Jaunumi

Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskās padomes sēdē diskutē par pusvadītāju tehnoloģiju un viedo specializāciju jomu attīstību Latvijā

Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskās padomes sēdē diskutē par pusvadītāju tehnoloģiju un viedo specializāciju jomu attīstību Latvijā

Foto: Gatis Rozenfelds, Valsts kanceleja.

Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskā padome (turpmāk – LPISP) 2024. gada 9. maija sēdē diskutēja par tehnoloģiju nozares attīstību Latvijā un tās ietekmi uz valsts ekonomiku, kā arī tika pārrunāti jautājumi par viedo specializāciju jomu (RIS3) attīstības mērķiem un izaicinājumiem.

LPISP sēdē tika ziņots par mākslīgā intelekta jomas attīstību valsts drošības un ekonomikas stiprināšanai. Mākslīgā intelekta attīstībai ir liela loma valsts drošības stiprināšanā, tādēļ ir būtiski iesaistīt lielākās valsts universitātes un nozares ministrijas kopīgam attīstības redzējumam.

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) un Ekonomikas ministrijas (EM) pārstāvji ziņoja par jaunākajiem datiem, kas iegūti no pagājušā gadā veiktā pētījuma par pusvadītāju tehnoloģiju un to lietojumu attīstību. Pētījums uzsver globālās tendences un reģiona situāciju, norādot uz cilvēkkapitāla, kvalificēta darbaspēka trūkumu un infrastruktūras uzlabošanas nepieciešamību kā galvenajiem izaicinājumiem. Padome pieņēma zināšanai ziņojumu un atbilstoši Valdības rīcības plānā noteiktajam deva uzdevumu nozares ministrijām līdz 2024. gada 30. jūnijam iesniegt ziņojumu MK par Latvijas iespējām  pusvadītāju tehnoloģiju jomā.

Vienlaikus EM un Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ziņoja par pētniecības un attīstības jomas aktualitātēm un noteikto politikas mērķu izpildes rezultātiem. Pozitīvi vērtējams, ka ir sasaiste starp EM un IZM investīcijām, kā arī fakts, ka uzņēmumu ieguldījumi pētniecībā ir auguši. Vienlaikus klātesošie diskutēja par turpmāko izaicinājumu novēršanu, t.sk., palielinot kvalificētu speciālistu un doktorantu skaitu un mazinot administratīvos šķēršļus uzņēmumiem, kuri iegulda pētniecībā un attīstībā.

Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskā padome ir koleģiāla un koordinējoša institūcija, kas izveidota, lai nodrošinātu saskaņotu starpresoru sadarbību sekmīgai pētniecības, tehnoloģiju attīstības un inovācijas politikas īstenošanai, kā arī viedās specializācijas stratēģijas ieviešanai un uzraudzībai, tādējādi nodrošinot inovācijas kapacitātes veidošanu, pētniecības un industrijas integrāciju un sabiedrības izpratni par pētniecību kā sabiedriskās vērtības radošu darbību, kas veicina Latvijas attīstību un konkurētspēju.

Fotogalerija.

Avots: Diskutē par pusvadītāju tehnoloģiju un viedo specializāciju jomu attīstību Latvijā, Valsts kanceleja, 10.05.2024. 

Lasīts 266 reizes
We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")