Konkursi

Lai veicinātu un atbalstītu Latvijas jauno zinātnieku pētījumus organiskajā ķīmijā, Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) sadarbībā ar nodibinājumu “Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” iedibina LZA ārzemju locekļa Edvīna Vedēja vārdā nosaukto balvu un izsludina konkursu jaunajiem zinātņu doktoriem par izciliem sasniegumiem organiskajā ķīmijā.

Konkursa kārtībā tiks piešķirta 1 balva 2000 EUR apmērā (pirms nodokļu nomaksas) no Edvīna Vedēja atraitnes Patricia Anderson dāvinājuma līdzekļiem.

Lai pieteiktos balvu konkursam, pretendentam jāiesniedz:

1) promocijas darbs;
2) publikācijas saistībā ar promocijas darbu;
3) pretendenta CV;
4) promocijas darba vadītāja rekomendācija.

Pretendentiem nepieciešams augšupielādēt minētos dokumentus un jāaizpilda konkursa elektroniskā pieteikuma anketa nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” mājaslapā līdz 2021. gada 15. martam (ieskaitot).

Ja kādu no failiem neizdodas augšupielādēt, pretendentiem tie jāiesniedz RTU Attīstības fonda birojā, Kaļķu ielā 1, 4. stāvā, 418. kabinetā, Rīgā, LV-1658 līdz 2021. gada 15. martam, ievietojot dokumentus slēgtā, aizlīmētā aploksnē ar norādi “Edvīna Vedēja balvas konkursam”.

Konkursa nolikums (pdf).

Ar Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Prezidija 2020. gada 26. oktobra lēmumu tiek izsludināts ikgadējais konkurss “Desmit gada zinātniskie sasniegumi Latvijā”.

Pieteikumus konkursam ir tiesīgi iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā esošie zinātniskie institūti, universitātes, augstskolas, universitāšu fakultātes, kā arī LZA īstenie locekļi.

Pieteikumi nosūtāmi uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. no š.g. 31. oktobra līdz 4. decembrim plkst. 15.00. Saņemtie pieteikumi tiks izvērtēti līdz š.g. 18. decembrim, bet līdz decembra beigām LZA Prezidijs apstiprinās gada nozīmīgāko zinātnes sasniegumu desmitniekā iekļuvušos pieteikumus.

Pieteikums konkursam sastāv no publicējamās daļas, kas ietver darba nosaukumu, institūta nosaukumu un sasnieguma raksturojumu plašākam interesentu lokam saprotamā veidā, un nepārsniedz 800 rakstāmzīmes. Nepublicējamā pieteikuma daļa var būt veidota kā īsa anotācija ar papildu informāciju par darba saturu un tā atspoguļojumu zinātniskajā literatūrā, patentos, monogrāfijās un citur.

Gada nozīmīgākie sasniegumi tiek iedalīti teorētiskās zinātnes un lietišķās zinātnes sasniegumos. LZA Prezidijam ir tiesības izņēmuma kārtā iekļaut gada nozīmīgāko sasniegumu sarakstā vairāk nekā desmit darbus, ja pēdējie divi vai trīs no tiem novērtēti vienādi, kā arī piešķirt LZA prezidenta Atzinības rakstus.

Ieskats 2019. gada zinātnes sasniegumu konkursa noslēguma pasākumā (video). 

Informācija:

Alma Edžiņa

LZA Senāta zinātniskā sekretāre
Tālr. +371 67223931
E-pasts. 
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

SIA „ITERA Latvija” sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju (LZA) un nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” izsludina konkursu balvu piešķiršanai ievērojamiem Latvijas zinātniekiem un praktiķiem vides, zemes un ģeogrāfijas zinātnēs.

 1. Vispārīgie noteikumi.
  1. Pretendentus balvu konkursam var izvirzīt LZA locekļi, Latvijas zinātnisko institūtu padomes, SIA "ITERA Latvija", Latvijas universitāšu senāti un fakultāšu domes.
  2. Konkursa kārtībā tiks piešķirtas 2 balvas, katra 3000 EUR apmērā (pirms nodokļu nomaksas) ievērojamiem Latvijas zinātniekiem un radošiem praktiķiem par izcilu veikumu vai mūža devumu vides, zemes un ģeogrāfijas zinātnēs, kā arī par nozīmīgu vides izstrādes sistēmu veicināšanu.
 2. Lai izvirzītu pretendentu balvu konkursam, tā izvirzītājam jāiesniedz:
  1. motivēts izvirzītāja iesniegums;
  2. ziņas par pretendentu (Curriculum Vitae), norādot darba un mājas adresi, telefonu, personas kodu, e-pasta adresi;
  3. izvirzītāja vai pretendenta parakstīta iesniegtā darba (darbu) anotācija latviešu valodā (darba nosaukums arī angļu valodā);
  4. izvirzītais darbs (darbu kopa), ja tāds ir publicēts iespiestā veidā (ja nav iespiestā veidā, pietiek ar elektronisko versiju).
 3. Pretendentiem vai tā izvirzītājam 2. punktā minētie dokumenti līdz 2020. gada 1. novembrim vienā eksemplārā jāiesniedz RTU Attīstības fondā, Kaļķu ielā 1, 418. kabinetā, ievietojot tos slēgtā, aizlīmētā aploksnē ar norādi „Latvijas Zinātņu akadēmijas un SIA „ITERA Latvija” gada balvu konkursam”, kā arī elektroniski (ar ieskanētām parakstu lapām) jānosūta uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. un Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Sludinājums (pdf). 

Piektdiena, 18 Septembris 2020 10:08

IZSLUDINĀTA OTRĀ LZA VITAUTA TAMUŽA VĀRDBALVA

Lai veicinātu un atbalstītu Latvijas jauno zinātnieku pētījumus mehānikā Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) izsludina kārtējo akadēmiķa Vitauta Tamuża vārdā nosaukto balvu. Balvu finansē LZA Fonds no akadēmiķa Vitauta Tamuża dāvinājuma līdzekļiem. Konkursā var piedalīties Latvijas augstskolu un zinātnisko institūtu jaunie zinātnieki (vecumā līdz 35 gadiem ieskaitot). Balva tiek piešķirta par izcilu zinātnisko darbu mehānikā (publikācija, publikāciju kopa, aizstāvēta zinātņu doktora disertācija, maģistra darbs). 

Kandidātus balvai var izvirzīt Latvijas Zinātņu akadēmijas nodaļas un akadēmijas locekļi, zinātnisko iestāžu padomes, universitāšu senāti, fakultāšu domes.

Balvas pretendentam jāiesniedz:

rekomendācijas vēstule;
iesniegums;
pretendenta Curriculum vitae (CV);
 konkursa darbs;
izvirzītāja vai pretendenta parakstīta iesniegtā darba (darbu) anotācija latviešu valodā, darba nosaukumu norādot arī angļu valodā.
 
Darbu iesniegšanas termiņš 2020. gada 30. oktobris. Materiāli jāiesniedz LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļā, Akadēmijas laukumā 1, Rīgā, LV-1050, 235. kabinetā. Tālrunis uzziņām: 67223633, epasts. Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

 

Informācija par balvu

LZA Senāts 2019. gada 17. septembrī apstiprināja Vitauta Tamuža vārdbalvas nolikumu, tādējādi iedibinot vienu no jaunākajām LZA vārdbalvām. Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, Dr.habil.sc.ing., profesors Vitauts Tamužs (1935–2019) bija polimēru un kompozīto materiālu mehānikas speciālists. V. Tamužs ilgus gadus strādāja Polimēru mehānikas institūtā, veicinot institūta atpazīstamību un veidojot Rīgas materiālu mehānikas zinātnisko skolu. Darbojās starptautiski pazīstamā zinātniskā žurnāla "Mehanika Kompozitnyh Materialov" redakcijā, kā arī vadīja Latvijas nacionālo Mehānikas komiteju (1992–2008). V. Tamužs saņēmis LZA F. Candera balvu (1981), LZA un AS "Grindeks" balvu (2000), LZA Lielo medaļu (2008). V. Tamuža vārdbalvu piešķir jaunajiem zinātniekiem par izcilu zinātnisko darbu mehānikā. 

Pirmo LZA Vitauta Tamuža balvu LZA Senāts 2020. gada 10. martā piešķīra Dr.sc.ing. Andrim Freimanim par darbu “Plaisu attīstības aplēse, izmantojot modālo analīzi peridinamikas teorijā” Dr.sc.ing. A. Paeglīša vadībā. Balva tiks pasniegta tās laureātam LZA ārkārtas pilnsapulces laikā 2020. gada 8. oktobrī. 

Lai motivētu Latvijas zinātniekus veikt pētījumus, īpaši lietišķos, enerģētikas attīstības veicināšanai un inovāciju vides veidošanai, Latvijas Zinātņu akadēmija un AS ”Latvenergo” izsludina konkursu ”Gada balva 2020" !

Konkursa uzvarētājiem tiks piešķirtas balvas:

- profesora Alfrēda Vītola balva par izcilu devumu enerģētikā;

- divas balvas par nozīmīgu devumu enerģētikā;

- piecas balvas par panākumiem enerģētikā jaunajiem zinātniekiem (vecumā līdz 40 gadiem).

Pretendentus var izvirzīt Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) locekļi, zinātnisko institūtu domes vai padomes, AS “Latvenergo”, universitāšu un augstskolu senāti un fakultāšu domes. Balvas piešķir ekspertu komisija.

Izvirzot pretendentus, līdz 2020. gada 15. oktobrim jāiesniedz šādi dokumenti (divos eksemplāros):

- motivēts izvirzītāja iesniegums;

- pretendenta Curriculum vitae (CV), aicinām tajā norādīt datus par kvalikāciju, pieredzi un kontaktinformāciju, nenorādot sensitīva rakstura informāciju;

- izvirzītāja vai pretendenta parakstīta iesniegtā darba (darbu) anotācija latviešu valodā, darba nosaukumu norādot arī angļu valodā;

- izvirzītais darbs (darbu kopa).

Apbalvoto zinātnisko vai praktisko darbu viens eksemplārs tiek nodots glabāšanai AS “Latvenergo”.

Materiāli iesniedzami LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļā (adrese: Akadēmijas laukumā 1, Rīgā, LV 1050. Uzziņām: 67223633, 67223931, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.) vai AS “Latvenergo” Personāla vadības funkcijā (adrese: Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, LV-1230. Uzziņām: 67728233, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.).

Sludinājums (pdf).

Latvijas Zinātņu akadēmija un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija izsludina konkursu par

KASPARA BUŠA BALVAS MEŽA EKOLOĢIJĀ UN MEŽKOPĪBĀ
piešķiršanu

(Apstiprināts: LZA prezidijā 23.09.2019., LLMZA prezidijā 17.09.2019.)

Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas un Latvijas meža nozares KASPARA BUŠA BALVA MEŽA EKOLOĢIJĀ UN MEŽKOPĪBĀ (turpmāk - KASPARA BUŠA BALVA) izveidota 2019. gadā, godinot izcilā latviešu mežzinātnieka simtgadi. KASPARA BUŠA BALVA tiek piešķirta ne retāk kā reizi divos gados par fundamentāliem un lietišķiem pētījumiem meža ekoloģijā un mežkopībā, kas būtiski sekmējuši Latvijas meža ekosistēmu izzināšanu ciešā saistībā ar meža komerciālās vērtības palielināšanu.

KASPARA BUŠA BALVU piešķir individuāliem zinātniekiem par nozīmīgu zinātnisko veikumu: publicētām monogrāfijām vai vienotas tematikas zinātniskā darba rezultātu apkopojumu.

Kandidātus KASPARA BUŠA BALVAI var izvirzīt Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļa, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas Prezidijs, Latvijas Valsts mežzinātnes institūta ''Silava'' Zinātniskā padome un citu zinātnisko organizāciju augstākās lēmējinstitūcijas, kuru darbības un attīstības stratēģijā paredzēti Latvijas meža nozari atbalstoši zinātniskie pētījumi meža ekoloģijā un mežkopībā.

KASPARA BUŠA BALVAS piešķiršanai iesniegtos darbus vērtē ekspertu komisija, kuru pēc balvas fonda veidotāja ierosinājuma apstiprina Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļa.

KASPARA BUŠA BALVA MEŽA EKOLOĢIJĀ UN MEŽKOPĪBĀ pretendentiem līdz 2019. gada 11. decembrim jāiesniedz LZA LMZN zinātniskajai sekretārei Ligitai Āzenai, Akadēmijas laukumā 1., Rīgā, LV 1050. Tel. 67223448, mob. 2915144, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. :

1) izvirzītāja ieteikums,

2) ziņas par autoru (Curriculum vitae), norādot darba un mājas adresi, tālruni, elektroniskā pasta adresi.

Pēdējā atjaunošana 13-11-2019

We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")