Latvijas Zinātņu Akadēmijas

Pavasara pilnsapulce

2017. gada 6. aprīlī

Uzruna. LZA prezidents Ojārs Spārītis

Uzruna. LR Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

Uzruna. LR ZM Nacionālais eksperts Ainars Nābels - Šneiders

Prezentācija par populārzinātnes iepazīšanas iespējām

LZA balvu pasniegšana

LZA ģenerālsekretāra Andreja Siliņa ziņojums

LZA uzraudzības padomes ziņojums. Juris Krūmiņš