Čehijas Republikas vēstnieks Tomāšs Pštross apmeklē Latvijas Zinātņu akadēmiju

17-11-2010
zv/zv410-3.JPG 
A.Dravenieces foto
9. novembrī Latvijas Zinātņu akadēmijā viesojās Čehijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijas Republikā PhD.Tomāšs Pštross.

Pēc izglītības Tomāšs Pštross ir pilsētvides socioloģijas speciālists.

Līdz ar daudziem citiem inteliģentiem parakstot manifestu “Harta 77”, kā arī piedaloties cilvēktiesību kustības aktivitātēs, viņš parakstīja spriedumu arī savai toreizējai karjerai un “pārkvalificējās” par kurinātāju Prāgas metro būvniecības tīklā. To nomainīja pētnieka darbs Lauksaimniecības institūtā, kur Tomāšs Pštross nodarbojās ar kolektivizētās Čehijas un Slovākijas lauksaimniecības ekstensīvās saimniekošanas sociālajiem aspektiem. 

Pēdējā atjaunošana 17-11-2010
Lasīt tālāk...

SVEICAM!

17-11-2010


Rīga, 2010. gada 13. novembrī

Akadēmiķei
Dr. habil. philol. Dacei Markus

Ļoti cienītā Dace Markus!

Latvijas Zinātņu akadēmija sumina Jūs, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas rektori, profesori, dzimšanas dienā. Reti kam izdodas savā jubilejā apdāvināt sabiedrību. Jums tas ir izdevies. Sadarbībā ar novadnieku Jēkabu Raipuli tapusi grāmata “Radošie malēnieši un viņu valoda”, veltījums bērnības zemei, cieņas apliecinājums tās ļaudīm. Te atklājas dzimtu saknes un personību izaugsme. Skolotāju Gitas un Oto Briediņu ģimenē dzimusī, Ziemeru pakalnu slēpošanas takās rūdītā Dace ieguva enerģiju visam mūžam. Ģimeniskumu, atbildību par uzticēto. Nerimtīgas darbības un pilnveides alkas. Paldies Jums!

No sirds vēlam stipru veselību, izturību un spēku. Lai lēvenis pienākumu neatņem duku jauniem darbiem, ko šķinķot lasītājiem!

Ad multos annos! Daudz laimes dzimšanas dienā!

Patiesā sirsnībā

LZA prezidents Juris Ekmanis
LZA Senāta priekšsēdētājs Jānis Stradiņš
LZA viceprezidents Tālavs Jundzis
LZA HSZN priekšsēdētāja Ilga Jansone

Pēdējā atjaunošana 22-11-2010

LR Ministru Kabineta balvas

28-10-2010

Ar Ministru Kabineta balvu apbalvota teātra zinātniece, profesore habilitētā mākslas zinātņu doktore Līvija Akurātere par mūža ieguldījumu teātra kritikas un zinātnes attīstībā, kā arī jaunākās paaudzes un topošo profesionāļu izglītošanā.

Pēdējā atjaunošana 28-10-2010
Lasīt tālāk...

V.E. Zbigņevs Stankevičs – Latvijas Zinātņu akadēmijā

22-10-2010


2010.gada 18.oktobrī Latvijas Zinātņu akadēmijā zinātnieki tikās ar Romas katoļu baznīcas Rīgas arhidiecēzes arhibīskapu V.E. Dr. theol. Zbigņevu Stankeviču

zv/zv408-1.JPG  zv/zv408-2.JPG

 Attēlos: Z.Stankevičs LZA Senāta zālē (pa
 kreisi) un parakstoties LZA viesu grāmatā
 A.Edžiņas un B.Rivžas foto

Pēdējā atjaunošana 26-10-2010

Andrejam Siliņam zaļi sveicieni!

12-10-2010

Ja LZA Augstceltnes tuvumā redzams ātrā solī ejošs stalta auguma vīrs ar sirmu, koptu bārdiņu un zaļu bereti galvā, zināms – uz darbu joņo Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs akadēmiķis Andrejs Siliņš. Fiziķis, savulaik ar izcilību beidzis Maskavas Valsts universitāti. LU profesors, eksperts fizikā, nekristālisko vielu fizikas apakšnozarē. Nespeciālistam viņa piedalīšanās piem., 9. Starptautiskajā simpozijā par sistēmām ar ātro jonu transportu liekas neaptverama. Savukārt speciālistiem ir zināms, ka LU Cietvielu fizikas institūts, kura dibināšanā/vadībā Andrejam Siliņam pieder sava loma, šobrīd ir viens no starptautiski atzītajiem ekselences centriem Latvijā.  

Pēdējā atjaunošana 12-10-2010
Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS