gads
1. BĒRZIŅŠ Valdis Dr.habil.hist. 2005.
2. BUŠMANE Brigita Dr.habil.philol. 2019.
3. CAUNE Andris Dr.habil.hist. 2002.
4. DRIBINS Leo Dr.hist. 2014.
5. DUMPE Linda Dr.habil.hist. 2001.
6. GRĪNUMA Gundega Dr.philol. 2019.
7. IKERE Zaiga Dr.habil.philol. 2019.
8. IVBULIS Viktors Dr.habil.philol. 2002.
9. KLOTIŅŠ Arnolds Laimonis Dr.art. 2023.
10. LAUMANE Benita Dr.habil.philol. 2006.
11. LOZE Ilze Biruta Dr.habil.hist. 2014.
12. MARKUS Dace Dr.habil.philol. 2015.
13. NĪTIŅA Daina Dr.habil.philol. 2017.
14. REIDZĀNE Beatrise Dr.habil.philol. 2023.
15. VĀVERE Vera Dr.habil.philol. 2000.
16. ZELTIŅA Guna Dr.art. 2021.
 
Pēdējā atjaunošana 05.01.2024.

Valsts emeritētie zinātnieki – inženierzinātne

Nr.p.k. Uzvārds, vārds Zinātniskais grāds VEZ nosaukuma piešķiršanas gads
1. BARKĀNS Voldemārs Dr.habil.sc.ing. 2019.
2. BRIŅĶIS Kārlis Dr.sc.ing. 2021.
3. CARS Aleksandrs Dr.sc.ing. 2006.
5. DUKAĻSKA Lija Dr.habil.sc.ing. 2003.
6. GRABIS Jānis Dr.habil.sc.ing. 2015.
7. GRUNDSPEŅĶIS Jānis Dr.habil.sc.ing. 2021.
8. KABAŠKINS Igors Dr.habil.sc.ing. 2021.
9. KANCEVIČA Viktorija Dr.habil.sc.ing. 2007.
10. KASJANOVS Vladimirs Dr.habil.sc.ing. 2015.
11. KLEINE Rita Dr.sc.ing. 2008.
12. LAGZDIŅA Silvija Dr.sc.ing. 2008.
13. LAPSA Videvuds Dr.sc.ing. 2004.
14. LIELPĒTERS Pēteris Dr.sc.ing. 2023.
15. MATĪSS Imants Dr.habil.sc.ing. 2019.
16. MERKURJEVA Gaļina Dr.sc.ing. 2021.
17. MERKURJEVS Jurijs Dr.habil.sc.ing. 2019.
18. MEŽINSKIS Gundars Dr.sc.ing. 2023.
19. MIĶELSONS Artūrs Dr.habil.sc.ing. 2001.
20. OZOLIŅŠ Jānis Dr.sc.ing. 2005. 
21. POMMERS Juris Gunārs Dr.habil.sc.ing. 2003.
22. PRIEKULIS Juris Dr.sc.ing. 2021.
23. RIVŽA Pēteris Dr.habil.sc.ing. 2019.
24. RUTMANIS Laimonis Dr.habil.sc.ing. 2006.
25. SAUĻUS SAUHATS Antans Dr.habil.sc.ing. 2023.
26. SKUDRA Līga Dr.sc.ing. 2008.
27. SKUJĀNS Juris Dr.sc.ing. 2017.
28. SMILGA Haralds Dr.habil.sc.ing. 2007.
29. ŠNEPS-ŠNEPPE Manfreds Dr.sc.ing. 2021.
30. ŠVINKA Ruta Dr.sc.ing. 2023.
31. ŠVINKA Visvaldis Dr.habil.sc.ing. 2023.
32. TIMMERMANIS Kārlis Dr.sc.ing. 2007.
33. TJUŅINA Ērika Dr.sc.ing. 2023.
34. ZELTIŅŠ Namejs Dr.habil.sc.ing. 2015.
35. ŽŪRIŅŠ Aivars Dr.sc.ing. 2023.
Pēdējā atjaunošana 23.01.2024.

Valsts emeritētie zinātnieki – medicīna

Nr.p.k. Uzvārds, vārds Zinātniskais grāds VEZ nosaukuma piešķiršanas gads
1. ANDRĒJEVA Svetlana Dr.med. 2008.
2. BARKĀNE Biruta Dr.med. 2008.
3. BĒRZIŅŠ Juris Dr.habil.med. 2001.
4. BRŪVERE Rūta Dr.med. 2006.
5. CARE Rūta Dr.med. 2017.
6. DZĒRVE–TĀLUTS Vilnis Dr.med. 2015.
7. EGLĪTE Maija Dr.habil.med. 2023.
8. ĒRENPREISA Jekaterina Dr.habil.med. 2014.
9. FELDMANE Guna Dr.med. 2005.
10. GARDOVSKA Dace Dr.habil.med. 2019.
11. GARDOVSKIS Jānis Dr.habil.med. 2021.
12. GAUJĒNS Jānis Dr.habil.med. 1998.
13. JANSONS Haralds Dr.habil.med. 2000.
14. KALNIŅA Inta Dr.med. 2023.
15. KALNIŅA Vaira Irisa Dr.med. 2006.
16. KLUŠA Vija Dr.habil.med. 2014.
17. LĀCIS Aris Dr.habil.med. 2002.
18. LEJNIEKS Aivars Dr.med. 2023.
19. LIGERE Renāte Dr.habil.med. 2003.
20. MAKSIMOVA Lidija Dr.habil.med. 2003.
21. MAMAJA Biruta Dr.med. 2023.
22. MILTIŅŠ Alfrēds Dr.habil.med. 2001.
23. MUROVSKA Modra Dr.med. 2019.
24. OZOLANTA Iveta Dr.habil.med. 2019.
25. ROZENTĀLS Rafails Dr.habil.med. 2003.
26. SILIŅŠ Ivars Dr.habil.med. 2002.
27. SKAĢERS Andrejs Dr.habil.med. 2014.
28. SONDORE Antoņina Dr.med. 2003.
29. THORA Svetlana Dr.habil.med. 2006.
30. URTĀNE Ilga Dr.med. 2019.
31. VANAGS Indulis Dr.habil.med. 2019.
32. VĒVERIS Māris Dr.med. 2021.
33. VĪTOLIŅA Rasma Dr.med. 2008.

Pēdējā atjaunošana 17.01.2024.

Valsts emeritētie zinātnieki – sociālās zinātnes

N.p.k.
Uzvārds
Vārds
Zinātniskais grāds
VEZ nosaukuma piešķiršanas gads
1.
FORANDS
Ilgvars
Dr.paed.
2006.
2.
GRĀVĪTIS
Uldis
Dr.paed.
2019.
3. JUNDZIS  Tālavs Dr.habil.iur. 2021.
4. KOĶE  Tatjana Dr.habil.paed. 2021.
5.
KRASTIŅŠ
Oļģerts
Dr.habil.oec.
2005.
6. KRŪMIŅŠ  Juris Dr.habil.oec. 2023.
7.
LIEĢENIECE
Daina
Dr.habil.paed.
2006.
8. RIVŽA  Baiba Dr.habil.oec. 2021.
9. VOROBJOVS  Aleksejs Dr.sc.soc. 2023.
10.
ŽIVITERE
Marga
Dr.oec.
2015.
11.
ŽOGLA
Irēna
Dr.habil.paed.
2019.
Pēdējā atjaunošana 05.01.2024.
We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")