Lielā medaļa, balvas

LZA LIELA MEDALA

 

LM 1996

LZA Lielā medaļa ir augstākais apbalvojums, ko akadēmija piešķir katru gadu Latvijas un ārvalstu zinātniekam par izciliem radošiem sasniegumiem.

Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielā medaļa ir atlieta bronzā, tās aversā attēlots LZA ģerbonis ar uzrakstu Academia Scientiarum Latviensis”, reversā tiek iegravēts apbalvotā vārds, uzvārds un medaļas piešķiršanas datums. Medaļas autors ir mākslinieks LZA goda loceklis Jānis Strupulis. 

Kandidātus apbalvošanai ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielo medaļu iesaka LZA īstenie, goda un ārzemju locekļi, LZA nodaļas, rakstiski iesniedzot motivētu ierosinājumu un īsu uzziņu par ieteicamo kandidātu. Lēmumu par apbalvošanu pieņem LZA Senāts.

2013. gadā mecenāti Boriss un Ināra Teterevi un LZA prezidents Ojārs Spārītis vienojās par atbalstu LZA, lai veicinātu Latvijas sabiedrības un valsts izaugsmi. Vienošanās ietvaros Borisa un Ināras Teterevu fonds līdz 2018. gadam ieskaitot sniedza atbalstu Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielajai medaļai – Lielās medaļas laureāti desmit izcili Latvijas zinātnieki katrs saņēma fonda prēmiju 10 000 eiro apmērā.

Līdz šim LZA Lielo medaļu saņēmuši Jānis Graudonis un Jānis Stradiņš (1993), Edgars Dunsdorfs un Egons Lavendelis (1994), Elmārs Grēns un Dītrihs Andrejs Lēbers (1995), Edmunds Lukevics un Magda Štaudingera-Voita (1996), Vaira Vīķe-Freiberga un Edgars Siliņš (1997), Dainis Draviņš un Jānis Krastiņš (1998), Juris Upatnieks un Olģerts Lielausis (1999), Gunārs Birkerts un Mārtiņš Beķers (2000), Juris Hartmanis un Andris Caune (2001), Tālis Millers un Vladimirs Toporovs (2002), Rūsiņš Mārtiņš Freivalds un Indriķis Šterns (2003), Imants Lancmanis un Andris Padegs (2004), Elmārs Blūms un Edvīns Vedējs (2005), Rihards Kondratovičs un Trevors Fennels (2006), Viktors Hausmanis un Roberts Evarestovs (2007), Vitauts Tamužs un Ēriks Kupče (2008), Ivars Kalviņš un Kristaps Zariņš (2009), Mārcis Auziņš un Kurts Švarcs (2010), Ēvalds Mugurēvičs un Rihards Villems (2011), Pauls Pumpēns un Andrievs Ezergailis (2012), Andris Ambainis un Alvis Brāzma (2013), Viktors Ivbulis, Regīna Žuka (2014), Arvīds Barševskis, Andris Šternbergs (2015), Tālavs Jundzis, Romans Lācis (2016), Jānis Bārzdiņš un Baiba Rivža (2017), Vija Zaiga Kluša un Kalvis Torgāns (2018), Bruno Andersons un Linards Skuja (2019), Eduards Kļaviņs un Andrejs Ērglis (2020), Edīte Kaufmane un Jānis Spīgulis (2021), Māra Grudule un Olafs Daugulis (2022), Aivars Bērziņš un Pauls Stradiņš (2023), Maija Dambrova un Kristiāna Ābele (2024).

1993:

Jānis Graudonis par izcilo ieguldījumu Latvijas arheoloģijas zinātnē un tās attīstībā un nopelniem Latvijas Zinātņu akadēmijas labā.

Jānis Stradiņš par izciliem darbiem organiskajā ķīmijā un Latvijas zinātnes vēsturē.

1994:

Edgars Dunsdorfs par izcilu ieguldījumu Latvijas vēstures pētniecībā.

Egons Lavendelis par radošiem sasniegumiem zinātnē un augstākās izglītības jomā.

1995:

Elmārs Grēns par ievērojamiem sasniegumiem molekulārbioloģijā.

Dītrihs Andrejs Lēbers par ievērojamiem sasniegumiem juridiskajās zinātnēs.

1996:

Edmunds Lukevics par ievērojamiem sasniegumiem organiskajā un metālorganiskajā ķīmijā.

Magda Štaudingera - Voita par ievērojamiem sasniegumiem mūsdienu molekulārās bioloģijas izveidē un atbalstu Latvijas zinātnei.

1997:

Vaira Vīķe-Freiberga par izciliem sasniegumiem mutvārdu literatūrā un darbā pie latviešu dainām.

Edgars Siliņš par jauna zinātniskā virziena un skolas izveidošanu organiskajā cietvielu fizikā un būtisku ieguldījumu Latvijas zinātnes organizatoriskajā darbībā.

1998:

Dainis Draviņš par ievērojamiem zinātniskiem sasniegumiem astrofizikālo procesu izpētē zvaigžņu un starpzvaigžņu vidē un būtisku ieguldījumu Latvijas zinātnes starptautiskās sadarbības veicināšanā.

Jānis Krastiņš par Rīgas 19. un 20. gadsimta arhitektūras izpēti, veicinot Rīgas centra iekļaušanu UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā.

1999:

Oļģerts Lielausis par būtisku ieguldījumu magnētiskās hidrodinamikas attīstībā un šķidra metāla tehnoloģiju izstrādē.

Juris Upatnieks par optiskās hologrāfijas pamatprincipu izstrādi un tās pielietojumu attīstīšanu pasaulē.

2000:

Mārtiņš Beķers par būtisku ieguldījumu mikrobioloģijas zinātnē un jaunu biotehnoloģisku procesu izstrādāšanā un ieviešanā ražošanā.

Gunārs Birkerts par izcilu ieguldījumu 20.gadsimta pasaules arhitektūrā.

2001:

Andris Caune par būtisku devumu senās Rīgas vēstures un arheoloģijas izpētē.

Juris Hartmanis par izcilu ieguldījumu datorzinātņu attīstībā.

2002:

Tālis Millers par izcilu zinātnisko devumu plazmas ķīmijā un neorganisko materiālu tehnoloģijā.

Vladimirs Toporovs par izcilu zinātnisko devumu baltu valodniecībā un etnoģenēzes izpētē.

2003:

Rūsiņš-Mārtiņš Freivalds par izciliem darbiem varbūtisko algoritmu un kvantu automātu teorijā, izveidojot zinātnisko skolu Latvijā.

Indriķis Šterns par Latvijas viduslaiku vēstures pētniecību.

2004:

Imants Lancmanis par Rundales pils kompleksa atjaunošanu un izcilu devumu mākslas zinātnē.

Andris Padegs par ievērojamu ieguldījumu lieldatoru arhitektūras izstrādē.

2005:

Elmārs Blūms par magnētisko šķidrumu fizikas zinātniskā virziena iedibināšanu un attīstīšanu Latvijā.

Edvīns Vedējs par jaunu organiskās sintēzes metožu izstrādi un nopelniem Latvijas organiskās ķīmijas speciālistu sagatavošanā.

2006:

Rihards Kondratovičs par izcilu ieguldījumu rododendru selekcijā.

Trevors Fennels par ieguldījumu latviešu vēsturiskās valodniecības attīstībā un latviešu valodas pieminekļu izdošanā un komentēšanā.

2007:

Viktors Hausmanis par ievērojamu ieguldījumu latviešu dramaturģijas un teātra vēstures izpētē.

Roberts Evarestovs par būtisku ieguldījumu un aktīvu līdzdalību cietvielu kvantu ķīmijas skolas izveidošanā Latvijā.

2008:

Vitauts Tamužs par materiālmehānikas zinātniskās skolas izveidi Latvijā.

Ēriks Kupče par principiāli jaunu kodolmagnētiskās rezonanses spektroskopijas metodoloģiju izstrādāšanu.

2009:

Ivars Kalviņš par jaunu konkurētspējīgu ārstniecisku preparātu izveidošanu un inovatīvas ievirzes stiprināšanu Latvijas Organiskās sintēzes institūtā.

Kristaps Zariņš par izciliem sasniegumiem asinsvadu ķirurģijā un Latvijas un ārzemju mediķu vienotības stiprināšanā.

2010:

Mārcis Auziņš par izcilu ieguldījumu koherento procesu izpētē atomu un molekulu fizikā.

Kurts Švarcs par izciliem darbiem un praktiskiem risinājumiem radiācijas fizikā un hologrāfijā.

2011:

Ēvalds Mugurēvičs par būtisku devumu Latvijas arheoloģijas izpētē un viduslaiku hroniku edīcijā.

Rihards Villems par izcilu devumu arheoģenētikā.

2012:

Pauls Pumpēns par nozīmīgu ieguldījumu molekulārajā virusoloģijā un jaunas pētnieku paaudzes audzināšanā.

Andrievs Ezergailis par būtisku devumu Latvijas 20.gadsimta vēstures izpētē.

2013:

Andris Ambainis par izciliem rezultātiem kvantu skaitļošanas teorijā.

Alvis Brāzma par izciliem rezultātiem bioinformātikā.

2014:

Viktors Ivbulis par izcilu devumu indoloģijā.

Regīna Žuka par būtisku ieguldījumu pretvēža preparāta ftorafūra radīšanā.

2015:  

Arvīds Barševskis par būtisku ieguldījumu entomoloģijas attīstībā Latvijā un Latvijas koleopteroloģijas skolas izveidošanu Daugavpilī.

Andris Šternbergs par devumu jaunu funkcionālo materiālu un nanotehnoloģiju attīstīšanā. 

2016:

Tālavs Jundzis par pētījumiem Latvijas neatkarības atjaunošanas vēsturē

Romans Lācis  par nozīmīgu ieguldījumu sirds ķirurģijas attīstībā Latvijā

2017:

Jānis Bārzdiņš  par fundamentāliem pētījumiem algoritmu teorijā un datorzinātnes skolas izveidi Latvijā

Baiba Rivža par ievērojamu devumu Latvijas lauku un reģionu attīstības izpētē

2018:

Vija Zaiga Kluša par radošiem sasniegumiem farmakoloģijas zinātnē, augstākās izglītības jomā un nopelniem Latvijas Zinātņu akadēmijas labā

Kalvis Torgāns par modernas civiltiesību skolas iedibināšanu tiesību zinātnē Latvijā un nozīmīgu ieguldījumu teorētisko atziņu ieviešanā praksē

2019:

Bruno Andersons par būtisku devumu koksnes zinātnes attīstībā un Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta izaugsmes veicināšanā

Linards Skuja par izciliem sasniegumiem optisko stiklu fizikas un fotonikas attīstībā

2020:

Eduards Kļaviņš par ieguldījumu Latvijas un Eiropas mākslas vēstures un teorijas pētniecībā, kā arī daudzsējumu enciklopēdiskā izdevuma "Latvijas mākslas vēsture" izdošanas organizēšanā, vadīšanā un intelektuālajā bagātināšanā

Andrejs Ērglis par nozīmīgu ieguldījumu jaunu ārstniecības virzienu ieviešanā sirds slimību ārstēšanā Latvijā

2021:

Edīte Kaufmane par par nozīmīgu  ieguldījumu dārzkopības zinātnes un komercaugļkopības attīstībā un popularizēšanā

Jānis Spīgulis par izciliem  sasniegumiem biofotonikas virziena Latvijā izveidē un attīstībā

2022:

Māra Grudule par veiktajiem pētījumiem latviešu literatūras un kultūras vēsturē

Olafs Daugulis par izciliem sasniegumiem organiskās sintēzes metodoloģijā un Latvijas ķīmiķu izglītošanā

2023:

Aivars Bērziņš par sabiedrības veselībai nozīmīgu zoonotisko patogēnu molekulārās epidemioloģijas pētījumiem

Pauls Stradiņš par izciliem sasniegumiem silīcija fotovoltaikas jomā un ilgstošu lietišķu sadarbību ar Latvijas zinātniekiem

2024:

Maija Dambrova par izciliem sasniegumiem jaunu farmakoloģiski aktīvu savienojumu darbības mehānismu izpētē un jaunas farmakologu skolas izveidi Latvijā

Kristiāna Ābele par 19. gs. un 20. gs. sākuma Latvijas un Baltijas mākslas vēstures, mākslas vēstures historiogrāfijas, grāmatniecības vēstures un Baltijas vācu kultūras mantojuma pētniecību

 

 

 

Lasīts 3333 reizes
We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")