Home

Deklarācija

5-03-2012


Igaunijas, Latvijas un Lietuvas lauksaimnieku zinātnieku organizāciju un universitāšu kopīga deklarācija

Par godīgu Kopējo lauksaimniecības politiku visām Eiropas Savienības
dalībvalstīm

ES Lauksaimniecības komisāram
god. Dačianam Čološam

Baltijas valstu agrārie zinātnieki ir ļoti nobažījušies par mūsu zemju lauku nākotni.

Mēs atbalstījām mūsu valstu politiķus un noskaņojām tautas, ka Eiropas Savienības (ES) valstu saimē mums pavērsies 50 padomju gados zaudētās iespējas. Iespējas, kuras tika radītas 20. gs. 20. – 30. gados pēc neatkarības atgūšanas, Ja 20. gs. 20 gados mūsu lauksaimniecība bija līdziniece Somijai un ievērojami atpalika no Dānijas, tad jau 30. gadu beigās tā attīstījās līdz ar Somijas un tuvojās Dānijas attīstības līmenim.

Pēdējā atjaunošana 5-03-2012
Lasīt tālāk...

Sveicam!

18-02-2012


Sveicam Latvijas Zinātņu akadēmijas jubilārus 2012. gada puteņu mēnesī!

Uldi Streipu – 1. februārī,
Linardu Skuju – 8. februārī,
Nikolaju Vederņikovu – 8. februārī,
Imantu Liepu – 12. februārī,
Oļģertu Dumbrāju – 16. februārī,
Māru Zālīti – 18. februārī,
Andreju Veisbergu – 22. februārī,
Arni Vīksnu – 25. februārī,
Gidonu Krēmeru – 27. februārī

Vivat, crescat, floreat! Ad multos annos!

Latvijas Zinātņu akadēmija

 

Pēdējā atjaunošana 18-02-2012

Latvijas Zinātņu akadēmija toreiz

18-02-2012


14. februāra rītā Latvijas karogs rotāja Latvijas Zinātņu akadēmijas ēku Akadēmijas laukumā 1, bet LZA karogs ar ieaustiem Akadēmijai zīmīgiem gadskaitļiem – Mazo zāli, kur Senāta svinīgajā sēdē pulcējās ne tikai senatori, bet arī daudzi citi zinātnieki, lai kopīgi atcerētos laiku pirms 20 gadiem, kad 1992. gada 14. februārī tika pieņemta LZA Harta un Akadēmija ieguva savu šodienas veidolu. Par to, cik sarežģīts un neviennozīmīgi vērtējams bija šis process, savā referātā “LZA transformācija, Hartas pieņemšana un tradīciju ieveidošana (1990 – 1994)” runāja nenogurstošais Latvijas Zinātņu akadēmijas vēstures pētnieks un tautās laidējs akadēmiķis Jānis Stradiņš. (Viņa referātu varat lasīt 2. un 3. lappusē .)

Pēdējā atjaunošana 18-02-2012
Lasīt tālāk...

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS AICINĀJUMS

17-02-2012


Latviešu valoda ir viena no latviešu nācijas pamatvērtībām un identitātes neatņemama sastāvdaļa. 150 gadus ilgā cīniņā kopš jaunlatviešu laikmeta mūsu literārā valoda ir izveidota un nostiprināta valsts un kultūras apritē. 21. gadsimtā tā kļuvusi par vienu no oficiālajām ES valodām. Īstenojot Jāņa Endzelīna 125. dzimšanas dienai veltītās sēdes ieteikumus, tieši LZA 1998. gada 14. maijā aicināja toreizējo Saeimu, Valsts prezidentu un Valdību iekļaut LR Satversmes 4. pantā negrozāmu normu, ka līdzās sarkanbaltsarkanajam karogam kā nacionālajam simbolam latviešu valoda ir valsts valoda Latvijā.

Pēdējā atjaunošana 17-02-2012
Lasīt tālāk...

Parakstīts nodomu protokols starp LR Zemkopības ministriju, LZA un LLMZA

10-02-2012


Parakstīts nodomu protokols starp LR Zemkopības ministriju, Latvijas Zinātņu akadēmiju un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju

2012. gada 8. februārī zemkopības ministre Laimdota Straujuma, Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) prezidents Juris Ekmanis un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) prezidente Baiba Rivža parakstīja ikgadējo nodomu protokolu, paredzot trīspusēju sadarbību ieteikumu izstrādē politikas plānotājiem par iespējamiem uzlabojumiem zinātnē un augstākajā izglītībā, atbalsta sniegšanu jauno zinātnieku sagatavošanā, informācijas apmaiņā starp ZM, LZA, LLMZA, starptautiskās zinātniskās sadarbības veicināšanā un citos nozīmīgos jautājumos.

Pēdējā atjaunošana 10-02-2012
Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS