Jaunumi

In Memoriam. Egons LAVENDELIS (20.12.1934.–18.10.2023.)

In Memoriam. Egons LAVENDELIS (20.12.1934.–18.10.2023.)

Š.g. 18. oktobrī mūžībā devies bijušais Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) rektors akadēmiķis Egons Lavendelis. Viņš RTU vadīja pārmaiņu laikā – no 1985. līdz 1999. gadam –, kad Latvija atguva neatkarību un pārmaiņas piedzīvoja arī augstākā izglītība.

Mehānikas profesors Dr.habil.sc.ing. Egons Lavendelis savu rektora pilnvaru laiku sāka 1985. gadā, kad Latvija valstisko neatkarību vēl nebija atjaunojusi un RTU vēl bija iepriekšējais nosaukums – Rīgas Politehniskais institūts (RPI). Taču tieši viņa vadības laikā Latvijā sākās lielās pārmaiņas – demokrātiskās vēsmas, kas līdzi nesa Atmodu un attiecīgi arī krasas izmaiņas augstākajā izglītībā un zinātnē, kā arī – augstskolas nosaukuma maiņu, 1990. gadā RPI kļūstot par RTU. Līdz ar to E. Lavendelis bija pēdējais RPI un pirmais demokrātiskās vēlēšanās ievēlētais RTU rektors.

Lavendeļa vadības laikā, sākot no 1992. gada, RTU absolventiem sāka izsniegt atjaunotās valsts – Latvijas Republikas – diplomus. Pārmaiņas piedzīvoja arī pati izglītības sistēma – RTU ieviesa bakalaura, inženiera un maģistra studiju līmeni. Notika arī citas universitātei svarīgas pārmaiņas – darbu sāka RTU Studentu parlaments, tika izveidots RTU Padomnieku konvents, aizsāktas un nostiprinātas arī RTU tradīcijas – 14. oktobris, RTU dzimšanas diena, ar RTU Senāta lēmumu tika pasludināts par RTU svinamo dienu, kā arī tika ieviesta rektora amata ķēde. Notika arī infrastruktūras pārmaiņas – RTU atstāja laboratoriju māju Kaļķu ielā 1a, kur vēlāk tika uzbūvēts Rīgas Rātsnams.

Profesors E. Lavendelis ir valsts emeritētais zinātnieks. 1952. gadā beidzis Rīgas Industriālo politehnikumu, iegūstot metālu aukstās apstrādes tehnologa specialitāti, savukārt 1957. gadā absolvējis Latvijas Valsts Universitātes Mehānikas fakultāti un 1960. gadā ieguvis inženierzinātņu doktora grādu. Ievērojams ir profesora devums zinātnē – viņš ir aptuveni 550 publikāciju, to skaitā četru zinātnisko monogrāfiju, un aptuveni 350 zinātnisku rakstu autors, sarakstījis astoņas mācību grāmatas un vadījis aptuveni 150 zinātniski pētnieciskos līgumdarbus.

Atjaunotajā Latvijā E. Lavendelis bijis Latvijas rektoru padomes priekšsēdētājs (1986–1995), ievēlēts par Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) īsteno locekli 1989. gadā, Baltijas valstu Tehnisko universitāšu rektoru asociācijas prezidents (1995–1996), LZA Senāta loceklis (1996–2001), Eiropas Zinātņu akadēmijas (European Academy of Sciences) loceklis inženierzinātnēs (2003), arī Rīgas domes deputāts, Latvijas Tautsaimniecības padomes loceklis, redkolēģijas loceklis žurnālā “Plaste und Kautschuk”. Pēc RTU rektora pilnvaru beigšanās E. Lavendelis bija SIA “Getliņi EKO” ģenerāldirektors laikā, kad Rīgā norisinājās atkritumu apstrādes modernizācija.

Akadēmiķa E. Lavendeļa nopelnu un atzinību vidū ir Latvijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes un tehnikas darbinieks (1980), LZA Candera prēmija (1978), Latvijas PSR Valsts prēmija (1988), LZA Lielā medaļa (1994), Triju Zvaigžņu ordenis, 4. šķira (2000).

Līdz pat mūža nogalei E. Lavendelis bija sabiedriski aktīvs un turēja rūpi par augstākās izglītības kvalitāti Latvijā. Viņš, balstoties savās zināšanās un pieredzē, kā aktīvs RTU Akadēmiķu padomes pārstāvis RTU vadībai sniedza savu redzējumu par augstākās izglītības attīstību.

RTU rektors Tālis Juhna visas universitātes saimes vārdā izsaka visdziļāko līdzjūtību RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes profesoram Egonam Lavendelim un ģimenei, tēvu, RTU bijušo rektoru Egonu Lavendeli, pavadot mūžībā.

Atvadīšanās no E. Lavendeļa notiks 26. oktobrī plkst. 12.00 Rīgas Krematorijas Lielajā zālē.

Informācija: RTU. 

 

***

2023. gada 18. oktobrī 88 gadu vecumā mūžībā devies izcilais latviešu zinātnieks – mehāniķis, bijušais Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) / Rīgas Politehniskā institūta (RPI) rektors (1985–1999), profesors, RTU Mehānikas institūta direktors, RPI Goda darbinieks (1986), Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) akadēmiķis (1989) Egons Lavendelis.

E. Lavendelis dzimis Rīgā 1934. gada 20. decembrī. Pēc Rīgas industriālā politehnikuma absolvēšanas (1952) studēja Latvijas Valsts universitātes Mehānikas fakultātē. Pēc inženiera diploma saņemšanas 1957. gadā sāka strādāt savā alma mater par asistentu, 1958. gadā turpināja darbu atjaunotā Rīgas Politehniskā institūta (RPI, no 1990 – RTU) Teorētiskās mehānikas un materiālu pretestības katedrā (1958–1962), Materiālu pretestības katedrā (1962–2004) par asistentu, docentu, no 1967. gada – profesoru. 20 gadu vadīja Materiālu pretestības katedru (1965–1985), līdz kļuva par RPI rektoru (1985–1999), bija arī Mehānikas institūta direktors (1994–1999).  E. Lavendelis bija pēdējais RPI un pirmais demokrātiskās vēlēšanās ievēlētais RTU rektors.

Enerģisks organizators E. Lavendelis vairākus gadus vadījis RPI/RTU mehānikas zinātnisko skolu, kas bija atzīta Padomju Savienībā, Eiropā un citās pasaules valstīs, bija Eiropas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis inženierzinātnēs (2003).

Atjaunotajā Latvijā Lavendelis bijis Latvijas rektoru padomes priekšsēdētājs (līdz 1995. gadam), Baltijas valstu Tehnisko universitāšu rektoru asociācijas prezidents (1995–1996), Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta loceklis (1996–2001), Rīgas domes deputāts, Latvijas Tautsaimniecības padomes loceklis, redkolēģijas loceklis vairākos starptautiskos zinātniskos žurnālos.

Pēc RTU rektora pilnvaru beigšanās Lavendelis bija SIA “Getliņi EKO” ģenerāldirektors.

E. Lavendelis ir devis ievērojamu ieguldījumu augstas elastības materiālu mehānikas jomā, mašīnu un mehānismu teorijā un vibrotehnikā. Viņš ir vairāk nekā 350 zinātnisko rakstu un astoņu zinātnisko monogrāfiju autors. Par sasniegumiem zinātnē un pedagoģiskajā darbā saņēmis ordeni “Goda zīme” (1971), LPSR Zinātņu akadēmijas F. Candera prēmiju (1978), LZA Lielo medaļu (1994), Triju Zvaigžņu ordeni (2000), ieguvis LPSR Valsts prēmiju zinātnē (1988), LPSR Nopelniem bagātā zinātnes un tehnikas darbinieka (1984) nosaukumu. RTU/RPI rektora amatā E. Lavendelis nostrādāja 14 gadus (1985–1999).

E. Lavendeļa vadības laikā, sākot no 1992. gada, RTU absolventiem sāka izsniegt Latvijas Republikas diplomus. RTU ieviesa bakalaura, inženiera un maģistra studiju līmeni. Notika arī citas RTU svarīgas pārmaiņas – darbu sāka RTU Studentu parlaments, tika izveidots RTU Padomnieku konvents, aizsāktas un nostiprinātas arī RTU tradīcijas – 14. oktobris, RTU dzimšanas diena, tika pasludināts par RTU svinamo dienu.

Latvijas Zinātņu akadēmijas saime un LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļa izsaka dziļu līdzjūtību E. Lavendeļa tuviniekiem.

Sit tibi terra levis! 

LAI PRĀTS VINNĒTU! VALSTS EMERITĒTĀ ZINĀTNIEKA EGONA LAVENDEĻA NOVĒLĒJUMS AKADĒMIJAI, JAUNIEŠIEM, SABIEDRĪBAI, "Zinātnes Vēstnesis" 8 (624), 2022. gada 26. septembris.

Lasīts 714 reizes
We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")