Latvijas Zinātņu Akadēmijas

Rudens pilnsapulce

2008. gada 20. novembrī

Ievadvārdi. LZA prezidents Juris Ekmanis

Laudatio Vitautam Tamužam. Akadēmiķis Ivars Knēts.

Akadēmiskā lekcija  “Mehānikas slavinājums un ne tikai ”. LZA Lielās medaļas laureāts Vitauts Tamužs.

 

Laudatio Ērikam Kupčem. Akadēmiķis Edmunds Lukevics

Akadēmiskā lekcija
“Hiperdimensionālā KMR spektroskopija”.
LZA Lielās medaļas laureāts Ēriks Kupče.
Debates. Akadēmiķis Jānis Stradiņš.
Debates. Akadēmiķis Elmārs Grēns.
Debates. Akadēmiķis Ivars Kalviņš.
Debates. LZA goda loceklis Alberts Bels.
Debates. Akadēmiķe Baiba Rivža.