Latvijas Zinātņu akadēmija

Academia Scientiarum Latviensis

Zinātnes vēstnesis

Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Zinātnes padomes un Latvijas Zinātnieku savienības laikraksts

LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI!
2021. gadā laikraksts tiks izdots tikai elektroniskā versijā, vienu reizi mēnesī - katra mēneša pēdējā nedēļā.

Jaunākais numurs

Jaunumi

26 / 01 / 2021

Nākotnes enerģētika ir saistīta ar kodolsintēzes reaktoru attīstību

“Radiācijas ietekme uz materiāliem dažreiz ir noslēpumaina un neparedzama. Apstarotais materiāls uzvedas kā kaprīza meitene: es gribu – es negribu. Tas arī liecina par ļoti sarežģītu un grūti prognozējamu pašorganizēšanās fenomenu”, saka Latvijas Universi...

26 / 01 / 2021

Īpašas molekulas – jauns sākums pretvēža preparātu izveidē. Stāsta Rai...

“Mūsu pētījuma ceļš bija izaicinājumu pilns, taču mēs nepadevāmies un grūtais darbs ir devis augļus, kas sniedz mums gandarījumu un dod iedvesmu un spēku turpmākajiem pētījumiem”, saka pētnieks, ķīmiķis, profesors, Latvijas Organiskās sintēzes institūta (OSI)...

25 / 01 / 2021

LU Atomfizikas un spektroskopijas institūtā izstrādātas jaunas optiska...

LU Atomfizikas un spektroskopijas institūta Biofotonikas laboratorijā, LZA akadēmiķa, profesora Jāņa Spīguļa vadībā izstrādātas divas jaunas optiskas metodes – multispektrālās attēlošanas metode ar rekordaugstu spektrālo selektivitāti un metode fotonu izplatīb...

25 / 01 / 2021

2020. gada nozīmīgākie sasniegumi zinātnē: pētījums par moderno materi...

"Padziļināta izpratne par moderno materiālu funkcionālajām īpašībām ekstremālās radiācijas apstākļos un to prognozēšana. Tā sauc pētījumu, kas veikts Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtā kopā ar kolēģiem no Igaunijas. Šis ir viens no pagājušā gad...

21 / 01 / 2021

LZA prezidents Ivars Kalviņš sarunā ar Veltu Puriņu par aktuālo situāc...

Šodien, 21. janvārī, RigaTV24 studijā viesojās Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ivars Kalviņš. Sarunā ar raidījuma "Dienas personība" vadītāju Veltu Puriņu tika aplūkoti vairāki aspekti, kas koronavīrusa Covid-19 pandēmijas sakarā raisa gan jautājumus, g...

21 / 01 / 2021

Latvijā strādā pie efektīvas terapijas Pārkinsona slimības apturēšanā

Latvijas Universitātes Farmakoloģijas katedrā tiek pētītas ekstracelulārās vezīkulas, kam ir liels potenciāls kļūt par terapijas līdzekli Pārkinsona slimības apturēšanā. Latvijas Zinātņu akadēmijas vērtējumā šis ir viens no pagājušā gada nozīmīgākajiem sasnieg...

20 / 01 / 2021

LZA Senāts pieņem lēmumus par VPP “Covid-19 seku mazināšanai” pētījumu...

Otrdien, 19. janvārī, Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāts, sanākot uz pirmo šī gada sēdi, pieņēma lēmumus attiecībā uz valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” izpildi un pētījumu rezultātiem, kā arī Izglītības un ministrijas (IZM) izstrādāto “Zin...

20 / 01 / 2021

Satrauc sabiedrības daļas tumsonība un neticība zinātnei. Intervija ar...

Zinātne ir vienīgā metode, ar kuras palīdzību varam noskaidrot patiesību, intervijā ar Aismu Orupi uzsver Jauno zinātnieku apvienības vadītājs Kristaps Jaudzems. Šobrīd viena no zinātnes jomas aktualitātēm ir Valsts pētījumu programma Covid-19 seku mazināšanai...

19 / 01 / 2021

Apstiprināti 2020. gadā izsludināto LZA vārdbalvu un jauno zinātnieku...

Šodien, 2021. gada 19. janvārī, Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Senāts apstiprināja balvu ekspertu komisiju lēmumus un piešķīra sešas LZA vārdbalvas, tostarp trīs vārdbalvas jaunajiem zinātniekiem, kā arī piecas jauno zinātnieku balvas. LZA vārdbalvas LZA ko...

19 / 01 / 2021

Nozīmīgāko pērnā gadā veikto lietišķo pētījumu vidū – inovatīva koksne...

Ik gadu gadu Latvijas Zinātņu akadēmija nosauc nozīmīgākos sasniegumus Latvijas zinātnē. Un katru gadu par šiem sasniegumiem stāsta arī LTV1 Rīta panorāmā. Inovatīvi risinājumi koksnes ilgizturības uzlabošanai – tā sauc pētījumu, kas veikts Bruno Andersona vad...

18 / 01 / 2021

LZA Senāta sēdes darba kārtībā: aktuālais Covid-19 vakcīnu izstrādē un...

Otrdien, 2021. gada 19. janvārī, plkst. 10.00 uz pirmo šī gada sēdi sapulcēsies Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Senāts tā jaunievēlētās priekšsēdētājas, LZA īstenās locekles Tatjanas Koķes vadībā. Sēde, ievērojot valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, no...

Latvijas zinātnes sasniegumi - konkursa rezultāti

Nozīmīgākie sasniegumi zinātnē 2019

Nozīmīgākie sasniegumi zinātnē 2018

Nozīmīgākie sasniegumi zinātnē 2017

Nozīmīgākie sasniegumi zinātnē 2016

Valsts pētījumu programma "Latijas mantojums un nāktotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai"
Projekts "Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un to risinājumi starptautiskā kontekstā (INTERFRAME-LV)"
Valsts pētījumu programma "COVID-19 seku mazināšanai" Projekts "Ekonomiskais, politiskais un juridiskais ietvars Latvijas tautsaimniecības potenciāla saglabāšanai un konkurētspējas pieauguma veicināšanai pēc pandēmijas izraisītas krīzes (reCOVery-LV)"

LZA EKONOMIKAS INSTITŪTS

LZA Terminoloģijas komisija