Latvijas Zinātņu Akadēmijas

Pavasara pilnsapulce

2018. gada 5. aprīlī

Uzruna. LZA prezidents Ojārs Spārītis

Uzruna. LR Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētājs Jānis Vucāns

LZA korespondētājlocekļa Ērika Jēkabsona akadēmiskā lekcija

LZA ģenerālsekretāra Andreja Siliņa pārskats par LZA darbību 2017. gadā

LZA Uzraudzības padomes priekšsēdētāja Jura Krūmiņa ziņojums