Home

LZA vārdbalvas

26-01-2012


LZA Senāta lēmums 2012. gada 17.janvārī

1. Apstiprināt balvu ekspertu komisiju lēmumus un piešķirt sekojošas vārdbalvas:

akadēmiķim Viktoram Hausmanim – (LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts) – Raiņa balva par latviešu literatūras un kultūras procesu izpēti un izcilu ieguldījumu Raiņa daiļrades pētniecībā;

Lasīt tālāk...

LZA Vēstis A daļa, 2011.g. 5./6. numurs

16-01-2012

Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis

"A" daļa (sociālās un humanitārās zinātnes)

2011. gads   65. sējums   5./6. numurs 

SATURS

LETONIKAS AVOTI

Olga Odiņa, Juris Salaks
ŽĒLSIRDĪGO MĀSU DARBĪBA KRIEVIJAS SARKANĀ KRUSTA IETVAROS LATVIJAS TERITORIJĀ

Paulis Gavars
LIELINIEKU VARAS LAIKA BADS LATVIJĀ 1919. GADĀ

Pēdējā atjaunošana 16-01-2012
Lasīt tālāk...

Diplomus saņem jaunie LZA locekļi

6-01-2012


zv/zv427-1.jpg 

Pēdējā atjaunošana 6-01-2012
Lasīt tālāk...

Diskusija „Nozaru vadlīnijas lauksaimniecības un lauku attīstībai reģionos”

3-01-2012


2011. gada 19. decembrī Latvijas Zinātņu akadēmijā (LZA) norisinājās LZA Ekonomikas institūta un LZA Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas organizēta diskusija „Nozaru vadlīnijas lauksaimniecības un lauku attīstībai reģionos”.

Pēdējā atjaunošana 3-01-2012
Lasīt tālāk...

LATVIJAS ZINĀTNES SASNIEGUMI 2011.GADĀ

28-12-2011


Latvijas Zinātņu akadēmija, apkopojot iesniegtos universitāšu, zinātnisko institūtu un centru priekšlikumus, nosaukusi nozīmīgākos Latvijas zinātnes sasniegumus 2011.gadā

Teorētiskajā zinātnē:

• Izstrādātas jaunas lielu enerģētikas pārvades sistēmu ilgtspējīgas attīstības vadības metodes un rezultāti apkopoti monogrāfijā Dynamic Management of Sustainable Development: Methods for Large Technical Systems (Springer, London) (Dr.habil.sc.ing. Zigurds Krišāns, Dr.sc.ing. Anna Mutule, LZA kor.loc. Jurijs Merkurjevs, Dr.sc.ing. Irina Oļeinikova, Fizikālās enerģētikas institūts un Rīgas Tehniskā universitāte)

Pēdējā atjaunošana 28-12-2011
Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS