26.septembrī vienlaikus astoņās pilsētās - Rīgā, Salaspilī, Jelgavā, Daugavpilī, Rēzeknē, Ventspilī, Valmierā un Liepājā - notiks ikgadējais Zinātnieku nakts pasākums par tēmu „Kristāli".

Zinātnieku nakts

2014. gada 26. septembris

Image191.jpg

Jautājums

Vai, jūsuprāt, "Zinātnieku nakts" ir lietderīgs pasākums

Rezultāti
Šobrīd 1 viesis online

Latvijas Universitāte

Raiņa bulvāris 19, Rīga
http://www.lu.lv/

18.00-20.00

Zinātnes kafejnīca „Vai zināšanas ir enerģija?”

19.00

LU Vēstures muzeja izstāde par Rīgas Politehnikuma (1862-1919) vēsturi „150 gadi ar zināšanām”

LU F.Candera kosmosa izpētes muzejā: rīdzinieka, raķešu būves pioniera Fridriha Candera 125 dzimšanas diena. Filma par Fridrihu Canderu un stends. Iespēja pašam „izstaigāt” Starptautisko Kosmisko staciju un vērot Starptautiskajā Kosmiskajā stacijā notiekošo.

Sacensības:

Raķetes modeļa šaušana tālumā

Raķetes modeļa izveidošana un palaišana

Konkursi:

Raķešu zīmējumu konkurss

Jautājumu konkurss „Ko tu zini par kosmosu, kosmonautiku un raķetēm?”

Kosmiskā puzle.

Fotografēšanās kosmonauta veidolā un kopā ar Fridrihu Canderu.


Latvijas Universitātes
Teoloģijas fakultāte

Raiņa bulvāris 19, Rīga
161.telpa

18.00- 23.00

Ūdens pasaules reliģijās – 161.telpā

Īsfilmu cikls „Ūdens un vārds”

19.00-19.15 Ezoteriskais ūdens

20.00-20.15 Kristību vietu attīstība cauri laikiem

21.00-21.15 Ūdens pasaules reliģijās

Iekšējā un ārējā enerģija - 166.telpa (15.auditorija)

Enerģētisko priekšmetu izstāde

18.00-18.15

Auru redzēšana un vārdā saukšana

18.15-20.15

Kā iemācīties saredzēt auru? Uzzini, kāda ir Tavējā! (cilvēku un priekšmetu auras caur ultravioleto filtru; konkurss- uzvarētājiem ir iespēja iegūt savas auras fotogrāfiju)

20.15-20.30

Ko reliģija un reliģiju pētniecība domā par vietām, akmeņiem, priekšmetiem, kam piemīt noteikta enerģija? Kāda enerģija ir pašam cilvēkam un kā uz to raugās reliģiju zinātnieki? Vai un kā šie viedokļi atšķiras no sabiedrībā izplatītajiem uzskatiem?

22.00-23.00

Energeia statiskās un kustīgās bildēs (TF mācībspēki, studenti un etīžu teātris Nerten Theatre)


Latvijas Universitātes
Bioloģijas fakultāte

Kronvalda bulvāris 4,
Rīga

18.00-23.00

Hidrobioloģijas katedra:

 • Hidroelektrostaciju un vēja parku ietekme uz upju un jūras piekrastes ekosistēmu bioloģisko daudzveidību;
 • Prezentācija par hidroelektrostaciju ietekmi uz upēm un prezentācija par vēja parku ietekmi uz jūras piekrastes ekosistēmām, viktorīna;
 • Akvāriji: ar dzīviem organismiem augšpus HES un lejpus HES; akvāriji ar piekrastes ūdens organismiem no vēja parku ietekmētas un neietekmētas piekrastes;
 • Ietekmētas un neietekmētas vides aplūkošana mikroskopos.


Augu fizioloģijas katedrā:

 • Augu neredzamā enerģija - fotosintēze. Ko augam nodara salnas.
 • Cietes veidošanās un noārdīšanās lapās – krāsu reakcijas.
 • Uzzināsiet kā iegūt ģenētiski modificētu augu.


Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas katedra:

 • No feromoniem līdz indēm. Kolekcijas, demonstrējumi un viktorīna.


Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts:

 • Mikroorganismu „enerģija” – demonstrējumi un toksicitātes testi. Foto un video.


Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas studiju nodaļa
:

 • Improvizāciju izrāde „Dzīvības ūdens/Aqua vitae". Stāsts par pretalkoholisma kampaņām Latvijas vēsturē (ar latīņu vārdu aqua vitae mēdz apzīmēt spirtu).


Ķīmiskās fizikas institūts:

 • Kodolsintēze un ūdens.
 • Uzzināsiet, kas ir radioķīmija (vai saistīta ar radio??) un vai radiācija ir ķīmija vai fizika.

Latvijas Universitātes
Humanitāro zinātņu fakultāte

Visvalža iela 4a,
Rīga

Fakultāte atrodas 10 minūšu gājienā no Centrālās stacijas. Uz fakultāti var aizdoties arī ar kādu no trolejbusiem (nr.11., 18., 22.vai 23.).

18.00 – 20.00

Priekšlasījumi par ūdens tematiku baltu valodās, literatūrā un mākslā:

 • A.Taube "Water Symbolism in Graham Swift's Waterland" (priekšlasījums angļu valodā)
 • R. Kurpniece „Ūdens krievu valodas frazeoloģijas formulās” (krievu valodā)
 • V. Muktupāvels „Ūdens mūzika”,
 • I. Žolude „Teksta aisberga redzamā daļa”,
 • S. Laime „Ūdens maģija I”,
 • A. Lielbārdis „Ūdens maģija II”, u.c.


20:00 - 21:00

Priekšlasījumi un performances "Eiropas kultūras senākais ūdens” –ūdens tēma antīkās pasaules sadzīvē, reliģijā, valodā un literatūrā.


Latvijas Universitātes
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

Alberta ielā 10,
Rīga

18.00-23.00

Trīsdimensiju ģeogrāfijas pielietojums ledāja virzībā un tā kušanas ūdeņu rekonstrukcijā.

Atnes un veic sava ūdens parauga analīzi ūdens kvalitātes analīzes laboratorijā.

Kūdras sorbentu izmantošanas iespējas vides attīrīšanā.

Baltijas jūras un ezeru izmaiņas cauri gadu tūkstošiem.

Ūdens + enerģija ģeologam = geizers (+ citi demonstrējumi par un ap pazemes ūdeņiem).

Parādi savas zināšanas Jauno Ģeogrāfu skolas viktorīnā.

Slēptie draudi Tavā vannas istabā.

Vides akadēmija - Baltijas jūra un valstis tās krastos - draugi vai ienaidnieki?


Latvijas Universitātes
Ķīmijas fakultāte

Kr.Valdemāra iela 48,
Rīga

No Centrālās stacijas vai Starptautiskās autoostas uz Ķīmijas fakultāti var aizdoties ar kājām (apmēram, 30 minūšu gājiens), un arī ar sabiedrisko transportu – autobusu (nr.11.un 33.) vai 3,5 vai 25..trolejbusu.

18.00-23.00

Kā analizē ūdeni un tā saturu? Iespēja pašam piedalīties šajā procesā.

Ķīmijas eksperimentu demonstrācijas šovs: Ūdens unikālās īpašības. Četri seansi, katrs ~ 50 minūtes garš.

Interaktīva izstāde: Ūdens un spīdošie šķidrumi.

Konkurss apmeklētājiem par ūdeni un enerģētiku.


Latvijas Universitātes
Vēstures un filozofijas fakultāte

Mārstaļu ielā 28/30
Vecrīga

18.00 - 23.00

Filozofija: "Ūdens un enerģija" – tēma apspēlēta priekšlasījumos, diskusijās, viktorīnās un citās radošās aktivitātēs.

Vēsture: attieksme pret ūdeni, ūdens apgāde dažādos laikmetos, upju tīkli un to nozīme reģiona attīstībā, Baltijas jūras reģions, revolūcijas jeb sociālie satricinājumi kā sabiedrības enerģijas izpausmes; karš kā "grūdiens" zinātnes attīstībā.


Latvijas Universitātes
Ekonomikas un vadības fakultāte

Aspazijas bulvāris 5,
Rīga

18.00-23:00

"Ūdens liešanas meistarklase". Pasākums no trīs daļām:

Pamācība - kā daudz un gudri runājot neko nepateikt;

Stendi ar "Labākajiem ūdens lējējiem ekonomikas/vadības sfērā" - informācija par vēsturiski nozīmīgu cilvēku, kurš ir daudz runājis, maz pasakot vai sasolījis to, kas vēlāk nav piepildījies;

Konkurss ūdens liešanā - universitātes pasniedzēji un studenti pret apmeklētājiem.

Mākslas darbu izstāde - konkurss par tēmu "Enerģija/ūdens ekonomikā", darbi (instalācijas, skulptūras, gleznas u.c. objekti) jāveido no otrreiz izmantotiem materiāliem. Oriģinālāko darbu autori tiks apbalvoti.

Slaidrāde un komentāri par tēmu „21. gs. – ūdens gadsimts. Ūdens nozīme ekonomikā”.


Latvijas Universitātes
Atomfizikas un spektroskopijas institūts

Šķūņu iela 4
Vecrīga

18.00-23.00

Fotonika - iespēja iepazīties ar dažādām optiskām parādībām, uzzināt, kas ir fotonika, kā arī praktiski padarboties pašiem. Jūs sagaida: gāzu izlāde, difrakcija, gaismas spektrs, polarizācija, atstarošanās un lāzeri. Kosmosa enerģija.

Lekcijas, diskusijas un lāzeršovi.


Latvijas Universitātes
Cietvielu fizikas institūts

Ķengaraga iela 8,
Rīga

Transports: 3.,7. un 9. tramvajs līdz pieturai Ķengaraga iela, tad jādodas pāri Maskavas ielai uz Ķengaraga puķu tirdziņa pusi un tālāk pa Ķengaraga ielu, garām Boulinga hallei Toss līdz ielas galam pie Daugavas

18.00 līdz 23.00

Pasākumi visa vakara garumā:

 • Ūdens enerģija - enerģijas atbrīvošana no ūdens, ūdenstriecis, ūdensstrūklu ģenerators; ierīces ūdens sadalīšanai, sausā un parastā ledus salīdzinājums;
 • Saules enerģija - ar saules paneļiem darbināmu mašīnu demonstrācija;
 • Cilvēka radītā enerģija - cik enerģijas izdalās cilvēkam veicot dažādas darbības?
 • Sprādzienu enerģija - ķīmisko reakciju un salūtu izdalītā enerģija;
 • Ar ūdens un saules enerģiju darbināmu mašīnu sacensības.

Latvijas Universitātes
Botāniskais dārzs

Kandavas iela 2, Rīga

Transports: 4., 42.vai 37. autobuss, 9.vai 25. trolejbuss, 4.tramvajs līdz pieturai „Botāniskais dārzs”

18.00 līdz 22.00

Improvizētas laboratorijas:

Ūdens un augi – eksperimenti ar ūdens uzņemšanu, transportēšanu un izdalīšanu,

Augi un to izdzīvošana pārmitros apstākļos – purvos, mežos, ezeros, grāvjos,

Radošā darbnīca „Ūdens portrets", vada māksliniece Tija Vīksna. Iespēja atraisīt fantāziju un pašam izgatavot savu kartiņu.

Ekskursijas pa Botāniskā dārza Augu mājām „Augi un dažādas vielas tajos – ūdens, eļļas, olbaltumvielas, cukuri, indīgie savienojumi ....”, sākums ik pusstundu no plkst. 18.00.