LZA Pavasara pilnsapulcē

8-04-2013

Pasakumi/Aps130404.jpg LZA Pavasara pilnsapulcē 2013.gada 4.aprīlī Lielo medaļu saņēma akadēmiķis Pauls Pumpēns (attēlā kopā ar LZA prezidenu Ojāru Spārīti) par nozīmīgu ieguldījumu molekulārajā virusoloģijā un jaunas pētnieku paaudzes audzināšanā. 

Pēdējā atjaunošana 8-04-2013

LZA Lielās medaļas laureāti

16-03-2013


LZA īstenais loceklis Andris Ambainis

Andris Ambainis ir viens no pasaulē (ne tikai Latvijā) vadošajiem kvantu skaitļošanas pētniekiem. Viņa rezultāti ir visbiežāk citēto rezultātu vidū. Pateicoties akad. Andra Ambaiņa pūlēm, izdevies piesaistīt ES 7. Ietvara pētniecības projektu Quantum Computer Science (QCS), kurā Latvijas Universitāte koordinē Eiropas līmeņa konsorciju. Tajā ietilpst 8 universitātes un zinātniskie institūti no 7 valstīm. ES 7. ietvara programma atbalsta pētījumus kvantu skaitļošanā caur Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) programmas apakšprogrammu Future and Emerging Technologies (FET, latviski – “Nākotnes tehnoloģijas”). FET mērķis ir atbalstīt fundamentālus pētījumus, kas tālākā nākotnē var būt lietderīgi IKT nozarē. Tāda līmeņa starptautiskā pētījumu koordinācija LZA akadēmiķa vadībā notiek pirmo reizi.


Pēdējā atjaunošana 16-03-2013
Lasīt tālāk...

Parakstīts Latvijas Zinātņu akadēmijas sadarbības līgums ar Rīgas Latviešu biedrību

16-03-2013
zv/zv444-2.jpg 

Šī gada 12.martā tika parakstīts Latvijas Zinātņu akadēmijas sadarbības līgums ar Rīgas Latviešu biedrību.

Attēlā: LZA prezidents Ojārs Spārītis un RLB priekšsēdētājs Guntis Gailitis

 

A.Edžiņas foto

 

Pēdējā atjaunošana 16-03-2013

Vai jurisprudence ir zinātne? Kādā prioritāšu grupā tā liekama?

8-03-2013


LZA HSZN sēde 2013. gada 14. martā plkst. 14.00 Senāta zālē

Vai jurisprudence ir zinātne? Kādā prioritāšu grupā tā liekama?

Dienas kārtība:

Tiesību zinātnieku skatījums (katram 12-15 min.) un diskusija

Akadēmiķis, prof. Dr.habil.iur. Kalvis Torgāns. Kādus uzdevumus risina civiltiesību zinātne

LZA kor. loc., prof. Dr.iur. Ringolds Balodis. Vai valsts pārvaldē ir zinātniskas problēmas un rodas īstenojami priekšlikumi

LU Juridiskās fakultātes dekāne, prof. Dr.iur. Kristīne Strada- Rozenberga. Kā cīņu pret noziedzību ietekmē krimināltiesisko zinātņu pētījumu rezultāti

Diskusija

Pēdējā atjaunošana 8-03-2013
Lasīt tālāk...

LZA prezidenta Ojāra Spārīša vizīte pie LR Izglītības un zinātnes ministra Roberta Ķīļa

21-02-2013


LZA prezidenta Ojāra Spārīša vizīte pie LR Izglītības un zinātnes ministra Roberta Ķīļa 2013. gada 19. februārī

Abām ieinteresētajām pusēm saskaņojot ērtāko laiku sarunai, kuras motivācija izrietēja no 2013. gada 6. februārī LZA notikušās LR Saeimas Izglītības, zinātnes un kultūras komisijas izbraukuma sēdē pārrunātajām izglītības un zinātnes finansējuma problēmām, kā arī no LZA Senāta 12. februāra sēdes lēmuma, šāda iespēja radās pavisam drīz – 19. februārī.

Pēdējā atjaunošana 21-02-2013
Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS