Jaunumi

Apstiprināti 2020. gadā izsludināto LZA vārdbalvu un jauno zinātnieku balvu laureāti

Apstiprināti 2020. gadā izsludināto LZA vārdbalvu un jauno zinātnieku balvu laureāti

Šodien, 2021. gada 19. janvārī, Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Senāts apstiprināja balvu ekspertu komisiju lēmumus un piešķīra sešas LZA vārdbalvas, tostarp trīs vārdbalvas jaunajiem zinātniekiem, kā arī piecas jauno zinātnieku balvas.

LZA vārdbalvas

LZA korespondētājloceklim Vjačeslavam Kaščejevam (Latvijas Universitāte) – Artūra Balklava balvu par ieguldījumu zinātnes popularizēšanā Latvijā;

Dr.iur. Sanitai Osipovai (Latvijas Universitāte) – Arveda Švābes balvu Latvijas vēsturē par rakstu krājumu “Nācija, valoda, tiesiska valsts: ceļā uz rītdienu”;

Mg.agr. Vijai Strazdiņai (Agroresursu un ekonomikas institūts) – Paula Lejiņa balvu lauksaimniecības zinātnēs par zinātniskā darba apkopojumu “Kviešu šķirnes Latvijas lauksaimniekiem”.

LZA vārdbalvas jaunajiem zinātniekiem

Dr.phys. Edgaram Butanovam (LU Cietvielu fizikas institūts) – Ludviga un Māra Jansonu balvu fizikā par darbu “Pārejas metālu halkogenīdus saturošu kodola-apvalka nanovadu sintēze un īpašības”. Vad. Dr.phys. B. Poļakovs;

Mg.sc.ing. Georgijam Stakanovam – Mārtiņa Straumaņa un Alfrēda Ieviņa balvu ķīmijā (Latvijas Organiskās sintēzes institūts) – par darbu “(-)-ß-Kariofilēna modificēšanas iespēju izpēte”. Vad. Dr.chem. D. Rasiņa;

Mg. Jānim Miķelim Zaķim (RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte) – Emīlijas Gudrinieces balvu ķīmijā par darbu “Azidopurīnu Maizenhaimera kompleksu pielietojums jaunu sintēžu metožu izstrādē”. Vad. LZA īstenais loceklis M. Turks, Dr.chem. I. Novosjolova.

Jauno zinātnieku balvas

Mg.chem. Kristīnei Kitokai (Latvijas Organiskās sintēzes institūts) – par darbu “Amiloīda –beta 42 peptīda agregācijas pētījumi ar 19F KMR spektroskopiju”. Vad. LZA īstenais loceklis K. Jaudzems;

Mg. Ņikitam Zrelovam (Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs) – par darbu “Trīs no Antarktiskās ledus-brīvas augsnes jaunizdalīto Caudovirales kārtas bakteriofāgu raksturošana”. Vad. Dr.biol. A. Dišlers, Dr.biol. A. Kazāks;

Dr.phys. Jānim Šmitam (LU Lāzeru centrs) – par darbu “Mikromēroga mērījumi ar slāpekļa-vakances centriem dimantā”. Vad. Dr.phys. F.H. Gābauers;

Mg.silv. Leldei Buķei (Latvijas lauksaimniecības universitāte) – par darbu “Medību saimniecības un ziemāju sējumu ietekme uz briežu dzimtas nodarītiem postījumiem jaunaudzēs Sēlijas virsmežniecībā”. Vad. Dr.silv. J. Sisenis, Dr.biol. J. Ozoliņš;

Mg.chem. Madarai Dārziņai (Latvijas Universitāte un Latvijas Organiskās sintēzes institūts) – par darbu "Elektroķīmiska alfa,beta-nepiesātināto esteru iegūšana no 2-(hidroksimetil)furāna atvasinājumiem”. Vad. LZA īstenais loceklis A. Jirgensons.

 

 

Lasīts 2790 reizes
We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")