Jaunumi

LZA vārdbalvu laureāti 2022: tiesībzinātnieks Jānis Pleps - vēsture ir mana sirdslieta

LZA vārdbalvu laureāti 2022: tiesībzinātnieks Jānis Pleps - vēsture ir mana sirdslieta

"Pagājušonedēļ, 18. janvārī, Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Senāts apstiprināja balvu ekspertu komisiju lēmumus un piešķīra desmit LZA vārdbalvas, tostarp trīs vārdbalvas jaunajiem zinātniekiem, kā arī trīs jauno zinātnieku balvas. Starp ķīmiķiem, fiziķiem, sociologiem, tautsaimniekiem u.c. augsto pagodinājumu izpelnījies arī tiesību zinātnieks – Dr. iur. Jānim Plepam par darbu kopu "Valsts nepārtrauktības (kontinuitātes) doktrīnas piemērošana: Satversmes spēkā esamība un Latvijas valsts rīcībspēja okupācijas laikā" piešķirta LZA Dītriha Andreja Lēbera vārdbalva 2022.

"Tiesību zinātņu doktora J. Plepa kandidatūru profesora Lēbera vārdbalvai izvirzījis LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas priekšsēdētājs, akadēmijas īstenais loceklis Dr. hist. Guntis Zemītis. Savā ieteikumā kandidāta izvirzīšanai viņš uzsver, ka J. Plepa zinātniskā darbība tematiski idejiski atbilst prof. Lēbera redzējumam par Latvijas Republiku kā atjaunotu valsti un ir uzskatāma par tās turpinājumu. Arī sarunā ar "Jurista Vārdu" G. Zemītis pauda pārliecību, ka J. Pleps ar savu līdzšinējo zinātnisko ieguldījumu ir cienīgs saņemt izcilā jurista, Latvijas patriota un zinātnieka vārdā nosaukto LZA balvu. Viņaprāt, tādi pētījumi, pie kādiem strādā J. Pleps, aizvien ir ļoti aktuāli. "Savulaik profesors Lēbers brīdināja, ka Latvija, lai gan vēlas būt atjaunota valsts, dažkārt uzvedas kā jaundibināta valsts. Jāņa Plepa darbs, kas balstīts vēstures avotu studijās, ir juridiski argumentēts un ideāli atbilst profesora Lēbera redzējumam un novēlējumam," uzskata G. Zemītis un pauž gandarījumu, ka viņa izvirzītajam kandidātam balva arī tikusi piešķirta, jo tā ir godam nopelnīta."

"J.Pleps: "Pētījumi tiesību vēsturē ir ļoti laikietilpīgi un prasa pamatīgu darbu to izstrādē, gan meklējot vajadzīgos avotus, gan detalizēti izpētot laika un notikumu kontekstu, gan arī sekojot līdzi aktuāliem pētījumiem par tiem pašiem jautājumiem vēstures zinātnē. Man pašam ir īpašs gandarījums, ka atzinību izpelnījušies tieši mani tiesību vēstures raksti, jo parasti lielāku ievērību gūst Satversmes aktuālo jautājumu komentāri.

Vēsture ir mana sirdslieta, un daudz uzmanības esmu veltījis arī Satversmes piemērošanas praksei kā starpkaru periodā, tā arī okupācijas laikā. Šajā izpētē ir izdevies veidot draudzīgu dialogu un kopdarbību ar mūsu lieliskajiem vēsturniekiem, kuru paveiktais ir ļoti palīdzīgs un krietni atvieglo tiesībnieku pētījumus.

Daudziem noteikti ir labi zināms mans ieradums regulāri atgādināt par Jāzepu Rancānu kā Valsts prezidenta un Saeimas priekšsēdētāja vietas izpildītāju trimdā un izcilo Latvijas Senāta senatoru atzinumu par Satversmes spēkā esamību.

Man ir liels prieks, ka šobrīd gan Latvijas Senāta senatoru atzinums, gan arī Pauls Kalniņš un Jāzeps Rancāns arvien pārliecinošāk atgriežas sabiedrības vēsturiskajā atmiņā. Esmu gandarīts, ka man ar saviem rakstiem izdevies šajā procesā līdzdarboties.

Dītriha Andreja Lēbera vārdbalva ir ļoti augsts manu līdzšinējo pētījumu zinātnisks novērtējums, kurš uzliek lielu atbildību nākamajiem darbiem. Esmu pateicīgs Latvijas Zinātņu akadēmijai un visiem, kuri saskatīja iespēju šādi izcelt manus rakstus par Satversmes piemērošanu.""

Rakstu pilnībā lasiet šeit

Avots: Matule S. Tiesībzinātnieks Jānis Pleps: vēsture ir mana sirdslieta. Jurista Vārds, 25.01.2022., Nr. 4 (1218), 6.-7.lpp.

Papildu informācija: Latvijas Zinātņu akadēmija piešķir ikgadējās vārdbalvas un balvas jaunajiem zinātniekiem, 18.01.2022. 

Lasīts 353 reizes
We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")