LZA Senāts sāk īsteno locekļu kandidātu zinātnisko ziņojumu noklausīšanos

19-09-2017

Šodien, 19. septembrī Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Senāts noklausījās zinātniskos ziņojumus, ar ko iepazīstināja pirmie pieci kandidāti uz vakantajām LZA īsteno locekļu vietām. Referentu vidū bija Dr.phys. Jānis Alnis, LZA korespondētājloceklis Juris Borzovs, LZA korespondētājlocekle Māra Pilmane, LZA korespondētājloceklis Antans Sauhats un LZA korespondētājloceklis Igors Šuvajevs. Kā ziņots, šogad tika saņemts lielākais pieteikumu skaits uz vakantajām īsteno locekļu vietām pēdējos gados.

Pēdējā atjaunošana 22-09-2017
Lasīt tālāk...

In Memoriam. Andris Strakovs

19-09-2017

Š.g. 17. septembrī mūžībā aizgājis Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, ilggadējs Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) prorektors zinātniskajā darbā (1974-1985), RTU Goda darbinieks, RTU emeritētais profesors Dr.habil.chem. Andris Strakovs (27.06.1934-17.09.2017).

Profesors paliks kolēģu un bijušo studentu atmiņā kā lielisks orators un izcils lektors - viņš lasīja lekcijas un vadīja laboratorijas darbus smalkās organiskās sintēzes ķīmijā un tehnoloģijā, ārstniecības vielu ķīmijā un tehnoloģijā. Studenti arī tagad mācās no mācību grāmatas "Ārstniecības vielu ķīmija un tehnoloģija" (2007, A. Strakovs, J. Dzenītis, N. Jevharitska).

Lasīt tālāk...

In Memoriam. Kārlis Rocēns

19-09-2017

Mūžības ceļos devies Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) īstenais loceklis, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvniecības un rekonstrukcijas institūta ilggadīgais direktors, RTU profesors,Dr.habil.sc.ing. Kārlis Rocēns (3.03.1939 - 14.09.2017).

Prof. Kārlis Rocēns bija starptautiski pazīstams zinātnieks un speciālists. Viņa zinātnisko interešu loks bija saistīts ar kompozīto un citu konstruktīvo materiālu mehāniku, kā arī to pielietojumu konstrukcijās. Viņš pirmais Latvijā bija izstrādājis koksnes materiālu tehnoloģiskās mehānikas zinātniskos pamatus, aplūkojot koksni kā dabīgo polimēru kompozīto materiālu.

Lasīt tālāk...

Ceturtajā dokumentu krājumu sējumā par Latvijas neatkarības atgūšanu apkopoti dokumenti par Latvijas neatkarības idejas uzturēšanu trimdā

15-09-2017

Otrdien, 26. septembrī Latvijas Universitātes (LU) Akadēmiskajā bibliotēkā norisināsies dokumentu krājuma "Latvijas neatkarības idejas uzturēšana trimdā" atvēršanas pasākums. Pasākuma viesus uzrunās Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis, LU Akadēmiskās bibliotēkas direktore Venta Kocere, Pasaules Brīvo latviešu apvienības priekšsēdētājs Jānis Kukainis, LZA Trimdas konsultatīvās padomes loceklis Oļģerts Pavlovskis un krājuma sastādītāja Kristīne Beķere.

Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS