ĶBMZN

ĶBMZN sēde - 24. septembrī

ĶBMZN sēde notiks ceturtdien, 24. septembrī, plkst. 15:00 LZA 2. stāva Sēžu zālē.  Sēdes darba kārtībā: LZA īsteno locekļu kandidātu zinātniskie ziņojumi. 


1. "Selēns – endogēns mikroelements jaunu zāļvielu un OLED tehnoloģiju radīšanai", ziņo Dr.chem. Pāvels Arsenjans, Latvijas OSI laboratorijas vadītājs, vadošais pētnieks.
2. "Biomateriāli kaulaudu reģenerācijai", Dr.sc.ing. Jānis Ločs, RTU Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas  institūta direktors.
3. Aizklātais balsojums par nodaļas atbalstu pretendentiem.
4.  Dažādi jautājumi

Lasīts 189 reizes