Jaunumi

VPP “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” projektu vidusposma konference – 27. oktobrī

VPP “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” projektu vidusposma konference – 27. oktobrī

Š.g. 27. oktobrī Latvijas Zinātnes padome kopā ar valsts pētījumu programmas (VPP) “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” projektu īstenotājiem – Latvijas Universitāti, Vidzemes augstskolu, Latvijas Zinātņu akadēmiju, Latvijas Nacionālo bibliotēku – organizē projektu vidusposma konferenci.

Konferencei būs iespēja sekot līdzi gan tiešsaistē, gan klātienē. Klātienes pasākums būs pieejams ierobežotam skaitam cilvēku, saistībā ar drošības noteikumiem. Lai reģistrētos konferencei un saņemtu detalizētāku informāciju pirms konferences lūgums izpildīt reģistrēšanās anketu šeit: https://bit.ly/33UZg6u

Vairāk par katru no projektiem:
*„Indivīda, sabiedrības un valsts mijiedarbība kopējā Latvijas vēstures procesā: vērtību konflikti un kopīgu vērtību veidošanās vēsturiskos lūzumu punktos”, kuru īsteno Latvijas Universitāte ar sadarbības partneri- Daugavpils Universitāti. Projekta vadītājs Dr. hist. Guntis Zemītis
Projekta mērķis: pētīt komunikāciju starp valsti, sabiedrību un indivīdu, politiskās un sociālās kontroles ietekmi uz attieksmi pret valsts un sociālo drošību, kā arī politisko, sociālo un kultūras vērtību transformācijas procesu Latvijā 16.-20. gadsimtā.
Papildu informācija: https://www.lvi.lu.lv/lv/projekti.htm#vpp
*„Vērtības darbībā: atbildīgas, drošas un izglītotas pilsoniskās sabiedrības attīstība ar pētniecību un rīcības modeļu izstrādes palīdzību”, kuru īsteno Vidzemes Augstskola sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti. Projekta vadītājs Dr. hist. Gatis Krūmiņš, Doc. Māris Andžāns,
Projekta mērķis: izveidot stabilu zināšanu bāzi, izstrādāt un pārbaudīt iespējamos rīcības modeļus atbildīgas un aktīvas Latvijas pilsoniskās sabiedrības pilnveidošanai.
Papildu informācija: https://www.rsu.lv/projekts/vertibas-darbiba
*„Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un risinājumi starptautiskā kontekstā” [INTERFRAME-LV]. Projektu īsteno: Latvijas Zinātņu akadēmija sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Latvijas Universitāti, Agroresursu un ekonomikas institūtu, Rīgas Stradiņa universitāti. Projekta vadītājs: Dr. habil. oec Baiba Rivža
Projekta mērķis: izdalīt vadlīnijas Latvijas valsts tālākai ilgstspējīgai attīstībai perspektīvā, izceļot galvenos rīcības modeļus globālos izmaiņu procesu apstākļos, no kuru ietekmes valstij izvairīties nav iespējams. (AHP un ANP scenāriju izstrāde, kas paver rīcības modeļu izstrādes iespējas.)
Papildu informācija: http://archive.lza.lv/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=350&Itemid=559
*„Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību”. Projektu īsteno: Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar Vidzemes Augstskolu. Projekta vadītāja : Dr. hist. Vija Daukšte
Projekta mērķis: pētīt LNB krājumus un izzināt iepriekš nepietiekami pētītus Latvijas dokumentārā mantojuma aspektus attiecībā uz līdz šim maz pētītiem vēstures periodiem un jautājumiem (sākot no 13. gadsimta), lai rastu jaunas zināšanas un rosinātu konceptuālas diskusijas par to, kas tieši tiek saprasts ar un sagaidīts no dokumentārā mantojuma un kāda ir bibliotēkas lomas attiecībā uz to.
Papildu informācija: https://www.lnb.lv/.../dokumentara-mantojuma-izpetes...
*„Ilgtspējīgas un saliedētas Latvijas sabiedrības attīstība: risinājumi demogrāfijas un migrācijas izaicinājumiem”. Projektu īsteno: Latvijas Universitāte sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, Latvijas Lauksaimniecības universitāti. Projekta vadītājs: Dr.geogr. Zaiga Krišjāne
Projekta mērķis: izvērtēt un rast risinājumus migrācijas un demogrāfijas izaicinājumiem, lai sekmētu ilgtspējīgas un saliedētas sabiedrības attīstību Latvijā. Papildu informācija: https://www.geo.lu.lv/.../ilgtspejigas-un-saliedetas.../

Detalizēta programma būs pieejama tuvākā laikā, sekojiet Latvijas Znātnes padomes Facebook lapai

Lasīts 1112 reizes
We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")