E. Gudrinieces un A. Ieviņa stipendiju konkurss

28-06-2012


Latvijas Zinātņu akadēmijas Fonds, RTU Materiālzinātnes un lietišķas ķīmijas fakultāte un nodibinājums “Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” izsludina konkursu uz akadēmiķu E. Gudrinieces un A. Ieviņa stipendijām ķīmijā un ķīmijas tehnoloģijā 2012. /2013. g. Stipendijas Ls 150, mēnesī uz desmit mēnešiem piešķir konkursa kārtībā un to mērķis ir veicināt pētījumus ķīmijā un ķīmijas tehnoloģijā un jaunu speciālistu sagatavošanu šajā nozarē.

Konkursam, atbilstoši stipendiju nolikumam, lūdzam pieteikties līdz š. g. 7.oktobrim LZA sekretariātā (Akadēmijas lauk. 1, Rīgā, LV – 1050, tel. 67223931).

Ar konkursa nolikumu var iepazīties LZA Fondā vai RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē.

LZA Vēstis A daļa, 2012.g. 1./2. numurs

22-06-2012

Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis

"A" daļa (sociālās un humanitārās zinātnes)

2012. gads 66. sējums 1./2. numurs

SATURS

RAKSTI

Raita Karnīte
EKONOMIKAS FINANSIALIZĀCIJA – CĒLOŅI UN SEKAS 4

Lienīte Litavniece, Sandra Ežmale
PILSĒTU PIEVILCĪBAS KONCEPCIJAS PIELIETOŠANAS IESPĒJAS LATVIJĀ: RĒZEKNES PIEMĒRS 20

Pēdējā atjaunošana 22-06-2012
Lasīt tālāk...

Pasniegtas 2012. gada L`ORÉAL Latvijas stipendijas “Sievietēm zinātnē”

31-05-2012


2012. gada L`ORÉAL Latvijas stipendijas “Sievietēm zinātnē” pasniegtas
Dagnijai Ločai, Ilzei Smelterei un Elīnai Škaparei

zv/zv433-1.jpg 

Sēž, no kreisās: 2012. gada Latvijas stipendijas “Sievietēm zinātnē” saņēmējas Ilze Smeltere un Elīna Škapare, stipendijas Goda patronese Vaira Vīķe-Freiberga, stipendiāte Dagnija Loča. Stāv, no kreisās: stipendijas žūrijas komisijas priekšsēdētājs Jānis Stradiņš, L`Oreal Baltic ģenerāldirektors Benuā Žilia, 2011. gada stipendiātes Liene Ņikitina-Zaķe, Baiba Švalbe un Marija Dunce, Francijas vēstniece Šantāla Puarē (Chantal Poiret), izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis un LZA prezidents Juris Ekmanis
(Foto: Maris Morkāns, no L`Oreal arhīva) 

Pēdējā atjaunošana 31-05-2012
Lasīt tālāk...

Eižena Āriņa balva – akadēmiķiem Andrim Ambainim un Jānim Grundspeņķim

31-05-2012
zv/zv433-2.jpg
 

No kreisās: LZA prezidents Juris Ekmanis, A/S “Exigen
Services Latvia
” valdes priekšsēdētājs Ivars Puksts,
prof. Jānis Grundspeņķis un prof. Imants Meirovics
(RTU Attīstības fonds)

A.Edžiņas foto 

Eižena Āriņa balvu datorzinātnēs un to pielietojumos ar formulējumu: “par izcilu veikumu datorzinātnēs, informātikā vai par nozīmīgu informācijas izstrādes sistēmu veicināšanu” Latvijas Zinātņu akadēmija kopā ar A/S “Dati Exigen group” pirmo reizi pasniedza 1999. gadā. Sākumā – ik gadu, pēc tam – reizi divos gados, līdz krīzes laikā tā tika apturēta pavisam. Šī gada maijā nu jau Latvijas Zinātņu akadēmijas,A/S “Exigen Services Latvia” un Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonda kopējo Eižena Āriņa balvu – īpašu zelta medaļu, diplomu un 1500 latu lielu stipendiju – piešķīra diviem izciliem zinātniekiem – LZA īstenajam loceklim, LU profesoram Dr. sc. comp. ANDRIM AMBAINIM un LZA īstenajam loceklim, RTU profesoram Dr. habil. sc. ing. JĀNIM GRUNDSPEŅĶIM. 
Pēdējā atjaunošana 31-05-2012
Lasīt tālāk...

Suminām jubilārus!

31-05-2012

2. jūnijā – akadēmiķi Ivaru Kalviņu!
2. jūnijā – LZA korespondētājlocekli Andreju Reinfeldu!
3. jūnijā – LZA korespondētājlocekli Benitu Laumani!
6. jūnijā – LZA goda locekli Birutu Baumani!
8. jūnijā – LZA ārzemju locekli Anto Leikolu!
13. jūnijā – LZA korespondētājlocekli Pēteri Zālīti!
13. jūnijā – LZA korespondētājlocekli Andreju Vasku!
14. jūnijā – LZA goda doktori Ēriku Bizdēnu!
15. jūnijā – LZA ārzemju locekli Oskaru Feju!
19. jūnijā – akadēmiķi Juriju Dehtjaru!
19. jūnijā – akadēmiķi Jāni Grundspeņķi!
20. jūnijā – LZA goda doktoru Aivaru Lagzdiņu!
22. jūnijā – LZA ārzemju locekli Bertramu Zariņu!
27. jūnijā – akadēmiķi Andri Cauni !
28. jūnijā – LZA korespondētājlocekli Daini Krieviņu!
29. jūnijā – akadēmiķi Īzaku Rašalu!

Ad multos annos!

Latvijas Zinātņu akadēmija


Nāc nākdama, Jāņu diena,
Tu jau biji sen gaidīta,
Lepni nāci, skanēdama,
Ugunīs mirdzēdama.

                     
K 1208, 7546

Sveicam Akadēmijas Jāņus!


Pēdējā atjaunošana 1-06-2012
Powered by Elxis - Open Source CMS