Zinātnes sasniegumu konkurss

2004. gada sasniegumi

Izanalizējot Latvijas zinātnisko centru sniegtās ziņas, Latvijas Zinātņu akadēmija nosaukusi nozīmīgākos  zinātnes sasniegumus 2004. gadā (pdf).

  • Atklāta jauna fizikāla parādība -  termomagnētiskā osmoze. LU Fizikas institūts, akadēmiķis E. Blūms.

  • Izmantojot kvantu efektus, paaugstināta magnetometrijas jutība virs klasiskās fizikas atļautās robežas. LU sadarbībā ar Kalifornijas  universitāti, akadēmiķis M. Auziņš.