Jaunumi

Ievēlēts LZA Senāta priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks

Ievēlēts LZA Senāta priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks

Šodien, 8. decembrī, LZA senatori, sanākot uz pirmo jaunā sastāva LZA Senāta sēdi, LZA Senāta priekšsēdētāja amatā ievēlēja Tatjanu Koķi, bet par priekšsēdētāja vietnieku tika ievēlēts Aivars Bērziņš. Dr.habil.paed. Tatjana Koķe un Dr.med.vet. Aivars Bērziņš šogad LZA Rudens pilnsapulcē tika ievēlēti par LZA īstenajiem locekļiem.

TATJANA KOĶE, Dr.habil.paed., LZA Humanitāro un sociālo zinātņu žurnāla redkolēģijas locekle, RSU Senāta locekle, studiju prorektore un Pedagoģiskās izaugsmes centra profesore, RSU Izdevniecības padomes vadītāja un Sociālo zinātņu profesoru padomes locekle un priekšsēdētāja, LZP eksperte, Valsts emeritēto zinātnieku padomes locekle, Latvijas Sarkanā krusta padomes locekle, LU Promocijas padomes pedagoģijā locekle un Pedagoģijas zinātnes profesoru padomes locekle. Zinātnisko pētījumu virzieni: mūžizglītības sociāli pedagoģiskie pamati, studentcentrēts studiju process, studiju rezultāti, skolotāju izglītība un docētāju tālākizglītība, augstākās izglītības kvalitāte, zināšanu sabiedrība.

AIVARS BĒRZIŅŠ, Dr.med.vet., Ph.D., Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” direktors, LLU Veterinārmedicīnas fakultātes profesors, LLMZA īstenais loceklis, Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (European Food Safety Authority, EFSA) valdes loceklis un eksperts, veterinārmedicīnas un pārtikas nozaru promocijas padomes loceklis, veterinārmedicīnas profesoru padomes loceklis, LLU doktora studiju programmas “Veterinārmedicīna” direktors, LZP eksperts, redkolēģijas (Topics Board) loceklis žurnālam “Pathogens”, izdevniecību Elsevier, Wiley Blackwell, MDPI u.c. izdevniecību zinātnisko žurnālu recenzents, Valsts zinātnisko institūtu asociācijas (VZIA) valdes loceklis, LU Ķīmijas fakultātes un Bioloģijas fakultātes studiju virzienu padomes loceklis, Starptautiskās Pārtikas drošības asociācijas (International Association for Food Protection) un Amerikas Mikrobiologu biedrības (American Society for Microbiology, ASM) biedrs.

Avots: Zinātnes Vēstnesis, 2020. gada 2. novembris (18/602).

Lasīts 1097 reizes
We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")