Zinātņu Nodaļas

FTZN SĒDE - 21. OKTOBRĪ

Trešdien, 2020. gada 21. oktobrī, plkst. 15.00 LZA Senāta sēžu zālē notiks FTZN sēde. Sēdes darba kartībā LZA korespondētājlocekļu kandidātu ziņojumi par zinātnisko pētījumu rezultātiem:

1."Skaitliski precīzas pirmo principu metodes" - ziņo LU viesdocents un vadošais pētnieks, Bāzeles Universitātes pētnieks. Dr.Sc. Andris Guļāns.

*2. “*Jauni nanokompozīti optiskiem sensoriem un biosensoriem” - ziņo *LU Atomfizikas un spektroskopijas institūta laboratorijas vadītājs Dr.phys. Romans Viters.

Diskusija - sēdes noslēgumā. 

Lasīts 59 reizes