Latvijas Zinātnes padome apstiprina 2018. gada otrā fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursa nolikumu

4-07-2018

Latvijas Zinātnes padome (LZP) 28. jūnijā apstiprināja 2018. gada otrā fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursa nolikumu. 2018. gada otrais projektu konkurss tiks izsludināts pēc pirmā konkursa rezultātu paziņošanas.

Lasīt tālāk...

LLMZA dalība Ziemeļvalstu Lauksaimniecības asociācijas (NJF) 26. kongresā Kauņā (Lietuva)

3-07-2018

LLMZA prezidente Baiba Rivža no 27. - 29. jūnijam piedalījās Ziemeļvalstu Lauksaimniecības asociācijas (NJF) 26. kongresā "Lauksaimniecība nākamajiem 100 gadiem" Aleksandra Stulginska Universitātē Kauņā (Lietuvā). Kongresā B. Rivža piedalījās plenārsēdē: Lauku teritorijas - telpa ilgtspējīgai un viedai attīstībai un uzstājās ar ziņojumu sekcijā "Govju ilgmūžība brīvprātīgā slaukšanas sistēmā (VMS)".

Lasīt tālāk...

Lauksaimniecības un meža zinātnes citu jomu vidū IV PLZK

27-06-2018

Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļu (LMZN) un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju (LLMZA) pārstāvošie pētnieki IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresā (IV PLZK) ar priekšlasījumiem un viedokļiem diskusijās galvenokārt piedalījās Lauksaimniecības un meža zinātņu sekcijas un Sociālo zinātņu sekcijas darbā, dodot savu ieguldījumu arī kongresu caurvijošās valsts drošības un attīstības tēmas risinājumā. Tika prezentēti iegūtie rezultāti Valsts pētījumu programmās EKOSOC-LV (tautsaimniecības, pārvaldības, tiesiskā ietvara vieda transformācija sabiedrības ilgtspējīgai un zināšanu ekonomikas attīstībai), AgroBioRes (lauksaimniecības resursi ilgtspējīgai kvalitatīvas un veselīgas pārtikas ražošanai), ResProd (meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas). Bet viena no šādu zinātnes forumu lielajām vērtībām ir tieši starpdisciplinārie uzstādījumi un izaicinājumi visai zinātnei.

Pēdējā atjaunošana 27-06-2018
Lasīt tālāk...

LZA Eiropas Politikas pētījumu institūta diskusiju foruma "Eiropas Savienības finanšu iespējas Latvijai adresēto ieteikumu īstenošanā" rezultāti

26-06-2018

Š.g. 13. jūnijā Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Eiropas Politikas pētījumu institūts (EPPI) rīkoja diskusiju forumu "Eiropas Savienības finanšu iespējas Latvijai adresēto ieteikumu īstenošanā", kas notika Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes (BEREC) telpās, Rīgā. Forums tika rīkots sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā un BEREC. Tajā piedalījās vairāk nekā 40 Latvijas Zinātņu akadēmijas, valdības un Saeimas pārstāvji, kā arī ekonomikas pētnieki, neatkarīgi eksperti, privātā sektora, preses un nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Pēdējā atjaunošana 26-06-2018
Lasīt tālāk...

Turpmāk visas nozaru ministrijas varēs veidot un finansēt valsts pētījumu programmas

25-06-2018

Lai nodrošinātu valsts pasūtījumu veidošanu pētniecībā valstiski stratēģiskos jautājumos, visas nozaru ministrijas varēs veidot un finansēt valsts pētījumu programmas no valsts budžeta līdzekļiem - to paredz ceturtdien, 21.jūnijā, Saeimā apstiprinātie Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātie grozījumi Zinātniskās darbības likumā.

Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS