4. aprīlī aicinām uz LZA Pavasara pilnsapulci!

14-03-2019

Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Pavasara pilnsapulce šogad tiks noturēta ceturtdien, 4. aprīlī plkst. 14. Ar akadēmisko lekciju "Ētika ceturtās industriālās revolūcijas priekšvakarā" uzstāsies profesore Skaidrīte Lasmane. Pilnsapulcē tiks pasniegtas arī akadēmijas balvas - LZA vārdbalvas izciliem zinātniekiem un jaunajiem zinātniekiem un jauno zinātnieku balvas.

Pēdējā atjaunošana 14-03-2019
Lasīt tālāk...

Profesūra dialogā par neatliekamajām pārmaiņām nozarē

25-03-2019

21.03.2019. Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas (LAPA) valdes pārstāvji - Baiba Rivža, Juris Krūmiņš, Valdis Kampars, Uldis Grāvītis, Arnis Mugurēvičs, Biruta Sloka, Ingrīda Veikša, Rūta Muktupāvela - Izglītības un zinātnes nministrijā (IZM) tikās ar izglītības un zinātnes ministri Ilgu Šuplinsku un Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietnieku zinātnes jomā, departamenta direktora pienākumu izpildītāju Dmitriju Stepanovu, pievēršot uzmanību nozarē neatliekami risināmajām problēmām, t. sk. Latvijas profesūras ataudzes, pilnvērtīgas un ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai starptautiskās konkurences apstākļos Eiropas un pasaules augstākās izglītības un zinātnes telpā.

Lasīt tālāk...

Stājas spēkā spriedums strīdā starp Latvijas Zinātņu akadēmiju un “Rīgas koncertzāli”

22-03-2019

Augstākās tiesas Senāta Civillietu departaments 21.martā, rīcības sēdē izvērtējot atbildētājas - SIA "Rīgas koncertzāle" - kasācijas sūdzību par Latgales apgabaltiesas spriedumu Latvijas Zinātņu akadēmijas prasības lietā par bijušā telpu nomnieka izlikšanu no aizņemtajām telpām,  pieņēma lēmumu neierosināt lietā kasācijas tiesvedību. (Lieta SKC-624/2019; C29348116). Augstākās tiesas senatoru kolēģija atzina, ka tai nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs, kā arī izskatāmajai lietai nav nozīmes vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā. Līdz ar to lietā stājas spēkā Latgales apgabaltiesas 2018.gada 1.novembra spriedums, ar kuru Latvijas Zinātņu akadēmijas prasība apmierināta pilnīgi. Senāta lēmums nav pārsūdzams.

Pēdējā atjaunošana 25-03-2019
Lasīt tālāk...

Sagatavota Latvijas Zinātņu akadēmijas Gadagrāmata 2019

20-03-2019

Sagatavota un Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) mājaslapā publicēta LZA darbības pārskata par 2018. gadu jeb LZA Gadagrāmatas 2019 elektroniskā versija. Grāmatā apkopotie dati un informācija aptver laika posmu no 2018. gada 15. marta līdz 2019. 15. martam.

Lasīt tālāk...

Oļģerts Krastiņš. Latvijas Zinātņu akadēmijas muzejs ir vajadzīgs. Bet kāds?

20-03-2019

LZA statūtos kā viens no LZA darbības mērķiem un pamatvirzieniem ir noteikts: "Latvijas zinātnes vēstures un zinātniecības pētījumu veicināšana, nodrošinot zinātnisko tradīciju saglabāšanu un izkopšanu", (2.1.17. p.). Lai to sasniegtu "LZA valdījumā un pārziņā var būt muzeji un īpaši glabājamas zinātniskas kolekcijas, un arhīvi." (5.9. p.). LZA darbības stratēģijā 2015.-2020.  šis uzdevums jau ir konkretizēts: "... izveidot Latvijas Zinātnes muzeju." (33. lpp.). Pagaidām LZA sava muzeja nav, bet ir arhīvs. Par to ir neliela informācija LZA gada grāmatās, norādot kontakta informāciju ar arhīva vadītāju. Domāju, ka ar to vien nepietiek.

Vairāk šeit (pdf.)


<< Pirmā < Iepriekšējais. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nākamais. > Pēdējā >>
Powered by Elxis - Open Source CMS