26.septembrī vienlaikus astoņās pilsētās - Rīgā, Salaspilī, Jelgavā, Daugavpilī, Rēzeknē, Ventspilī, Valmierā un Liepājā - notiks ikgadējais Zinātnieku nakts pasākums par tēmu „Kristāli".

Zinātnieku nakts

2014. gada 26. septembris

IzstadeEnergija2012.jpg

Jautājums

Vai, jūsuprāt, "Zinātnieku nakts" ir lietderīgs pasākums

Rezultāti
Šobrīd 3 viesi online

Zinātnieku nakts 2014

26.septembrī vienlaikus astoņās pilsētās - Rīgā, Salaspilī, Jelgavā, Daugavpilī, Rēzeknē, Ventspilī, Valmierā un Liepājā - notiks ikgadējais Zinātnieku nakts pasākums par tēmu „Kristāli".

Zinatnieku_nakts-2014.jpg 

Zinātnieku nakts ir Eiropas līmeņa pasākums, kuru organizē Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas augstskolas, zinātniskie institūti un citas ar izpēti saistītas institūcijas. Pasākums Latvijā noritēs jau devīto gadu pēc kārtas. Ar šo pasākumu Latvija iekļaujas to daudzo Eiropas valstu - Eiropas Zinātnieku nakts organizētāju skaitā, kuras septembra nogalē organizē dažādus pasākumus vairāk kā 300 Eiropas pilsētās, lai atraktīvā veidā skaidrotu zinātnes sasniegumus un ļautu ielūkoties zinātnisko laboratoriju darba noslēpumos.

Šogad Zinātnieku nakts aktivitātes Latvijā tematiski ir saistītas ar kristālu tematiku, dodot ieskatu kristālu daudzveidībā, to esamībā dabā un daudzveidīgajā pielietojamībā. 26.septembrī plašākai sabiedrībai apskatei būs atvērti zinātniskie institūti, augstskolu fakultātes, kur interesenti varēs piedalīties zinātniskos eksperimentos, iesaistīties diskusijās, uzdot jautājumus zinātniekiem un uz brīdi iejusties zinātnieka ikdienā. Kopīgi varēs no jauna atklāt lietas, bez kurām šodien mūsu ikdienas dzīve vairs nav iedomājama un kuras ir dažādu zinātnes sasniegumu rezultāts. Varēs iepazīties ar jaunām tehnoloģiju idejām, kas pateicoties zinātnei vēl var ienākt mūsu sadzīvē.

Zinātnieku nakts programma (pdf)

Zinātnieku nakts buklets

Zinātnieku nakts laikā dažādi pasākumi notiks:

RĪGĀ

 • Latvijas Universitāte
 • LU Cietvielu fizikas institūts
 • Rīgas Tehniskā universitāte
 • Rīgas Stradiņa universitāte
 • Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
  Latvenergo koncerna Enerģētikas muzejs
 • Transporta un sakaru institūts
 • a/s Latvijas Valsts ceļi
 • Latvijas Nacionālā bibliotēka


SALASPILĪ

 • Nacionālais Botāniskais dārzs


JELGAVĀ

 • Latvijas Lauksaimniecības universitāte


DAUGAVPILĪ

 • Daugavpils Universitāte


VENTSPILĪ

 • Ventspils Augstskola


RĒZEKNĒ

 • Rēzeknes Augstskola


VALMIERĀ

 • Vidzemes Augstskola


LIEPĀJA

 • Liepājas Universitāte 
   

atbalsta/EU_flag.JPG

atbalsta/FP7-people-CMYK.JPG

atbalsta/Logo_Marie-Curie.JPG

0 Komentāri