Akadēmijas locekļi

Īstenie locekļi

Ābele Kristiāna (mākslas vēsture), HSZN. LMA Mākslas vēstures institūts

Alnis Jānis (fizika), FTZN. LU Atomfizikas un spektroskopijas institūts

Ambainis Andris (informātika), FTZN. Latvijas Universitāte 

Andersons Bruno (materiālzinātnes), ĶBMZN un LMZN. Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts

Arsenjans Pāvels (farmācija), ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Auziņš Mārcis (fizika), FTZN. Latvijas Universitāte

Barševskis Arvīds (bioloģija), ĶBMZN. Daugavpils Universitāte

Bārzdiņš Guntis (informātika), FTZN. LU Matemātikas un informātikas institūts

Bārzdiņš Jānis (informātika), FTZN. LU Matemātikas un informātikas institūts

Beļakovs Sergejs (ķīmija), ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Bērziņš Aivars (veterinārmedicīna), LMZN. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR"

Bērziņš Valdis (vēsture), HSZN. LU Latvijas vēstures institūts

Biļinskis Ivars (informātika), FTZN. Elektronikas un datorzinātņu institūts

Bojārs Juris (tiesību zinātnes), HSZN. Latvijas Universitāte

Borzovs Juris (informātika), FTZN. Latvijas Universitāte

Burima Maija (literatūrzinātne), HSZN. LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Caune Andris (arheoloģija), HSZN. Latvijas Zinātņu akadēmija

Cābulis Uģis (mežzinātnes), LMZN. Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts

Cēbers Andrejs (fizika), FTZN. LU Fizikas institūts

Cimdiņa Ausma (literatūrzinātne), HSZN. LU Humanitāro zinātņu fakultāte

Ciproviča Inga (lauksaimniecības zinātnes), LMZN, Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Daija Pauls (literatūrzinātne), HSZN. LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Dambrova Maija (farmācija), ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Dehtjars Jurijs (fizika), FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Druviete Ina (valodniecība), HSZN. Latvijas Universitāte

Duburs Gunārs (ķīmija), ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Eglītis Roberts (fizika), FTZN. LU Cietvielu fizikas institūts

Erts Donāts (fizika), FTZN. LU Ķīmiskās fizikas institūts

Ērenpreisa Jekaterina (bioloģija), ĶBMZN. Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Ērglis Andrejs (medicīna), ĶBMZN. Latvijas Zinātņu akadēmija, LU Kardioloģijas institūts

Feldmanis Inesis (vēsture), HSZN. Latvijas Universitāte

Ferbers Ruvins (fizika), FTZN. Latvijas Universitāte

Gailītis Agris (fizika), FTZN. LU Fizikas institūts

Gaitnieks Tālis (mežzinātne), LMZN. LV Mežzinātnes institūts "Silava"

Gardovska Dace (medicīna), ĶBMZN. Rīgas Stradiņa universitāte

Gardovskis Jānis (medicīna), ĶBMZN. Rīgas Stradiņa universitāte

Grabis Jānis (materiālzinātnes), ĶBMZN. RTU Neorganiskās ķīmijas institūts

Greitāns Modris (informātika), FTZN. Elektronikas un datorzinātņu institūts

Grēns Elmārs (bioloģija), ĶBMZN. Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Grudule Māra (literatūrzinātne), HSZN. Latvijas Universitāte

Grundspeņķis Jānis (informātika), FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Ījabs Ivars (politoloģija), HSZN. Latvijas Universitāte

Ivbulis Viktors (literatūrzinātne), HSZN. Latvijas Zinātņu akadēmija

Jansone Ilga (valodniecība), HSZN. LU Latviešu valodas institūts

Jansons Āris (mežzinātnes), LMZN. Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

Jaudzems Kristaps (ķīmija), ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Jēkabsons Ēriks (vēsture), HSZN. Latvijas Universitāte

Jirgensons Aigars (ķīmija), ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Juhna Tālis (inženierzinātne), ĶBMZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Jundzis Tālavs (politoloģija), HSZN. Juridiskā koledža

Kalnačs Benedikts (literatūrzinātne), HSZN. LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Kalniņš Mārtiņš (ķīmija), ĶBMZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Kalviņš Ivars (ķīmija), ĶBMZN. Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Karnīte Raita (ekonomika), HSZN. SIA "EPC"

Kaščejevs Vjačeslavs (fizika), FTZN. Latvijas Universitāte

Kaufmane Edīte (lauksaimniecības zinātnes), LMZN. Dārzkopības institūts, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte

Kārkliņš Aldis (lauksaimniecības zinātnes), LMZN. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte

Kloviņš Jānis (bioloģija), ĶBMZN. Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Kluša Vija (medicīna), ĶBMZN. Latvijas Universitāte

Kļaviņš Māris (vides zinātnes), ĶBMZN. Latvijas Universitāte

Knite Māris (fizika), FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Kokars Valdis (ķīmija), ĶBMZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Koķe Tatjana (pedagoģija), HSZN. Rīgas Stradiņa universitāte

Konrāde Ilze (medicīna), ĶBMZN. Rīgas Stradiņa universitāte

Kotomins Jevgeņijs (fizika), FTZN. LU Cietvielu fizikas institūts

Krasņikovs Andrejs (mehānika), FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Krastiņš Jānis (arhitektūra), HSZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Krastiņš Oļģerts (ekonomika), HSZN un LMZN. Latvijas Zinātņu akadēmija

Krieviņš Dainis (medicīna), ĶBMZN. P. Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca

Krišjāne Zaiga (ģeogrāfija), ĶBMZN. Latvijas Universitāte

Krūmiņš Andris (fizika), FTZN. LU Cietvielu fizikas institūts

Krūmiņš Juris (demogrāfija), HSZN. Latvijas Universitāte

Kuzmins Aleksejs (fizika), FTZN. LU Cietvielu fizikas institūts

Kūle Maija (filozofija), HSZN. LU Filozofijas un socioloģijas institūts

Kupče Ēriks (ķīmija), ĶBMZN.

Kursīte-Pakule Janīna (literatūrzinātne), HSZN. Latvijas Universitāte

Lācis Ivars (fizika), FTZN. LU Fizikas un matemātikas fakultāte

Leja Mārcis (medicīna), ĶBMZN. LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts

Lejniece Sandra (medicīna), ĶBMZN. Rīgas Stradiņa universitāte

Lejnieks Aivars (medicīna), ĶBMZN. Rīgas Stradiņa universitāte

Lielausis Oļģerts (fizika), FTZN. LU Fizikas institūts

Liepiņš Edgars (farmācija), ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Linē Aija (bioloģija), ĶBMZN. Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Loča Dagnija (materiālzinātne), ĶBMZN. RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centrs

Ločs Jānis (materiālzinātne), ĶBMZN. RTU Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts, Baltijas Biomateriālu ekselences centrs

Markus Dace (valodniecība), HSZN. Liepājas Universitāte

Matīss Imants (mehānika), FTZN. LZA Sertifikācijas centrs

Merkurjevs Jurijs (informātika), FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Muceniece Ruta (medicīna), ĶBMZN. Latvijas Universitāte

Muižnieks Indriķis (bioloģija), ĶBMZN. Latvijas Universitāte

Muktupāvels Valdis (folkloristika), HSZN. Latvijas Universitāte

Murovska Modra (medicīna), ĶBMZN. RSU A.Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts

Ose Ieva (arheoloģija), HSZN. LU Latvijas vēstures institūts

Ozoliņš Oskars (inženierzinātnes), FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Ozols Andris (fizika), FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Pētersons Aigars (medicīna), ĶBMZN. Rīgas Stradiņa universitāte

Pilmane Māra (medicīna), ĶBMZN. Rīgas Stradiņa universitāte

Pilvere Irina (ekonomika), LMZN. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte

Pīrāgs Valdis (medicīna), ĶBMZN. Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Internās medicīnas klīnika

Plotniece Aiva (ķīmija), ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Počs Remigijs (ekonomika), HSZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Purāns Juris (fizika), FTZN. LU Cietvielu fizikas institūts

Rapoports Aleksandrs (bioloģija), ĶBMZN. LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts

Rašals Īzaks (bioloģija), ĶBMZN un LMZN. LU Bioloģijas institūts

Ribickis Leonīds (enerģētika), FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Rivža Baiba (ekonomika), LMZN un HSZN. Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte

Rogulis Uldis (fizika), FTZN. Latvijas Universitāte, LU Cietvielu fizikas institūts

Rostoks Nils (bioloģija), ĶBMZN. LU Bioloģijas fakultāte

Rozentāls Rafails (medicīna), ĶBMZN. P. Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca

Rutkis Mārtiņš (fizika), FTZN. LU Cietvielu fizikas institūts

Sadirbajevs Felikss (matemātika), FTZN. LU Matemātikas un informātikas institūts

Segliņa Dalija (lauksaimniecības zinātne), LMZN. Dārzkopības institūts, LLU

Siliņš Andrejs (fizika), FTZN. Latvijas Zinātņu akadēmija

Sjakste Nikolajs (bioloģija), ĶBMZN. Latvijas Universitāte

Skuja Linards (fizika), FTZN. LU Cietvielu fizikas institūts

Spārītis Ojārs (mākslas zinātnes), HSZN. Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Mākslas akadēmija

Spīgulis Jānis (fizika), FTZN. Latvijas Universitāte

Stafecka Anna (valodniecība), HSZN. LU Latviešu valodas institūts

Stradiņš Pēteris (medicīna), ĶBMZN. Rīgas Stradiņa universitāte; P. Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca

Stranga Aivars (vēsture), HSZN. Latvijas Universitāte

Sūna Edgars (ķīmija), ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Šalma-Ancāne Kristīne (ķīmija), ĶBMZN. Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātņu un lietišķās ķīmijas fakultāte

Šostaks Aleksandrs (matemātika), FTZN. LU Matemātikas un informātikas institūts

Šteinbuka Inna (ekonomika), HSZN. Latvijas Universitāte

Šternbergs Andris (fizika), FTZN. LU Cietvielu fizikas institūts

Šutka Andris (materiālzinātne), FTZN. RTU Funkcionālo materiālu tehnoloģiju laboratorija

Tāle Ivars (fizika), FTZN. LU Cietvielu fizikas institūts

Tārs Kaspars (bioloģija), ĶBMZN. Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Trapencieris Pēteris (ķīmija), ĶBMZN. Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Turks Māris (ķīmija), ĶBMZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Urtāns Juris Tālivaldis (kultūras vēsture), HSZN. Latvijas Kultūras akadēmija

Valters Raimonds (ķīmija), ĶBMZN. Latvijas Zinātņu akadēmija, Rīgas Tehniskā universitāte

Vasks Andrejs (arheoloģija), HSZN. Latvijas Universitāte

Vāvere Vera (literatūrzinātne), HSZN. Latvijas Zinātņu akadēmija

Vederņikovs Nikolajs (ķīmija), ĶBMZN un LMZN. Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts

Veinbergs Grigorijs (ķīmija), ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Veisbergs Andrejs (valodniecība), HSZN. Latvijas Universitāte

Vīksna Juris (informātika), FTZN. LU Matemātikas un informātikas institūts

Vīksna Ludmila (medicīna), ĶBMZN. Rīgas Stradiņa universitāte

Vīķe-Freiberga Vaira (psiholoģija, folkloristika), HSZN.

Zariņa Gunita (vēsture), HSZN. LU Latvijas vēstures institūts

Zeltiņš Andris (bioloģija), ĶBMZN. Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Zemītis Guntis (vēsture), HSZN. LU Latvijas vēstures institūts

Zilgalvis Jānis (māksla), HSZN. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija

Zvejniece Līga (farmācija), ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Zvidriņš Pēteris (ekonomika), HSZN. Latvijas Universitāte

Žūriņš Aivars (mežzinātnes), LMZN. Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts

 

Saīsinājumi:
FTZN – Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļa
ĶBMZN – Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļa
HSZN – Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļa
LMZN – Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļa

Goda locekļi

Baltiņš Māris (valodniecība), HSZN.

Bels Alberts (literatūra), HSZN.

Dobrovenskis Roalds (literatūra), HSZN.

Dumpe Arta (māksla), LMZN.

Dumpis Uldis (māksla), HSZN.

Einfelde Maija (māksla), HSZN.

Gailītis Guntis (māksla), HSZN.

Godiņš Guntars (literatūra), HSZN.

Hermanis Alvis (māksla), HSZN.

Īvāns Dainis (literatūra), HSZN.

Jurkāne Anna (vēsture), HSZN.

Kalniņš Imants (māksla), HSZN.

Klotiņš Arnolds Laimonis (mākslas zinātnes), HSZN.

Kļaviņš Eduards (mākslas zinātnes), HSZN.

Krēmers Gidons (māksla), HSZN.

Krollis Gunārs (māksla), HSZN.

Kronbergs Andris (arhitektūra), HSZN.

Kropa-Kaļužņaja Sandra (žurnālistika), HSZN.

Lancmanis Imants (mākslas vēsture), HSZN.

Lasmane Skaidrīte (filozofija), HSZN. 

Lāce Māra (mākslas zinātnes), HSZN.

Maskats Arturs (māksla), HSZN.

Mašnovskis Vitolds (kultūras vēsture), HSZN.

Naumovs Aleksejs (māksla), HSZN.

Nelsons Andris (māksla), HSZN.

Pauls Raimonds (māksla), HSZN.

Peters Jānis (literatūra), HSZN.

Pētersone Karina (kultūras vēsture), HSZN.

Pētersons Aivars Kārlis (vēsture), HSZN.

Rokpelnis Jānis (literatūra), HSZN.

Rubenis Juris (teoloģija), HSZN.

Rūmnieks Valdis (literatūra), HSZN.

Sirmais Māris (māksla), HSZN.

Stankevičs Zbigņevs (teoloģija), HSZN.

Streičs Jānis (māksla), HSZN.

Strupulis Jānis (māksla), HSZN.

Tetereva Ināra, HSZN.

Vanags Jānis, HSZN.

Vārpa Andris (māksla), HSZN.

Vasks Pēteris (māksla), HSZN.

Vilks Andris (bibliotēku/informācijas zinātnes), HSZN.

Vītols Vilis (inženierzinātnes), FTZN.

Zālīte Māra (literatūra), HSZN.

Zeltiņš Namejs (enerģētika), FTZN.

Žīgure Anna (literatūra), HSZN.

Saīsinājumi:
FTZN – Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļa
ĶBMZN – Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļa
HSZN – Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļa
LMZN – Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļa

Ārzemju locekļi

Andronovs Aleksejs (Aleksey Andronov) (valodniecība), Krievija, HSZN.

Angermanis Norberts (Norbert Angermann) (vēsture), Vācija, HSZN.

Banis Jūrs (Jūras Banys) (fizika), Lietuva, FTZN.

Beneti Rimants (Rimantas Benetis) (medicīna), Lietuva. ĶBMZN.

Biankoni Antonio (Bianconi Antonio) (fizika), Itālija, FTZN.

Blumberga Renāte (etnoloģija), Somija, HSZN.

Bojarevičs Valdis (fizika), Apvienotā Karaliste, FTZN.

Bojārs Nikodēms (Nicodemus E. Boyer) (ķīmija), ASV, ĶBMZN.

Bonda Dzintra (valodniecība), ASV, HSZN.

Branovers Hermanis (Herman Branover) ( fizika), ASV, FTZN.

Brasārs Žils (Gilles Brassard) (informātika), Kanāda, FTZN.

Briks Mihails (Mikhail G. Brik) (fizika), Polija, FTZN. 

Brāzma Alvis (informātika), Apvienotā Karaliste, FTZN.

Bunkše Edmunds Valdemārs (humanitārā ģeogrāfija), ASV, ĶBMZN.

Čiegis Raimonds (Raimondas Čiegis) (matemātika), Lietuva, FTZN.

Dabkevičs Zenons (Zenonas Dabkevičius) (lauksaimniecības zinātnes), Lietuva, LMZN.

Daugulis Andrejs (Andrew Daugulis) (biotehnoloģija), Kanāda, ĶBMZN.

Daugulis Olafs (ķīmija), ASV, ĶBMZN.

Dini Pjetro Umberto (valodniecība), Itālija, HSZN.

Draviņš Dainis (astronomija), Zviedrija, FTZN.

Dreifelds Juris (politoloģija), Kanāda, HSZN.

Džavahišvili Nikolajs (Nikolai (Niko) Javakhishvili) (vēsture), Gruzija, HSZN.

Džuliani Alesandro (Alessandro Giuliani) (bioloģija), Itālija, ĶBMZN.

Egidijs Tills fon (Till von Egidy) (fizika), Vācija, FTZN.

Engelbrehts Jiri (Jüri Engelbrecht) (mehānika), Igaunija, FTZN.

Evarestovs Roberts (fizika), Krievija, FTZN.

Fejs Oskars (Oscar Faix) (meža zinātnes), Vācija, LMZN.

Fennels Trevors (Trevor Fennell) (valodniecība), Austrālija, HSZN.

Gevorgjans Vladimirs (Vladimir Gevorgyan) (ķīmija), ASV, ĶBMZN.

Gusakovs Vladimirs (ekonomika), Baltkrievija, LMZN.

Hartmanis Māris (bioloģija), Zviedrija, ĶBMZN.

Hauzens Haralds cur (Harald zur Hausen) (medicīna), Vācija, ĶBMZN.

Hollo Erki Johanness (Erkki Johannes Hollo) (tiesību zinātnes), Somija, HSZN.

Janmeijs Pauls (Paul Albert Janmey) (fizikālā ķīmija), ASV, FTZN.

Juodka Benedikts (Benediktas Juodka) ( ķīmija), Lietuva, ĶBMZN.

Kaufmans Tomass (Thomas Kaufmann) (mākslas vēsture). ASV, HSZN.

Kalniņš Vitauts (bioloģija), Kanāda, ĶBMZN.

Kirms Marko (Marco Kirm) (fizika), Igaunija, FTZN.

Klasens Meinhards (Meinhard Classen) (medicīna), Vācija, ĶBMZN.

Korkeala Hannu (veterinārmedicīna), Somija, ĶBMZN.

Kristensens Nils (Niels Egede Christensen) (fizika), Dānija, FTZN.

Kukļa Maija (fizika), ASV, FTZN.

Kuksis Arnis (ķīmija), Kanāda, ĶBMZN.

Leikola Anto (zinātnes vēsture), Somija, HSZN.

Lovkis Zenons (inženierzinātne), Baltkrievija, FTZN.

Luščiks Aleksandrs (fizika), Igaunija. FTZN.

Melngailis Ivars (fizika), ASV, FTZN.

Melngailis Jānis (fizika), ASV, FTZN.

Merkle Rotraute (Rotraut Merkle) (fizika), Vācija, FTZN

Metuzāle-Kangere Baiba (valodniecība), HSZN.

Mihališina Monika (Monika Michaliszyn) (lingvistika), Polija, HSZN.

Mihaļskis Sergiušs (mākslas zinātne), Vācija, HSZN.

Mikuļoniene Sarmīte (socioloģija), Lietuva, HSZN.

Moro Renē (René Moreau) (mehānika), Francija, FTZN.

Muižniece Lalita (literatūrzinātne), ASV, HSZN.

Nollendorfs Valters (literatūrzinātne), HSZN.

Oberlenders Ervins (Erwin Oberländer) (vēsture), Vācija, HSZN.

Osterlunds Larss (Lars Österlund) (fizika), Zviedrija,, FTZN.

Otings Gotfrīds (Gottfried Otting) (bioloģija, biofizika), Austrālija, ĶBMZN.

Ozoliņš Jānis (John) Tālivaldis (filozofija), Austrālija, HSZN.

Padegs Andris (informātika), ASV, FTZN.

Pajusalu Karls (Karl Pajusalu) (valodniecība), Igaunija, HSZN.

Pālzovs Anderss (ekonomika), Zviedrija, HSZN.

Pistolkorss Gerts fon (Gert von Pistohlkors) (vēsture), Vācija, HSZN.

Plakans Andrejs (vēsture), ASV, HSZN.

Razums Valdemars (Valdemaras Razumas) (ķīmija), Lietuva, ĶBMZN.

Reihmane Elza (Elsa Reichmanis) (materiālzinātnes), ASV, ĶBMZN.

Rozners Ēriks (ķīmija), ASV, ĶBMZN.

Rukkas Andrijs (Andrii Rukkas) (vēsture), Ukraina, HSZN.

Sibirnijs Andrejs (Andriy Sibirny) (mikrobioloģija), Ukraina, ĶBMZN.

Simons Žaks (Jacques Simon) (fizika), Francija, FTZN.

Somere Tarmo (Tarmo Soomere) (matemātika), Igaunija, FTZN.

Stradiņš Pauls (fizika), ASV, FTZN.

Stundža Bonifācijs (Bonifacas Stundžia) (valodniecība), Lietuva, HSZN.

Svenne Juris Pēteris (fizika), Kanāda, FTZN.

Šilde-Kārkliņa Rasma (politoloģija), ASV, HSZN.

Šļugers Aleksandrs (fizika), Apvienotā Karaliste, FTZN.

Štolls Pāvels (Pavel Štoll) (valodniecība), Čehija, HSZN.

Švecs Ļubošs (Luboš Švec) (vēsture), Čehija, HSZN

Tarvels Enns (Enn Tarvel) (vēsture), Igaunija, HSZN.

Tesaržova Jana (Jana Tesařová) (literatūrzinātne), Slovākija, HSZN.

Marina Tjuņina (Marina Tjunina) (fizika), Čehija, FTZN. 

Ungers Felikss (Felix Unger) (medicīna), Austrija, ĶBMZN.

Upatnieks Juris (fizika), ASV, FTZN.

Vaba Lembits (Lembit Vaba) (valodniecība), Igaunija, HSZN.

Vārna Jānis (mehānika), Zviedrija, FTZN.

Vikbergs Jarls (Jarl Wikberg) (medicīna un farmakoloģija), Zviedrija, ĶBMZN.

Villemss Rihards (Richard Villems) (biofizika), Igaunija, ĶBMZN.

Vinklers Eberhards (Eberhard Winkler) (vēsture), Vācija, HSZN.

Vītrihs Kurts (Kurt Wüthrich) (biofizika), Šveice, ĶBMZN.

Zariņš Bertrams (medicīna), ASV, ĶBMZN.

Zariņš Kristaps (medicīna), ASV, ĶBMZN.

Žuka Regīna (ķīmija), Izraēla, ĶBMZN.

 

Saīsinājumi:
FTZN – Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļa
ĶBMZN – Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļa
HSZN – Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļa
LMZN – Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļa

KORESPONDĒTĀJLOCEKĻI

Ābele Edgars (ķīmija), ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Akota Ilze (medicīna), ĶBMZN. Rīgas Stradiņa universitāte 

Aksiks Igors (medicīna), ĶBMZN. Latvijas Universitāte

Alsiņa Ina (lauksaimniecības zinātne), LMZN. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte

Arnicāns Guntis (informātika), FTZN. LU Datorikas fakultāte

Austers Ivars (psiholoģija), HSZN. Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

Auziņa Ilze (valodniecība), HSZN. Latvijas Universitātes Matemātikas un datorzinātņu institūts

Auziņš Jānis (mehānika), FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Balode Dace (reliģijpētniecība), HSZN. Latvijas Universitāte

Balodis Ringolds (tiesību zinātnes), HSZN. Latvijas Universitāte

Bandere Dace (farmācija), ĶBMZN. Rīgas Stradiņa universitāte

Barkanovs Jevgeņijs (mehānika), FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Belovs Aleksandrs (datorzinātne), FTZN. Latvijas Universitātes Datorikas fakultāte

Bērsons Imants (fizika), FTZN. Latvijas Universitāte

Bērziņš Agris (ķīmija), ĶBMZN. Latvijas Universitāte

Bērziņš Gundars (ekonomika), HSZN. Latvijas Universitāte

Bērziņš Valdis (arheoloģija), HSZN. Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts

Bičevskis Raivis (filozofija), HSZN. LU Vēstures un filozofijas fakultāte

Birģele Edīte (lauksaimniecības zinātne), ĶBMZN un LMZN. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte

Blumberga Andra (inženierzinātne), FTZN. Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts, RTU 

Bušmane Brigita (valodniecība), HSZN. LU Latviešu valodas institūts

Čate Andris (mehānika), FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Čerāns Kārlis (informātika), FTZN. LU Matemātikas un informātikas institūts

Daukste-Silasproģe Inguna (literatūrzinātne), HSZN. LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Dāvidsone Agnese (komunikācijas zinātne), HSZN. Vidzemes Augstskola

Didenko Konstantīns (ekonomika), HSZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Dižbite Tatjana (mežzinātnes), LMZN. Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts

Eberhards Guntis (ģeogrāfija), ĶBMZN. Latvijas Universitāte

Eglīte Pārsla (demogrāfija), HSZN. Latvijas Zinātņu akadēmija

Elsts Atis (informātika), FTZN. Elektronikas un datorzinātņu institūts

Ernštreits Valts (valodniecība), HSZN. LU Lībiešu institūts

Fridmanis Dāvids (bioloģija), ĶBMZN. Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Gaidukovs Sergejs (materiālzinātnes), ĶBMZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Gaile Zinta (lauksaimniecības zinātnes), LMZN. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte

Ginters Egils (informātika), FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Grabis Jānis (informātika), FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Grāvītis Jānis (materiālzinātne), ĶBMZN. Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts

Grigorjeva Liene (ķīmija), ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Grīnberga Līga (materiālzinātne), FTZN. LU Cietvielu fizikas institūts

Ikstens Jānis (politoloģija), HSZN. Latvijas Universitāte

Joļins Jevgeņijs (fizika), FTZN.

Jure Māra (ķīmija), ĶBMZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Kabaškins Igors (informātika), FTZN. Transporta un sakaru institūts

Kalējs Oskars (medicīna), ĶBMZN. Rīgas Stradiņa universitāte

Kalnenieks Uldis (bioloģija), ĶBMZN. LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts

Kalniņš Audris (informātika), FTZN. LU Matemātikas un informātikas institūts

Kasjanovs Vladimirs (mehānika), FTZN. Rīgas Stradiņa universitāte; Rīgas Tehniskā universitāte

Kauss Valerjans (ķīmija), ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Ketners Kārlis  (ekonomika), HSZN. Finanšu ministrija,  Rīgas Stradiņa universitāte

Kļaviņa Dārta (mežzinātne), LMZN. LVMI "Silava"

Koroļeva Ilze (socioloģija), HSZN. LU Filozofijas un socioloģijas institūts

Kozlovska Tatjana (bioloģija), ĶBMZN. Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Krauze Aivars (ķīmija), ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Krēsliņš Andris (enerģētika), FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Krūmiņa-Koņkova Solveiga (reliģiju zinātne), HSZN. LU Filozofijas un socioloģijas institūts

Ķince Tatjana (pārtikas zinātne), LMZN. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte

Laganovska Guna (medicīna), ĶBMZN. RSU Oftalmoloģijas klīnika

Laime Sandis (folkloristika), HSZN. LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Latkovskis Gustavs (medicīna), ĶBMZN. LU Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūts

Laumane Benita (valodniecība), HSZN. Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārais institūts

Lazdiņš Andis (mežzinātne), LMZN. LVMI Silava

Lācis Gunārs (lauksaimniecības zinātne), LMZN. LLU APP "Dārzkopības institūts"

Lepse Līga (lauksaimniecības zinātne), LMZN. LLU APP "Dārzkopības institūts"

Liepa Imants (bioloģija), ĶBMZN un LMZN. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte

Loze Ilze Biruta (arheoloģija), HSZN. LU Latvijas vēstures institūts

Lukševičs Ervīns (ģeoloģija), ĶBMZN. Latvijas Universitāte

Meikališa Ārija (tiesību zinātnes), HSZN. Latvijas Universitāte

Melecis Viesturs (bioloģija), ĶBMZN. LU Bioloģijas institūts

Melluma Aija (ekoloģija), ĶBMZN. Latvijas Zinātņu akadēmija

Merijs-Meri Remo (materiālzinātne), ĶBMZN. Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātņu un lietišķās ķīmijas fakultāte

Miltiņš Alfrēds (medicīna), ĶBMZN. Latvijas Zinātņu akadēmija

Moročko-Bičevska Inga (lauksaimniecības zinātnes), LMZN. LBTU Dārzkopības institūts

Muižniece-Brasava Sandra (pārtikas tehnoloģija), LMZN. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte

Nazaruka Ērika (informātika), FTZN. RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

Neiburgs Uldis (vēsture), HSZN. LU Latvijas vēstures institūts

Nikodemus Oļģerts (ģeogrāfija), ĶBMZN. Latvijas Universitāte

Nītiņa Daina (valodniecība), HSZN. Latvijas Zinātņu akadēmija

Osipova Sanita (tiesību zinātnes), HSZN, LR Satversmes tiesa

Osis Uldis (ekonomika), HSZN. SIA "Konsorts"

Ozoliņš Jānis (mežzinātne), LMZN. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte

Pabriks Artis (politoloģija), HSZN. LR Aizsardzības ministrija

Pajuste Elīna (ķīmija), ĶBMZN. LU Ķīmiskās fizikas institūts

Pajuste Kārlis (materiālzinātnes). Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Pankratovs Vladimirs (fizika), FTZN.

Paura Līga (lauksaimniecības zinātne), LMZN. LLU Informācijas tehnoloģiju fakultāte

Pjanova Dace (bioloģija), ĶBMZN. Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Pleps Jānis (tiesību zinātnes), HSZN. Latvijas Universitāte

Plotnieks Andris (tiesību zinātnes), HSZN. Latvijas Zinātņu akadēmija

Popovs Anatolijs (fizika), FTZN. LU Cietvielu fizikas institūts

Poriņš Jurģis (inženierzinātnes), FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Prikulis Juris (fizika), FTZN. Latvijas Universitāte

Pugovičs Osvalds (ķīmija), ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Rancāns Elmārs (medicīna), ĶBMZN. Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultāte

Reinfelds Andrejs (matemātika), FTZN. LU Matemātikas un informātikas institūts

Reinholde Iveta (politikas zinātne), HSZN. Latvijas Universitāte

Rēvalde Gita (fizika), FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Riekstiņa Una (bioloģija), ĶBMZN. LU Medicīnas fakultāte

Rižikovs Jānis (mežzinātne), LMZN. Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts

Rožukalne Anda (komunikācijas zinātne), HSZN. Rīgas Stradiņa universitāte 

Rubene Zanda (pedagoģija), HSZN. Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātniskais institūts

Ručevskis Sandris (inženierzinātne), FTZN. RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultāte, Materiālu un konstrukciju institūts

Rukliša Maija (bioloģija), ĶBMZN. LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts

Rumba-Rozenfelde Ingrīda (medicīna), ĶBMZN. Latvijas Universitāte

Ruņģis Dainis Edgars (mežzinātne), LMZN. Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

Salenieks Narimants (mehānika), FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Sauhats Antans Sauļus (enerģētika), FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Sauka Arnis (ekonomika), HSZN. Rīgas Ekonomikas augstskola

Sizovs Antons (ķīmija), ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Skadiņa Inguna (informātika), FTZN. Latvijas Universitāte

Skaģers Andrejs (medicīna), ĶBMZN. Rīgas Stradiņa universitāte

Skrabule Ilze (lauksaimniecības zinātne), LMZN. Agroresursu un ekonomikas institūts, LLU.

Skujāns Juris (inženierzinātnes), LMZN. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte

Spolītis Sandis (inženierzinātnes), FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Spriņģe Gunta (bioloģija), ĶBMZN. Latvijas Universitāte, LU Bioloģijas institūts

Stivriņš Normunds (ģeogrāfija), ĶBMZN. Latvijas Universitāte 

Straumīte Evita (pārtikas zinātne), LMZN. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte

Sukovskis Uldis (informātika), FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Šabovičs Mārtiņš (pārtikas zinātne), LMZN.

Šarakovskis Anatolijs (fizika), FTZN. LU Cietvielu fizikas institūts

Tabuns Aivars (socioloģija), HSZN. Latvijas Universitāte

Tēraudkalns Valdis (reliģiju pētniecība), HSZN. Latvijas Universitāte

Tisenkopfs Tālis (socioloģija), HSZN. Latvijas Universitāte

Valdmanis Jānis (valodniecība), HSZN. LR IZM Latviešu valodas aģentūra

Valdovska Anda (veterinārmedicīna), LMZN. Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Vedins Ivans (filozofija), HSZN. Latvijas Zinātņu akadēmija

Veliks Jānis (ķīmija), ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūs

Vembris Aivars (fizika), FTZN. Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts 

Videnieks Pēteris (informātika), FTZN. Latvijas Zinātņu akadēmija

Vība Jānis (mehānika), FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Vikmanis Uldis (medicīna), ĶBMZN. Latvijas Universitāte

Vilšķērsts Reinis  (farmācija), ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Viters Romans (fizika), FTZN. Latvijas Universitāte

Začs Laimons (astronomija), FTZN. LU Fizikas un matemātikas fakultāte, LU Lāzeru centra Astrospektroskopijas laboratorija

Zālītis Pēteris (mežzinātnes), ĶBMZN un LMZN. Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

Zavadska Dace (medicīna), ĶBMZN. Rīgas Stradiņa universitāte

Zelčs Vitālijs (ģeoloģija), ĶBMZN. Latvijas Universitāte

Zenkevičs Henriks (bioloģija), ĶBMZN. LU Bioloģijas institūts

Ziemele Ineta (tiesību zinātnes), HSZN. Eiropas Savienības Tiesa.

Zute Sanita (lauksaimniecības zinātne), LMZN. LLU Agroresursu un ekonomikas institūts

Žagars Juris (astronomija), FTZN. Ventspils Augstskola

Žalubovskis Raivis (ķīmija), ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūts 

 

Saīsinājumi:
FTZN – Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļa
ĶBMZN – Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļa
HSZN – Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļa
LMZN – Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļa

Goda doktori

Actiņš Andris (ķīmija), ĶBMZN. Latvijas Universitāte

Alberts Pēteris (medicīna), ĶBMZN. SIA Rigvir

Anderss Eduards (Edward Anders) (ķīmija), ĶBMZN. ASV

Apala Zigrīda (vēsture), HSZN. LU Latvijas vēstures institūts

Apinis Pēteris (medicīna), ĶBMZN. Latvijas Ārstu biedrība

Balodis Māris (enerģētika), FTZN. AS "Latvenergo"

Baumane Larisa (ķīmija), ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Bērsons Ilgonis (literatūrzinātne), HSZN.

Bičevskis Jānis (informātika), FTZN. Latvijas Universitāte

Bizdēna Ērika (ķīmija), ĶBMZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Bolis Jānis (tiesību zinātnes), HSZN. ASV

Bundulis Juris (bioloģija), ĶBMZN. AS "Olainfarm"

Čilačava Rauls (literatūrzinātne), HSZN. Ukraina

Deksnis Eduards Bruno (fizika), FTZN. Latvija

Dišlere Inta (vēsture), HSZN. Tukuma muzeja Durbes pils

Dribins Leo (vēsture), HSZN. LU Filozofijas un socioloģijas institūts

Dripe Jānis (arhitektūra), HSZN. Latvija

Džavahišvili Nikolajs (Nikolai (Niko) Javakhishvili) (vēsture), HSZN. Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Gruzija

Eniņš Guntis (ģeogrāfija), ĶBMZN. ASF "Dabas retumu krātuve"

Freibergs Imants (informātika), FTZN. Latvija

Freimanis Astrīds (ģeoloģija), ĶBMZN. Latvija

Gavars Valdis (inženierzinātne), FTZN. Latvija

Grīnuma Gundega (literatūrzinātne), HSZN. LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Idriss Kamils (Kamil Idris) (intelektuālā īpašuma aizsardzība), FTZN. Sudāna

Jansons Jānis (fizika), FTZN. LU Cietvielu fizikas institūts

Joffe Benjamiņš (Benjamin Joffe) (fizika), FTZN. ASV

Kalnačs Jānis (mākslas vesture), HSZN. Vidzemes Augstskola

Kanans Višvanats (Kannan Vishwanatth) (ekonomika), LMZN. Indija

Kangeris Kārlis (vēsture), HSZN. Valsts Drošības komitejas Zinātniskās izpētes komisija

Karnītis Edvīns (informātika), FTZN. Latvija

Kastiļo-Alkarass Žoze Antonio (Jose Antonio Castilho-Alcaras) (fizika), FTZN. Instituto de Fisica Teorica Universidade Estadual Paulista, Brazīlija

Kaugars Ģirts (ķīmija), ĶBMZN. ASV

Kļaviņa Sarma (valodniecība), HSZN. Latvija

Kobajasi Jukio (Yukio Kobayashi) (farmācija), ĶBMZN. Japāna

Kocere Venta (literatūrzinātne), HSZN. LU Akadēmiskā bibliotēka

Kūlens Žaks (Jacques Koolen) (medicīna),  ĶBMZN. Catharina Hospital, Nīderlande

Lācis Aris (medicīna), ĶBMZN. Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Bērnu kardioloģijas un kardioķirurģijas klīnika

Lācis Romans (medicīna), ĶBMZN. P. Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca

Lagzdiņš Aivars (inženierzinātnes), FTZN. LU Materiālu mehānikas institūts

Lazda Paulis (vēsture), HSZN. University of Wisconsin-Eau Claire, ASV

Lejiņš Atis (politoloģija), HSZN. LR Saeima

Levits Egils (tiesību zinātnes), HSZN. LR Valsts prezidents (2019–2023)

Ločmelis Ivars (vēsture), HSZN. LU Latvijas vēstures institūts

Lokenbahs Valdis (informātika), FTZN. Latvija

Loža Einārs (ķīmija), ĶBMZN. Latvija

Maiste Juhans (Juhan Maiste) (māksla), HSZN. University of Tartu, Igaunija

Menakers Džozefs (Joseph Menaker), HSZN. LZA Eiropas Politikas pētījumu institūta valde, LU Biznesa, ekonomikas un vadības fakultāte, ASV.

Metloks Džeks (Jack Matlock) (politoloģija), HSZN. Princeton University, ASV

Mihelberts Mikola (Mykolas Michelbertas) (vēsture), HSZN. Lietuva.

Mihna Jerži (Jerzy Michna) (enerģētika), FTZN. Vācija

Ozolanta Iveta (medicīna), ĶBMZN. Rīgas Stradiņa universitāte

Pildegovičs Pēteris (valodniecība), HSZN. Latvija

Pullats Raimo (Raimo Pullat) (vēsture), HSZN. Igaunija

Raipulis Jēkabs (bioloģija), ĶBMZN. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija

Rivža Pēteris (informātika), FTZN. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte

Rubins Andris (medicīna), ĶBMZN. Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte.

Rukšāns Jānis (bioloģija), ĶBMZN. Latvija

Ruperte Līga (pedagoģija), HSZN. ASV

Saltups Andris (medicīna), ĶBMZN. Cabrini Medical Centre, Austrālija

Simkhovičs Boriss (Boris Simkhovich) (medicīna), ĶBMZN. University of Southern California, ASV

Slava Laima (mākslas vesture), HSZN. Izdevniecība "Neputns", Latvija

Strīķis Voldemārs (lauksaimniecība), ĶBMZN un LMZN. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte

Šmite Edvarda (mākslas vēsture), HSZN. Latvija

Tūters Kaspars (medicīna), ĶBMZN. University of Toronto, Kanāda

Urtāne Ilga (medicīna), ĶBMZN, RSU Zobārstniecības fakultāte

Vanaga Lilita (vēsture), HSZN. LU Latvijas vēstures institūts

Vasiļjevs Andrejs (informātika), FTZN. SIA "Tilde"

Vestermanis Marģers (vēsture), HSZN. Muzejs "Ebreji Latvijā"

Vētra Jānis (medicīna), ĶBMZN. Rīgas Stradiņa universitāte

Vīksna Mārīte (Māra) (folkloristika), HSZN. LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Villerušs Valdis (mākslas zinātnes), HSZN. Latvijas Mākslas akadēmija

Vītiņš Māris (informātika), FTZN. Latvijas Universitāte

Volkova Līvija (literatūrzinātne), HSZN. Latvija

Žīgurs Āris (enerģētika), FTZN.

 

Saīsinājumi:
FTZN – Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļa
ĶBMZN – Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļa
HSZN – Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļa
LMZN – Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļa
We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")