Latvijas Zinātņu Akadēmijas

Rudens pilnsapulce

2017. gada 23. novembrī

Ievads un muzikāls priekšnesums

Uzruna. LZA prezidents Ojārs Spārītis

Paziņojums par balsošanas kārtību. Ojārs Spārītis un Tālavs Jundzis. Muzikāls priekšnesums

Laudatio Jānim Bārzdiņam. LZA korespondētājloceklis Kārlis Čerāns

Akadēmiķa Jāņa Bārzdiņa sveikšana un publiskā lekcija "Datorzinātņu pasaulē gandrīz mūža garumā"

Laudatio Baibai Rivžai. Dr.h.c.agr. Voldemārs Strīķis

Akadēmiķes Baibas Rivžas sveikšana un publiskā lekcija "Sociālo zinātņu pārnese Latvijas lauku un reģionu attīstībā"