Jaunumi

LZA Senāts apstiprina 2023. gada LZA vārdbalvu un jauno zinātnieku balvu laureātus

LZA Senāts apstiprina 2023. gada LZA vārdbalvu un jauno zinātnieku balvu laureātus

Šodien, 17. janvārī, Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Senāts apstiprināja LZA balvu ekspertu komisiju lēmumus un piešķīra desmit LZA vārdbalvas, to vidū sešas jaunajiem zinātniekiem, kā arī piecas jauno zinātnieku balvas.

LZA vārdbalvas

Dr.phys. Virgīnijai Vītolai (LU Cietvielu fizikas institūts) – Artura Balklava balvu zinātnes popularizēšanā par neatlaidīgu darbu jauniešu piesaistīšanā zinātnei.

LZA Dr.h.c.philol. Ilgonim Bērsonam (Latvijas Universitāte) – Viļa Plūdoņa balvu literatūrzinātnē par ilggadīgiem nopelniem latviešu literatūras pētniecībā.

Dr.biol. Lailai Ikasei (Dārzkopības institūts) – Paula Lejiņa balvu lauksaimniecības zinātnēs par izciliem panākumiem ābeļu selekcijā Latvijā.

Dr.habil.geogr. Mārim Laiviņam (Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”) – Kaspara Buša balvu meža ekoloģijā un mežkopībā par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas mežzinātnē un zinātniskajām iestrādnēm praktiskās mežsaimniecības vajadzībām.

 

Vārdbalvas jaunajiem zinātniekiem 

Ph.D. Ingai Pudžai (LU Cietvielu fizikas institūts) – Ludviga un Māra Jansonu balvu fizikā par darbu “Lokālās struktūras ietekme uz vara molibdāta un tā cieto šķīdumu termohromajām īpašībām”. Vad. LZA īst.loc. A. Kuzmins.

Ph.D. Ivo Vaicim (RTU Mašīnzinātņu un aeronautikas fakultāte) – Vitauta Tamuža balvu mehānikā par darbu “Mehānisko sistēmu elementu formas optimizācija, ievērojot nenoteiktību”. Vad. Dr.sc.ing. A. Januševskis, Dr.sc.ing. J. Auziņš.

Mg.chem. Aleksandram Čižikovam (Latvijas Universitāte, Latvijas Organiskās sintēzes institūts) – Mārtiņa Straumaņa – Alfrēda Ieviņa balvu ķīmijā par darbu “Pikolīnamīda virzīta kobalta katalizēta aminoskābju C(sp2)-H saites funkcionalizēšana”. Vad. Mg.sc.ing. L. Lukašēvics, Dr.chem. L. Grigorjeva.

Ph.D. Linardam Lapčinskim (RTU Materiālzinātes un lietišķās ķīmijas fakultāte) – Emīlijas Gudrinieces balvu ķīmijā par darbu “Triboelektriskais efekts polimēru sistēmās: virsmas lādiņa veidošanās un enerģijas savākšana”. Vad. LZA īst.loc. A. Šutka, M. Knite.

Ph.D. Lūkasam Tomasam Lukašēvicam (RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, Latvijas Organiskās sintēzes institūts) – Edvīna Vedēja balvu par izciliem sasniegumiem organiskajā ķīmijā par darbu “Kobalta katalizēta C-H saites funkcionalizēšana”. Vad. Dr.chem. L. Grigorjeva.

Mg.philol., Mg.translat. Madarai Stādei (Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte) – Zentas Mauriņas balvu literatūrzinātnē par darbu “Etniskās un nacionālās gastroidentitātes romānu sērijā “Mēs. Latvija, XX gadsimts””. Vad. Dr.philol. I. Kalniņa.

 

Jauno zinātnieku balvas

Mg.oec. Amandai Brizgai (Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte) – LZA jauno zinātnieku balvu par darbu “Nodokļu sloga izmaiņu tendences un to ietekmējošie faktori Eiropas Savienības dalībvalstīs”. Vad. Dr.oec. I. Leibus.

Mg.phys. Viktorijai Pankratovai (LU Cietvielu fizikas institūts) – LZA jauno zinātnieku balvu par darbu “Radiācijas inducētu defektu izpēte granātu monokristālos”. Vad. Dr.phys. A. Šarakovskis.

Ph.D. Līgai Romānei-Kalniņai (Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte) – LZA jauno zinātnieku balvu par darbu “Nacionālās identitātes veidošana un atspoguļojums Baltijas valstu prezidentu runās – korpusā balstīta kritiskā diskursa analīze”. Vad. Dr.philol. I. Karapetjana.

Mg.phys. Rihardam Ruskam (LU Cietvielu fizikas institūts) – LZA jauno zinātnieku balvu par darbu “Redzamā un infrasarkanā luminiscence alumīnija nitrīda materiālos”. Vad. Dr.habil.phys. B. Bērziņa.

Mg.chem. Artūram Spergam (RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, Latvijas Organiskās sintēzes institūts) – LZA jauno zinātnieku balvu par darbu “Dzelzs katalizēta fluormetilēngrupas pārnese no sulfonija sāliem”. Vad. Dr.sc.nat. J. Veliks.

Sveicam! 

Paziņojumi

 

 

 

 

 

 

Lasīts 1673 reizes
We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")