Jaunumi

In Memoriam. Rolands Rikards (15.12.1942.–02.02.2022.)

In Memoriam. Rolands Rikards (15.12.1942.–02.02.2022.)

Latvijas zinātni ir skāris smags zaudējums – 2. februārī mūžībā ir devies spilgts zinātnieks un politiķis, Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) īstenais loceklis, profesors Dr.habil.sc.ing. Rolands Rikards.

Rolands Rikards dzimis 1942. gada 15. decembrī Rīgā, Latvijas Universitātes matemātikas, astronomijas un ģeofizikas pasniedzēja ģimenē. 1966. gadā viņš absolvēja Rīgas Politehniskā institūta (RPI) Celtniecības fakultāti. No 1966. līdz 1981. gadam Rolands Rikards strādāja Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Polimēru mehānikas institūtā (PMI) par zinātnisko līdzstrādnieku. 1970. gadā viņš aizstāvēja tehnisko zinātņu kandidāta grādu, savienojot darbu PMI ar Materiālu pretestības katedras docenta pienākumu pildīšanu Rīgas Politehniskajā institūtā. Tehnisko zinātņu doktora grādu Rolands Rikards aizstāvēja 1983. gadā Maskavas Elektronikas mašīnbūves institūtā. Dažus gadus vēlāk viņš kļuva par Rīgas Politehniskā institūta Materiālu pretestības katedras profesoru. 1992. gadā viņš ieguva habilitētā doktora grādu inženierzinātnēs.

Būdams čaulu mehānikas un matemātiskās optimizācijas pasaules līmeņa speciālists, skaitlisko metožu pielietošanas entuziasts konstrukciju mehānikā Rolands Rikards tika ievēlēts par LZA korespondētājlocekli (1992), bet 1997. gadā – par LZA īsteno locekli. 1994. gadā Rolands Rikards kā profesors turpināja darbu Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvniecības fakultātē, no 2001. gada ieņēma Materiālu un konstrukciju institūta direktora amatu.

R. Rikards bija viens no tiem, kurš veicināja PMI un RTU starptautisko atpazīstamību, izveidojot Rīgas kompozīto materiālu konstrukciju mehānikas zinātnisko skolu. To sekmēja darbs (no 1989. gada) starptautiski pazīstamā zinātniskā žurnāla “Mechanics of Composite Materials” redkolēģijā. Žurnāls krievu valodā tiek izplatīts postpadomju valstīs un ar izdevniecības Springer starpniecību angļu valodā. R. Rikards bijis žurnāla “Science and We” redkolēģijas loceklis (1989–1990) un Baltijas valstu sadarbības žurnāla “Revue Baltique” redaktors (1990–1992).

Rolanda Rikarda zinātniskās intereses bija saistītas ar kompozītu un polimēru materiālu mehāniku, materiālu īpašību optimizāciju un identifikāciju, kompozītu materiālu plīsuma mehāniku, čaulu teoriju, skaitliskām metodēm. Akadēmiķis R. Rikards vadīja pētījumus daudzos starptautiskos projektos. Pētījumu rezultāti tika atspoguļoti piecās monogrāfijās un vairāk nekā trīssimt publicētos zinātniskos rakstos dažādu valstu zinātniskajos žurnālos. R. Rikarda zinātniskā darbība tika pamanīta, viņu aicināja lasīt lekcijas un veikt kopīgus pētījumus ārzemju universitātēs – ASV, Vācijā, Polijā, Grieķijā, Dānijā u.c. R. Rikardu bija prestižu starptautisko organizāciju biedrs: International Association for Computational Mechanics (IACM, 1991); International Association for Structural And Multidisciplinary Optimization (ISMO,1995) u.c. Akadēmiķis R. Rikards bija Latvijas nacionālās Mehānikas komitejas biedrs.

Rolands Rikards bija Latvijas valsts patriots. 1988. gadā Rolands Rikards bija viens no Rīgas Politehniskā institūta Latvijas Tautas frontes atbalsta grupas dibinātājiem. No 1990. līdz 1993. gadam viņš bija Augstākās padomes deputāts. Būdams viens no četriem 1990. gada 4. maija Neatkarības deklarācijas autoriem, viņš ir devis neatsveramu ieguldījumu Latvijas valsts atjaunošanā. Rolands Rikards strādāja pie Latvijas Republikas pilsonības atjaunošanas likuma, Imigrācijas likuma, Konstitucionālā likuma par cilvēka un pilsoņu tiesībām un pie 5. Saeimas vēlēšanu likuma. Viņš aktīvi darbojās Eiropas Kustībā Latvijā. No 1993. līdz 1994. gadam Rolands Rikards bija LR tieslietu ministra Egila Levita padomnieks.

Rolands Rikards apbalvots ar 1991. gada Barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi. 1996. gadā viņš saņēmis Fridriha Candera balvu par pētījumiem kompozītu materiālu mehānikā. Par nopelniem zinātniskajā darbā viņam 1997. gadā piešķirta Triju Zvaigžņu ordeņa Zelta Goda zīme. 2000. gadā Rolands Rikards saņēmis arī III šķiras Triju Zvaigžņu ordeni.

Spilgta zinātnieka un politiķa dzīve ir noslēgusies. Latvijas Zinātņu akadēmija izsaka visdziļāko līdzjūtību Rolanda Rikarda tuviniekiem un kolēģiem!

Foto - privātais arhīvs.

Lasīts 1147 reizes
We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")