Konkursi

Ar Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Senāta 2023. gada 17. oktobra lēmumu tiek izsludināts konkurss “Nozīmīgākie zinātnes sasniegumi Latvijā 2023. gadā”, kas šogad notiks divdesmit otro reizi.

Pieteikumus konkursam ir tiesīgi iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā esošie zinātniskie institūti, universitātes, augstskolas, universitāšu fakultātes, kā arī LZA īstenie locekļi.

Pieteikums konkursam sastāv no publicējamās daļas, kas ietver darba nosaukumu, institūta nosaukumu un sasnieguma raksturojumu plašākam interesentu lokam saprotamā veidā, un nepārsniedz 800 rakstu zīmes. Nepublicējamā pieteikuma daļa var būt veidota kā īsa anotācija ar papildu informāciju par darba saturu un tā atspoguļojumu zinātniskajā literatūrā, patentos, monogrāfijās un citur.

Pieteikumi konkursam nosūtāmi uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. no š.g. 18. oktobra līdz 6. decembrim plkst. 17.00. Saņemtie pieteikumi tiek izvērtēti līdz decembra beigām, kad LZA Prezidijs apstiprina un izsludina gada nozīmīgāko zinātnes sasniegumu sarakstu.

Ar konkursa rezultātiem kopš 2002. gada var iepazīties sadaļā Zinātnes sasniegumu konkurss.

Konkursa nolikums [pdf.]

Papildu informācija:
Dr.chem. Alma Edžiņa
LZA Senāta zinātniskā sekretāre
Tālr. +371 67223931
E pasts. Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Lai motivētu Latvijas zinātniekus veikt pētījumus, īpaši lietišķos, enerģētikas attīstības veicināšanai un inovāciju vides veidošanai,
Latvijas Zinātņu akadēmija un AS “Latvenergo” izsludina konkursu ”Gada balva” 2023.

 

Konkursa uzvarētājiem tiks piešķirtas balvas:

- profesora Alfrēda Vītola balva par izcilu devumu enerģētikā;
- divas balvas par nozīmīgu devumu enerģētikā;
- piecas balvas par panākumiem enerģētikā jaunajiem zinātniekiem (vecumā līdz 40 gadiem).
 
Pretendentus var izvirzīt Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) locekļi, zinātnisko institūtu domes vai padomes, AS “Latvenergo”, universitāšu un augstskolu senāti un fakultāšu domes. Balvas piešķir ekspertu komisija.

Izvirzot pretendentus, līdz 2023. gada 17. oktobrim jāiesniedz šādi dokumenti (divos eksemplāros):

- motivēts izvirzītāja iesniegums;
- pretendenta Curriculum vitae (CV), aicinām tajā norādīt datus par kvalifikāciju, pieredzi un kontaktinformāciju, nenorādot sensitīva rakstura informāciju;
- izvirzītāja vai pretendenta parakstīta iesniegtā darba (darbu) anotācija latviešu valodā, darba nosaukumu norādot arī angļu valodā;
- izvirzītais darbs (darbu kopa).

Apbalvoto zinātnisko vai praktisko darbu viens eksemplārs tiek nodots glabāšanai AS ”Latvenergo”.

Materiāli iesniedzami: LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļā (adrese: Akadēmijas laukumā 1, Rīgā, LV-1050. Uzziņām: 67223633, 67223931, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.) vai AS “Latvenergo” Personāla vadības funkcijā (adrese: Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, LV-1230. Uzziņām: 29160161, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.).

Paziņojums [pdf.]

Valsts emeritēto zinātnieku padome (Padome) izsludina konkursu valsts emeritētā zinātnieka statusa piešķiršanai.

Valsts emeritētā zinātnieka statusa pretendents vai institūcija, kas viņu ieteikusi, iesniedz Padomē sekojošus dokumentus:

 1. Attiecīgās institūcijas lēmumu.
 2. Pretendenta dzīves gaitas aprakstu (CV).
 3. Pretendenta zinātnisko darbu sarakstu, kurā atsevišķi norādītas zinātniskās monogrāfijas un raksti, kuri ir publicēti WoS vai Scopus referētos izdevumos.
 4. Pretendenta izstrādāto un publicēto mācību grāmatu un metodisko līdzekļu sarakstu.
 5. Pretendenta vadībā izstrādāto promocijas darbu sarakstu.
 6. Starptautisko projektu sarakstu, kuru izpildē pretendents ir piedalījies.

Dokumenti iesniedzami digitāli, nosūtot uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.. Ieteicējas institūcijas lēmums un pretendenta CV iesūtāmi ar elektronisko parakstu; CV var tikt iesūtīts ar pretendenta ieskenēto parakstu. Dokumenti iesniedzami līdz 2023. gada 30. septembrim.

Neskaidrību gadījumos lūgums sazināties ar Valsts emeritēto zinātnieku padomes zinātnisko sekretāri Ligitu Āzenu: T. 29215144, E-pasts. Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Pretendentus, kuri ir iesnieguši dokumentus iepriekšējos konkursos, nepieciešamības gadījumā aicinām iesniegt papildu informāciju.

Dokumenti tiek izvērtēti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 692 “Valsts emeritētā zinātnieka statusa piešķiršanas kārtība”.

Papildu informācija: sadaļā “Valsts emeritētie zinātnieki” Latvijas Zinātņu akadēmijas mājaslapā.

 

Otrdien, 16. maijā, Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Senāts lēma par ikgadējā balvu konkursa izsludināšanu. 2024. gadā tiks piešķirtas 14 vārdbalvas, tostarp sešas vārdbalvas jaunajiem zinātniekiem, papildus tiks piešķirtas četras jauno zinātnieku balvas.

2024. gadā tiks piešķirtas šādas LZA vārdbalvas:

Artura Balklava balva zinātnes popularizēšanā;
Edgara Siliņa balva fizikā;
Jāņa Endzelīna balva valodniecībā un baltoloģijā;
Teodora Celma balva filozofijā;
Paula Stradiņa balva medicīnā;
Gustava Vanaga balva ķīmijā;
Kaspara Buša balva meža ekoloģijā un mežkopībā;
Arvīda Kalniņa balva mežzinātnē, koksnes pētniecībā un pārstrādē.
 

Kandidātus vārdbalvu konkursam var izvirzīt LZA īstenie locekļi, zinātnisko iestāžu padomes, universitāšu vai akadēmiju senāti vai domes. Iesniegtos darbus vērtē katras balvas ekspertu komisija. Izvirzot kandidātus balvai, ekspertu komisijai vienā eksemplārā iesniedzami šādi dokumenti:

1) izvirzītāja ieteikums;
2) izvirzītais darbs;
3) ziņas par autoru (Curriculum vitae), norādot darba un mājas adresi, tālruni, elektroniskā pasta adresi*;
4) autora parakstīta iesniegtā darba īsa anotācija latviešu valodā, darba nosaukums angļu valodā.
 

Jaunajiem zinātniekiem 2024. gadā LZA piešķirs:

Ludviga un Māra Jansonu balvu fizikā;
Vitauta Tamuža balvu mehānikā;
Mārtiņa Straumaņa un Alfrēda Ieviņa balvu ķīmijā;
Emīlijas Gudrinieces balvu ķīmijā vai ķīmijas tehnoloģijā;
Solomona Hillera balvu jaunajiem doktoriem biomedicīnā un jaunu zāļu izstrādē;
Zentas Mauriņas balvu literatūrzinātnē vai filozofijā un četras jauno zinātnieku balvas.
 

Balvas uz darbu konkursa pamata tiek piešķirtas maģistriem vai doktorantiem, vai jaunajiem pētniekiem ne vēlāk kā vienu gadu pēc maģistra vai doktora darba aizstāvēšanas. Konkursam var iesniegt darbus, kurus veicis atsevišķs zinātnieks, kurš pieteikuma iesniegšanas brīdī nav vecāks par 30 gadiem. Konkursā iesniedzamie dokumenti: 

1) motivēts LZA īstenā locekļa, zinātniskā institūta vai augstākās mācību iestādes senāta vai domes ieteikums, kurā dots īss konkursā iesniedzamā darba vērtējums un jaunā zinātnieka vispārējo zinātnisko aktivitāšu raksturojums;
2) konkursa darbs, norādot uz titullapas institūta vai augstskolas nosaukumu, darba nosaukumu latviešu un angļu valodā, autora vārdu, uzvārdu, pilsētu, kur tas veikts, un gadu, darba vadītāju; uz titullapas jābūt norādei LZA jauno zinātnieku darbu konkursam;
3) darba īsa anotācija (līdz 1 lpp.) latviešu valodā, kuru parakstījis autors;
4) publicēto darbu saraksts (ja tādi ir);
5) uzziņu lapa par darba autoru: vārds, uzvārds, dzimšanas gads un datums, darba vieta, doktorantūra, maģistrantūra vai to beigšanas gads, mājas un darba adreses un telefoni, elektroniskā pasta adrese*.
 

Konkursā iesniegtos darbus vērtē LZA ekspertu komisijas. Godalgotie darbi glabājas Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā, pārējos izsniedz autoriem atpakaļ.

Materiāli iesniedzami LZA Zinātniskajā sekretariātā, Akadēmijas laukumā 1, 2. stāvā, 231. istabā, Rīga, LV-1524, vai attiecīgo zinātņu nodaļās (tālruņi uzziņām 67223931, 67223633, 67220725, 67225889) līdz 2023. gada 22. septembrim.

Nolikums par Latvijas Zinātņu akadēmijas vārdbalvu piešķiršanu (apstiprināts LZA Prezidija sēdē 2014. gada 10. februārī, pdf).

Informāciju par 2023. gada LZA balvu laureātiem sk. šeit.

*Personas datu, ko satur konkursam iesniegtie pieteikumi, apstrāde notiek atbilstoši Latvijas Zinātņu akadēmijas Personas datu apstrādes politikai (4.1.15. punkts).

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte (MLĶF) izsludina konkursu Paula Valdena piemiņas medaļas piešķiršanai.

Medaļas saņemšanai var tikt izvirzīti starptautiski atzīti ķīmijas, ķīmijas tehnoloģijas, materiālzinātnes zinātnieki un šo jomu vēstures pētnieki, kuri devuši nozīmīgu ieguldījumu Latvijā minētajās jomās.

Piesakoties konkursam, jāiesniedz pretendenta Curriculum Vitae un pieteikums ar pamatojumu, ko atbalstījis vismaz viens no:

   • zinātniskā un/vai izglītības institūcija;
   • valsts vai sabiedriskā organizācija;
   • vēlēts akadēmiskā personāla pārstāvis ar zinātņu doktora grādu;
   • LZA īstenais loceklis.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties RTU MLĶF mājas lapā: https://www.rtu.lv/lv/mlkf/par-mums-mlkf/dokumentacija/mlkf_nolikumi

Konkursa pieteikumu iesniegšanas veidi, adresējot “Paula Valdena piemiņas medaļas pretendentu vērtēšanas komisijai”:

   • elektroniski, nosūtot to uz RTU MLĶF oficiālo e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., ja pieteikuma parakstīšanai ir lietots drošs elektroniskais paraksts;
   • papīra formātā RTU MLĶF dekanātā Paula Valdena ielā 3 – 269. kab., Rīga, LV-1048.

Papildu informācija: 29175634, 67089249, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 12. maijs plkst. 12.00.

 
Logo 1
 
 
Pasaulei ir nepieciešama zinātne,
Zinātnei ir nepieciešamas sievietes.
 
Līdz 2023. gada 3. aprīlim visās trīs Baltijas valstīs norisinās pieteikšanās prestižajai L’Oréal-UNESCO jauno talantu programmai Sievietēm zinātnē. Jau 19. reizi Latvijā un septīto reizi Igaunijā un Lietuvā septiņas izcilas Baltijas zinātnieces katra saņems 7000 eiro balvu par darbu dažādās zinātnes jomās.
 
Pasaule piedzīvo līdz šim nepieredzētus izaicinājumus un daļu risinājumu var piedāvāt zinātne. Programmas Sievietēm zinātnē mērķis ir atbalstīt zinātnieces, tostarp izcelt zinātnieču paveikto, lai tiktu mazināta dzimumu nevienlīdzība pētniecībā. Programmā aicinātas piedalīties zinātnieces, kas veic pētījumus datorzinātnē, informācijas un inženierzinātnēs, dabas un vides zinātnēs, matemātikā, fizikā un materiālzinātnēs.
 
“Ar gandarījumu jāatzīmē, ka programma savas darbības laikā būtiski paplašinājusi zinātnisko tēmu loku, kā arī ģeogrāfiskās robežas, tomēr tās patiesais ilglaicīgums un nozīmīgums izteikts programmas nosaukumā – Sievietēm zinātnē. Atbalsts, ko sniedz programmas stipendija, jaunajām un izcilajām zinātniecēm sniedz iespēju sekmīgāk turpināt pētniecisko darbu un karjeru zinātnē, kā arī paver ceļu kļūt par zinātnes vēstnesēm plašākā sabiedrībā. Esmu pārliecināts, ka arī šī gada konkurss ļaus mums atlasīt visaugstākās raudzes pētījumu projektus, bet programmas apbalvojuma saņēmējas nesīs Latvijas zinātnes vārdu pasaulē,” norāda Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents, L'Oréal-UNESCO Baltijas jauno talantu programmas Sievietēm zinātnē žūrijas priekšsēdētājs prof. Ivars Kalviņš.
 
Pērn apbalvojumu saņēma septiņas zinātnieces no Baltijas, tostarp trīs zinātnieces no Latvijas. Mg. sc. ing. Anda Barkāne saņēma apbalvojumu par pētījumu materiālzinātnē, Mg. sc. ing. Laura Vītola par pētījumu inženierzinātnēs, savukārt Dr. phys. Ilze Ļihačova apbalvojumu saņēma par diviem pētījumu virzieniem medicīnas fizikas nozarē.
 
“Šī programma un piedzīvojums, ko tā sniedz ir lieliska iespēja, ko iesaku izmantot ikvienai zinātniecei. Izkāpt no komforta zonas, nostāties kameras priekšā un paskatīties uz savu pētījumu ar sabiedrības acīm, tas viss tikai palīdzēs tālākās darba gaitās,” norāda Mg. sc. ing. Anda Barkāne, pētniece Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Polimērmateriālu institūtā.
 
“Prestižā L’Oréal-UNESCO Sievietēm zinātnē jauno talantu balva ir nozīmīgs apbalvojums, ko novēlu saņemt daudzām izcilām jaunajām zinātniecēm Latvijā. Šī apbalvojuma programma man ir ļāvusi iepazīstināt sabiedrību ar savu izstrādāto zinātnisko tēmu aktualitāti un nozīmīgumu. Papildus, šis augstais novērtējums ļauj manu vārdu zinātniskā kontekstā izgaismot starptautiskiem zinātniskiem partneriem un uzņēmumiem, paplašinot sadarbības iespējas,” saka Dr.phys. Ilze Ļihačova, Latvijas Universitātes Atomfizikas un spektroskopijas institūta Biofotonikas laboratorijas vadošā pētniece.
 
Baltijas valstu zinātnieces ir aicinātas pieteikties jauno talantu programmai Sievietēm zinātnē no 2023. gada 7. februāra līdz 3. aprīlim, aizpildot pieteikuma anketu projekta Sievietēm zinātnē (For Women In Science) mājaslapā www.forwomeninscience.com .
 
Pēc rūpīgas visu pieteikumu izvērtēšanas, zinātniskā žūrija par pētījumu veikšanu dzīvības, fizikas un vides zinātņu, materiālzinātņu, matemātikas, datorzinātnes, informācijas zinātnes, kā arī inženierzinātņu jomās Latvijā piešķirs vienu balvu zinātniecei ar doktora grādu vecumā līdz 40 gadiem, kā arī divas balvas saņems doktorantes līdz 40 gadu vecumam doktora darba izstrādei.
 
Kopš 2005. gada, kad programma tika ieviesta Latvijā, atzinību par savu ieguldījumu zinātnes jomā ir saņēmušas 54 zinātnieces no Latvijas. Jau septīto gadu pēc kārtas programma tiek īstenota arī Igaunijā un Lietuvā, kur par sasniegumiem zinātnes jomā katrā valstī ir apbalvotas desmit zinātnieces.
 
Programmu Sievietēm zinātnē Latvijā pirms 19 gadiem izveidoja programmas patronese Dr. Vaira Vīķe-Freiberga (Latvijas prezidente no 1999. līdz 2007. gadam). Pašlaik programmu Sievietēm zinātnē L`Oréal īsteno sadarbībā ar Latvijas, Igaunijas un Lietuvas zinātņu akadēmijām un UNESCO nacionālajām komisijām.
 
Starptautiskā programma Sievietēm zinātnē tika aizsākta 1998. gadā. Kopš tā laika L`Oréal un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO) ir apņēmušās veicināt sieviešu skaitu, kuras darbojas zinātniskajā pētniecībā. Tādēļ pēdējo 25 gadu laikā L`Oréal un UNESCO programma Sievietēm zinātnē atbalsta zinātnieces viņu izšķirošajos karjeras posmos, dodot nozīmīgu ieguldījumu zinātnes attīstībā, kā arī veicinot dzimumu vienlīdzību zinātnes jomā.
 
Papildu informācijai:
Karin Laar
Korporatīvās komunikācijas un mediju vadītāja Baltijas valstīs
L`Oréal Poland and Baltic
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
 
Katrīna Antmane
Tālrunis: +371 29623240
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
 
Programmas mājaslapa: www.forwomeninscience.com
UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas mājaslapa: www.unesco.lv
Latvijas Zinātņu akadēmijas mājaslapa: http://www.lza.lv
 
327075095 1149479429076891 1038375726845946544 n

 

 
1 lapa no 5
We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")