Suminām jubilārus!

31-05-2012

2. jūnijā – akadēmiķi Ivaru Kalviņu!
2. jūnijā – LZA korespondētājlocekli Andreju Reinfeldu!
3. jūnijā – LZA korespondētājlocekli Benitu Laumani!
6. jūnijā – LZA goda locekli Birutu Baumani!
8. jūnijā – LZA ārzemju locekli Anto Leikolu!
13. jūnijā – LZA korespondētājlocekli Pēteri Zālīti!
13. jūnijā – LZA korespondētājlocekli Andreju Vasku!
14. jūnijā – LZA goda doktori Ēriku Bizdēnu!
15. jūnijā – LZA ārzemju locekli Oskaru Feju!
19. jūnijā – akadēmiķi Juriju Dehtjaru!
19. jūnijā – akadēmiķi Jāni Grundspeņķi!
20. jūnijā – LZA goda doktoru Aivaru Lagzdiņu!
22. jūnijā – LZA ārzemju locekli Bertramu Zariņu!
27. jūnijā – akadēmiķi Andri Cauni !
28. jūnijā – LZA korespondētājlocekli Daini Krieviņu!
29. jūnijā – akadēmiķi Īzaku Rašalu!

Ad multos annos!

Latvijas Zinātņu akadēmija


Nāc nākdama, Jāņu diena,
Tu jau biji sen gaidīta,
Lepni nāci, skanēdama,
Ugunīs mirdzēdama.

                     
K 1208, 7546

Sveicam Akadēmijas Jāņus!


Pēdējā atjaunošana 1-06-2012

Diskusijas par Latvijas prezidentūras prioritātēm

16-05-2012


Latvija 2015. gada 1. janvārī rotācijas kārtībā uz sešiem mēnešiem uzņemsies Eiropas Savienības (ES) Padomes prezidējošās valsts pienākumus. Lai noskaidrotu Latvijas prezidentūras prioritātes, kā arī sekmētu vienošanās panākšanu nacionālajā līmenī par Latvijas prezidentūras ES Padomē darba kārtību, Latvijas Politologu biedrība sadarbībā ar Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātu ir uzsākusi vairāku aktivitāšu ciklu „Atbalsts prezidentūras programmas izstrādei”. Iniciatīvas mērķis ir rosināt diskusiju par Latvijas prezidentūras prioritātēm.

Detalizēta informācija pielikumā.

Pēdējā atjaunošana 16-05-2012

Valsts apbalvojumi

11-05-2012


LR ordeņu kapituls paziņo, ka Triju Zvaigžņu ordenis (III) piešķirts LU FSI direktorei, LU profesorei, LZA īstenajai loceklei Maijai Kūlei, RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes profesoram, LZA īstenajam loceklim Raimondam Valteram, IV šķ. – Dr. habil. hist. Ainai Alsupei. Atzinības krusta III šķira piešķirta LZA īstenajam loceklim Viktoram Hausmanim.

Sveicam jubilārus!

11-05-2012

6. maijā – LZA goda doktoru Valdi Villerušu,
12. maijā – akadēmiķi Rihardu Kondratoviču,
14. maijā – LZA ārzemju locekli Solveigu Miezīti,
22. maijā – LZA korespondētājlocekli Māru Pilmani,
25. maijā – LZA korespondētājlocekli Āriju Meikališu,
25. maijā – LZA goda doktoru Edvīnu Dēmutu,
26. maijā – LZA korespondētājlocekli Aivaru Lejnieku.

Ad multos annos!

Latvijas Zinātņu akadēmija

Pēdējā atjaunošana 11-05-2012

LZA Lielā medaļa

11-05-2012


Piešķirt LZA Lielo medaļu LZA īstenajam loceklim Paulam Pumpēnam par nozīmīgu ieguldījumu molekulārajā virusoloģijā un jaunas pētnieku paaudzes audzināšanā.

Piešķirt LZA Lielo medaļu LZA ārzemju loceklim Andrievam Ezergailim par būtisku devumu Latvijas 20.gadsimta vēstures izpētē. (LZA Senāta lēmums 2012.gada 24.aprīli.)

Pēdējā atjaunošana 11-05-2012
Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS