Akadēmijas locekļi

Ābele Kristiāna (mākslas vēsture), HSZN. LMA Mākslas vēstures institūts

Alnis Jānis (fizika), FTZN. LU Atomfizikas un spektroskopijas institūts

Ambainis Andris (informātika), FTZN. Latvijas Universitāte 

Andersons Bruno (materiālzinātnes), ĶBMZN un LMZN. Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts

Arsenjans Pāvels (farmācija), ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Auziņš Mārcis (fizika), FTZN. Latvijas Universitāte

Barševskis Arvīds (bioloģija), ĶBMZN. Daugavpils Universitāte

Bārzdiņš Guntis (informātika), FTZN. LU Matemātikas un informātikas institūts

Bārzdiņš Jānis (informātika), FTZN. LU Matemātikas un informātikas institūts

Beļakovs Sergejs (ķīmija), ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Bērziņš Aivars (veterinārmedicīna), LMZN. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR"

Bērziņš Valdis (vēsture), HSZN. LU Latvijas vēstures institūts

Biļinskis Ivars (informātika), FTZN. Elektronikas un datorzinātņu institūts

Bojārs Juris (tiesību zinātnes), HSZN. Latvijas Universitāte

Borzovs Juris (informātika), FTZN. Latvijas Universitāte

Burima Maija (literatūrzinātne), HSZN. LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Caune Andris (arheoloģija), HSZN. Latvijas Zinātņu akadēmija

Cābulis Uģis (mežzinātnes), LMZN. Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts

Cēbers Andrejs (fizika), FTZN. LU Fizikas institūts

Cimdiņa Ausma (literatūrzinātne), HSZN. LU Humanitāro zinātņu fakultāte

Ciproviča Inga (lauksaimniecības zinātnes), LMZN, Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Daija Pauls (literatūrzinātne), HSZN. LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Dambrova Maija (farmācija), ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Dehtjars Jurijs (fizika), FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Druviete Ina (valodniecība), HSZN. Latvijas Universitāte

Duburs Gunārs (ķīmija), ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Eglītis Roberts (fizika), FTZN. LU Cietvielu fizikas institūts

Erts Donāts (fizika), FTZN. LU Ķīmiskās fizikas institūts

Ērenpreisa Jekaterina (bioloģija), ĶBMZN. Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Ērglis Andrejs (medicīna), ĶBMZN. Latvijas Zinātņu akadēmija, LU Kardioloģijas institūts

Feldmanis Inesis (vēsture), HSZN. Latvijas Universitāte

Ferbers Ruvins (fizika), FTZN. Latvijas Universitāte

Gailītis Agris (fizika), FTZN. LU Fizikas institūts

Gaitnieks Tālis (mežzinātne), LMZN. LV Mežzinātnes institūts "Silava"

Gardovska Dace (medicīna), ĶBMZN. Rīgas Stradiņa universitāte

Gardovskis Jānis (medicīna), ĶBMZN. Rīgas Stradiņa universitāte

Grabis Jānis (materiālzinātnes), ĶBMZN. RTU Neorganiskās ķīmijas institūts

Greitāns Modris (informātika), FTZN. Elektronikas un datorzinātņu institūts

Grēns Elmārs (bioloģija), ĶBMZN. Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Grudule Māra (literatūrzinātne), HSZN. Latvijas Universitāte

Grundspeņķis Jānis (informātika), FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Ījabs Ivars (politoloģija), HSZN. Latvijas Universitāte

Ivbulis Viktors (literatūrzinātne), HSZN. Latvijas Zinātņu akadēmija

Jansone Ilga (valodniecība), HSZN. LU Latviešu valodas institūts

Jansons Āris (mežzinātnes), LMZN. Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

Jaudzems Kristaps (ķīmija), ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Jēkabsons Ēriks (vēsture), HSZN. Latvijas Universitāte

Jirgensons Aigars (ķīmija), ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Juhna Tālis (inženierzinātne), ĶBMZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Jundzis Tālavs (politoloģija), HSZN. Juridiskā koledža

Kalnačs Benedikts (literatūrzinātne), HSZN. LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Kalniņš Mārtiņš (ķīmija), ĶBMZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Kalviņš Ivars (ķīmija), ĶBMZN. Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Karnīte Raita (ekonomika), HSZN. SIA "EPC"

Kaščejevs Vjačeslavs (fizika), FTZN. Latvijas Universitāte

Kaufmane Edīte (lauksaimniecības zinātnes), LMZN. Dārzkopības institūts, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte

Kārkliņš Aldis (lauksaimniecības zinātnes), LMZN. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte

Kloviņš Jānis (bioloģija), ĶBMZN. Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Kluša Vija (medicīna), ĶBMZN. Latvijas Universitāte

Kļaviņš Māris (vides zinātnes), ĶBMZN. Latvijas Universitāte

Knite Māris (fizika), FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Kokars Valdis (ķīmija), ĶBMZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Koķe Tatjana (pedagoģija), HSZN. Rīgas Stradiņa universitāte

Konrāde Ilze (medicīna), ĶBMZN. Rīgas Stradiņa universitāte

Kotomins Jevgeņijs (fizika), FTZN. LU Cietvielu fizikas institūts

Krasņikovs Andrejs (mehānika), FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Krastiņš Jānis (arhitektūra), HSZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Krastiņš Oļģerts (ekonomika), HSZN un LMZN. Latvijas Zinātņu akadēmija

Krieviņš Dainis (medicīna), ĶBMZN. P. Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca

Krišjāne Zaiga (ģeogrāfija), ĶBMZN. Latvijas Universitāte

Krūmiņš Andris (fizika), FTZN. LU Cietvielu fizikas institūts

Krūmiņš Juris (demogrāfija), HSZN. Latvijas Universitāte

Kuzmins Aleksejs (fizika), FTZN. LU Cietvielu fizikas institūts

Kūle Maija (filozofija), HSZN. LU Filozofijas un socioloģijas institūts

Kupče Ēriks (ķīmija), ĶBMZN.

Kursīte-Pakule Janīna (literatūrzinātne), HSZN. Latvijas Universitāte

Lācis Ivars (fizika), FTZN. LU Fizikas un matemātikas fakultāte

Leja Mārcis (medicīna), ĶBMZN. LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts

Lejniece Sandra (medicīna), ĶBMZN. Rīgas Stradiņa universitāte

Lejnieks Aivars (medicīna), ĶBMZN. Rīgas Stradiņa universitāte

Lielausis Oļģerts (fizika), FTZN. LU Fizikas institūts

Liepiņš Edgars (farmācija), ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Linē Aija (bioloģija), ĶBMZN. Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Loča Dagnija (materiālzinātne), ĶBMZN. RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centrs

Ločs Jānis (materiālzinātne), ĶBMZN. RTU Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts, Baltijas Biomateriālu ekselences centrs

Markus Dace (valodniecība), HSZN. Liepājas Universitāte

Matīss Imants (mehānika), FTZN. LZA Sertifikācijas centrs

Merkurjevs Jurijs (informātika), FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Muceniece Ruta (medicīna), ĶBMZN. Latvijas Universitāte

Muižnieks Indriķis (bioloģija), ĶBMZN. Latvijas Universitāte

Muktupāvels Valdis (folkloristika), HSZN. Latvijas Universitāte

Murovska Modra (medicīna), ĶBMZN. RSU A.Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts

Ose Ieva (arheoloģija), HSZN. LU Latvijas vēstures institūts

Ozoliņš Oskars (inženierzinātnes), FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Ozols Andris (fizika), FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Pētersons Aigars (medicīna), ĶBMZN. Rīgas Stradiņa universitāte

Pilmane Māra (medicīna), ĶBMZN. Rīgas Stradiņa universitāte

Pilvere Irina (ekonomika), LMZN. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte

Pīrāgs Valdis (medicīna), ĶBMZN. Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Internās medicīnas klīnika

Plotniece Aiva (ķīmija), ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Počs Remigijs (ekonomika), HSZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Purāns Juris (fizika), FTZN. LU Cietvielu fizikas institūts

Rapoports Aleksandrs (bioloģija), ĶBMZN. LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts

Rašals Īzaks (bioloģija), ĶBMZN un LMZN. LU Bioloģijas institūts

Ribickis Leonīds (enerģētika), FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Rivža Baiba (ekonomika), LMZN un HSZN. Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte

Rogulis Uldis (fizika), FTZN. Latvijas Universitāte, LU Cietvielu fizikas institūts

Rostoks Nils (bioloģija), ĶBMZN. LU Bioloģijas fakultāte

Rozentāls Rafails (medicīna), ĶBMZN. P. Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca

Rutkis Mārtiņš (fizika), FTZN. LU Cietvielu fizikas institūts

Sadirbajevs Felikss (matemātika), FTZN. LU Matemātikas un informātikas institūts

Segliņa Dalija (lauksaimniecības zinātne), LMZN. Dārzkopības institūts, LLU

Siliņš Andrejs (fizika), FTZN. Latvijas Zinātņu akadēmija

Sjakste Nikolajs (bioloģija), ĶBMZN. Latvijas Universitāte

Skuja Linards (fizika), FTZN. LU Cietvielu fizikas institūts

Spārītis Ojārs (mākslas zinātnes), HSZN. Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Mākslas akadēmija

Spīgulis Jānis (fizika), FTZN. Latvijas Universitāte

Stafecka Anna (valodniecība), HSZN. LU Latviešu valodas institūts

Stradiņš Pēteris (medicīna), ĶBMZN. Rīgas Stradiņa universitāte; P. Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca

Stranga Aivars (vēsture), HSZN. Latvijas Universitāte

Sūna Edgars (ķīmija), ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Šalma-Ancāne Kristīne (ķīmija), ĶBMZN. Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātņu un lietišķās ķīmijas fakultāte

Šostaks Aleksandrs (matemātika), FTZN. LU Matemātikas un informātikas institūts

Šteinbuka Inna (ekonomika), HSZN. Latvijas Universitāte

Šternbergs Andris (fizika), FTZN. LU Cietvielu fizikas institūts

Šutka Andris (materiālzinātne), FTZN. RTU Funkcionālo materiālu tehnoloģiju laboratorija

Šuvajevs Igors (filozofija), HSZN. LU Filozofijas un socioloģijas institūts

Tāle Ivars (fizika), FTZN. LU Cietvielu fizikas institūts

Tārs Kaspars (bioloģija), ĶBMZN. Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Trapencieris Pēteris (ķīmija), ĶBMZN. Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Turks Māris (ķīmija), ĶBMZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Urtāns Juris Tālivaldis (kultūras vēsture), HSZN. Latvijas Kultūras akadēmija

Valters Raimonds (ķīmija), ĶBMZN. Latvijas Zinātņu akadēmija, Rīgas Tehniskā universitāte

Vasks Andrejs (arheoloģija), HSZN. Latvijas Universitāte

Vāvere Vera (literatūrzinātne), HSZN. Latvijas Zinātņu akadēmija

Vederņikovs Nikolajs (ķīmija), ĶBMZN un LMZN. Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts

Veinbergs Grigorijs (ķīmija), ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Veisbergs Andrejs (valodniecība), HSZN. Latvijas Universitāte

Vīksna Juris (informātika), FTZN. LU Matemātikas un informātikas institūts

Vīksna Ludmila (medicīna), ĶBMZN. Rīgas Stradiņa universitāte

Vīķe-Freiberga Vaira (psiholoģija, folkloristika), HSZN.

Zariņa Gunita (vēsture), HSZN. LU Latvijas vēstures institūts

Zeltiņš Andris (bioloģija), ĶBMZN. Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Zemītis Guntis (vēsture), HSZN. LU Latvijas vēstures institūts

Zilgalvis Jānis (māksla), HSZN. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija

Zvejniece Līga (farmācija), ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Zvidriņš Pēteris (ekonomika), HSZN. Latvijas Universitāte

Žūriņš Aivars (mežzinātnes), LMZN. Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts

 

Saīsinājumi:
FTZN – Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļa
ĶBMZN – Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļa
HSZN – Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļa
LMZN – Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļa
Lasīts 3099 reizes
We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")