Par ko mums būtu jāstāsta, uzrunājot citas pasaules tautas?

4-11-2014

Konferences „Kas latviešiem stāstāms citām tautām par sevi, savu valodu, kultūru un vēsturi", kas 14. novembrī norisināsies Latvijas Zinātņu akadēmijā, mērķis ir noskaidrot jautājumus, par kuriem latviešiem būtu jāstāsta un jāraksta topošajā divsējumu izdevumā "Latvieši un Latvija" angļu un krievu valodā, uzrunājot citas pasaules tautas.

Lasīt tālāk...

Jauna grāmata par jaunu zinātnisku tēmu - fonoloģiju

12-11-2014

Apgāds "Zinātne" laidis klajā LZA īstenās locekles Dr.habil.philol. Daces Markus un LZA ārzemju locekles profesores Dzintras Bondas (ASV) grāmatu "Ievads fonoloģijā". Katrai valodai ir sava fonētiskā un fonoloģiskā sistēma, tā ir daļa no valodas gramatikas. Grāmata veltīta zinātniskajā literatūrā mazāk aprakstītās - fonoloģiskās sistēmas teorētiskajai izpētei.

Lasīt tālāk...

Viedās restaurācijas un zinātnes sintēze Leipcigas gadatirgū

10-11-2014

No 6. līdz 8. novembrim Leipcigā norisinājās kultūras mantojuma aizsardzībai, arhitektūras un mākslas objektu restaurācijai, kā arī nekustamo īpašumu tehniskā stāvokļa un estētisko vērtību saglabāšanai veltīts gadatirgus "Denkmal". Tas ir lielākais šādas specializācijas gadatirgus pasaulē, kurā tiek eksponēti produktu paraugi, un to rīko kopā ar muzeju un izstāžu ierīcībai, restaurācijai un mākslas vērtību saglabāšanas tehnoloģijām veltīto daļu "Mutec".

Pēdējā atjaunošana 10-11-2014
Lasīt tālāk...

LZA konkursā noskaidros desmit gada sasniegumus Latvijas zinātnē

5-11-2014

Šodien, 5.novembrī ar LZA Prezidija lēmumu tiek izsludināts ikgadējais konkurss "Desmit gada zinātniskie sasniegumi Latvijā". Priekšlikumus, kurus ir tiesīgi iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijas reģistrā esošie zinātniskie institūti, universitātes, augstskolas, universitāšu fakultātes un LZA īstenie locekļi, LZA nodaļas pieņems līdz 3.decembrim plkst. 15.00 un izvērtēs tos līdz 17.decembrim. LZA Prezidijs, balstoties uz nodaļu vērtējumu, izveidos desmit gada nozīmīgāko sasniegumu sarakstu un apstiprinās to līdz decembra beigām.

Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS