Sagatavots Latvijas Zinātņu akadēmijas gada darbības pārskats

22-03-2017

Martā sagatavots un plašam interesentu lokam elektroniski pieejams Latvijas Zinātņu akadēmijas 2016. gada darbības pārskats. Darbības pārskatā jeb LZA Gadagrāmatā 2017 papildus pamatinformācijai, publicēti aktualizētie dati par akadēmijas struktūru, locekļiem, atsevišķu struktūrvienību darbu, piešķirtajām balvām, starptautisko sadarbību. Īpaši izvērsta ir sadaļa, kurā aplūkota akadēmijas zinātniskā un organizatoriskā darbība un zinātnisko nodaļu  darba atskaites, kur ietverti arī zinātniskie ziņojumi par atskaites posmā nozīmīgākajām zinātnes tēmām atsevišķās zinātņu nozarēs.

Lasīt tālāk...

Konference par akadēmisko rakstu krājuma „Latvija un latvieši" tapšanas gaitu un mērķiem

21-03-2017

Piektdien, 24. martā plkst. 14.00 LU Akadēmiskās bibliotēkas telpās notiks konference "Par akadēmisko rakstu krājuma "Latvija un latvieši" tapšanu: no koncepcijas līdz tās īstenošanai". Konferencē ar ziņojumu uzstāsies jaunā izdevuma "Latvija un latvieši" redkolēģijas priekšsēdētājs akadēmiķis Jānis Stradiņš, kā arī citi redkolēģijas locekļi. Konferences mērķis ir ne tikai sniegt pārskatu par jaunā izdevuma tapšanu, bet arī apspriest un analizēt problēmas Letonikas pētījumos, kas skārušas topošā izdevuma kvalitāti. Paredzēts, ka akadēmisko rakstu krājums "Latvija un latvieši" trīs atsevišķos izdevumos latviešu, angļu un krievu valodā iznāks 2018. gadā kā veltījums Latvijas valsts simtgadei.

Lasīt tālāk...

2017. gada LZA Lielās medaļas laureāti – akadēmiķis Jānis Bārzdiņš un akadēmiķe Baiba Rivža

14-03-2017

Šodien, 14. martā, Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Senāts nolēma piešķirt LZA Lielo medaļu akadēmiķim Jānim Bārzdiņam par fundamentāliem pētījumiem algoritmu teorijā un datorzinātnes skolas izveidi Latvijā, kā arī akadēmiķei Baibai Rivžai par ievērojamu devumu Latvijas lauku un reģionu attīstības izpētē.

Pēdējā atjaunošana 14-03-2017
Lasīt tālāk...

Baltijas intelektuālās sadarbības konferences uzmanība šogad tiks pievērsta skolotāju izglītības jautājumiem

7-03-2017

No 30. līdz 31. martam Helsinkos norisināsies pēc kārtas 15. Baltijas intelektuālās sadarbības konference, ko šogad organizē Somijas Zinātņu akadēmija. Konferences tēma - "Skolotāju izglītības nākotne Baltijas jūras reģionā: virzība uz zinātnē balstītu pedagoģisko izglītību", un tā ir veltīta pedagoģiskās izglītības pašreizējai situācijai un nākotnes izaicinājumiem Baltijas un Ziemeļvalstīs. Konferencē tiks apskatīti dažādi pedagoģiskās izglītības aspekti un tiks diskutēts par zinātnes politikas nostādnēm pedagoģiskās izglītības jomā.

Lasīt tālāk...

LZA norisināsies Latvijas un Vācijas kultūru saskarsmei veltīta konference

3-03-2017

Ceturtdien, 9. martā plkst. 14 Latvijas Zinātņu akadēmijā atklās konferenci „Latvijas un Vācijas kultūru saskarsme". Konferenci rīko apgāds „Jumava" sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju, un tā tiek veltīta topošās monogrāfijas „Latvijas kultūras vēsture" tematikai. Monogrāfija iznāks latviešu un vācu valodā, tās izdevēji - apgāds „Jumava" un Austrijas izdevniecība Wieser. 

Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS