Jaunumi

LZA prezidents Ivars Kalviņš: ir svarīgi nosargāt Latvijas Universitātes kodu

LZA prezidents Ivars Kalviņš: ir svarīgi nosargāt Latvijas Universitātes kodu

Iezīmējot Latvijas Universitātes (LU) jubilejas mēnesi un uzsākot tālāko darbu, balstoties jaunveidotajā LU Stratēģijā 2021.-2027. gadam, šī gada 23. septembrī tiešsaistē norisinājās LU starptautiskā jubilejas konference “Universitātes kods pārmaiņu laikā: pārvaldība, ilgtspēja, digitalizācija”. Konferenci atklājot, ar apsveikuma uzrunu uzstājās arī Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ivars Kalviņš, novēlot konferences dalībniekiem ražīgas diskusijas un izsvērtus lēmumus.

Akadēmiķis Ivars Kalviņš uzsvēra: “Gribu atgādināt, ka Latvijas Universitāte ir arī mana Alma Mater, esmu šo universitāti absolvējis pirms vairāk nekā 50 gadiem, un esmu universitātei ļoti dziļi pateicīgs par to, ka tā ir ielikusi pamatu tam, lai es varētu attīstīties kā personība.”

LZA prezidents Ivars Kalviņš atzīmēja, ka “šobrīd universitāte un visa augstākās izglītības sistēma atrodas fundamentālu pārmaiņu laikā, jo ir uzsākta augstākās izglītības reforma, kur ir izvirzīts mērķis Latvijas augstskolām kļūt par starptautiski konkurētspējīgām, izcilām un universitātēm, un ka mēs pievienojamies Eiropas augstākās izglītības politikas telpai. Tā nosaka, ka līdz 2025. gadam mums ir jāiekļauj visas studentu grupas, kas atrodas sociāli neaizsargāto kategorijā, kā vienlīdzīgas ar tām, kas ir pārtikušas. Latvijas Universitāte neapšaubāmi dod savu ieguldījumu pasaules zinātnes, augstākās izglītības, zināšanu tehnoloģiju un inovācijas procesos un nodrošina – vispirmām kārtām – Latvijas demokrātijas un kultūras izaugsmi, latviešu valodas attīstību un tautsaimniecības uzplaukumu. Ārējā vide – Eiropas Savienības augstākās izglītības politika, nacionālā politika un tās mērķi, tie prasa pārmaiņas, un arī pati universitāte vēlas mainīties uz augšu – tas ir arī universitātes pienākums un atbildība.”

“Latvijas Universitātes sekmīgā darbība jau šodien veido un arī turpmāk to darīs Latvijas tautas saimniecības, Latvijas valsts un sabiedrības izaugsmi. Tādējādi šajā straujajā pārmaiņu laikā mums ir loti svarīgi saglabāt universitātes klasiskās vērtības, protams, iekļaujoties laikmeta diktētajā, kā piemēram, digitalizācija. Mums ir nepieciešams attīstīt mūsu universitāti kā ekosistēmu, nodrošināt savstarpēji integrētu studiju un pētniecības vidi, kas sinerģiski reflektē ar sabiedrības un uzņēmēju vajadzībām. Tādējādi arī vēlas un nodrošina uz zināšanām balstītas ekonomikas attīstību.”

“Latvijas Universitāte jau ir spērusi ļoti platu soli izcilības virzienā, tā ir viena no lielākajām Latvijas mācību iestādēm ar vairāk nekā 15 000 studējošo, vairāk nekā 870 ārvalstu studentiem. Nesen Latvijas Universitāte The Times Higher Education World University Rankings 2021 pasaules universitāšu reitingā ir ieguvusi augstu vērtējumu. Īpaši tas attiecas uz fizikālo, klīnisko un veselības zinātņu kategoriju. Tas nozīmē, ka Latvijas Universitātes līdzšinējā vadība ir spējusi nodrošināt Latvijas Universitātes izaugsmi visai pieticīgajos finansēšanas apstākļos, arī šajā Covid-19 laikmetā. Protams, ir jādomā, kā tiks piemērota iniciētā un jau par likumu kļuvusī augstskolu reforma, bet es gribētu vērst visu iesaistīto pušu uzmanību, ka mums ir ļoti svarīgi nosargāt Latvijas Universitātes kodu, un ne tikai Latvijas Universitātes, bet arī citu augstāko mācību iestāžu kodus, un tie balstās galvenokārt tajā, ka Latvijas universitātes ir zinātniski autonomas, tās izvēlas savu attīstības modeli, virzienus utt. Latvijas Zinātņu akadēmija uzskata, ka, lai ilgtspējīgi saglabātu šo universitātes kodu, kas ir telpa izcilībai, vide attīstībai un patiesības izziņai, kā arī tautsaimniecības attīstības perpetuum mobile, reformas ieviešanas gaitā mums ir obligāti jānosargā universitātes no jebkādas politiskās iejaukšanās. Tā ir sabiedrības nepieciešamība un demokrātijas pamats.”

Vairāk: Latvijas Universitāte

Lasīts 1166 reizes
We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")