Jaunas L’OREAL stipendiātes

21-05-2010
zv/zv403-1.JPG
No kreisās: Elīna Pajuste, Inese Čakstiņa un
Una Riekstiņa
 
Vai viņas izvēlas skaistumkonkursā vai pēc zinātniskiem kritērijiem? Pretēji acīmredza- majam, nākas apgalvot, ka trīs brīnumdaiļās jaunās zinātnieces pasaulsavenās franču kosmētikas firmas L’OREAL Baltijas reģiona pārstāvniecības, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas stingrā žūrija akadēmiķa Jāņa Stradiņa vadībā prestižajai stipendijai “Sievietēm Zinātnē” izraudzīja tikai un vienīgi pēc zinātniskajiem kritērijiem. Bet, ka mūsu zinātnieces nav nekādas zilzeķes ar nemazgātiem matiem un nomītiem kurpju papēžiem, kurām bez zinātnes nekas cits pasaulē neeksistē – pie tā jau sen vajadzēja pierast. Vismaz visas līdzšinējās stipendiātes ir bijušas arī košas sievietes, artistiskas dvēseles, sportistes, lieliskas māmiņas – vārdu sakot, nekas cilvēcisks viņām nav svešs. 

zv/zv403-2.JPG
Ar Goda patronesi Vairu Vīķi-Freibergu centrā
A.Edžiņas foto
 
12. maijā Latvijas Zinātņu akadēmijā tika pasniegtas 2010.gada L’OREAL Latvijas stipendijas “Sievietēm Zinātnē” ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu. “Latvijas stipendija “Sievietēm Zinātnē” izveidota L’OREAL Grupas un UNESCO starptautiskās programmas “Sievietēm Zinātnē” (For Women in Science) ietvaros. Tās moto ir “Pasaulei nepieciešama zinātne, zinātnei nepieciešamas sievietes”. Stipendija paredzēta zinātniskam darbam Latvijā un tiek piešķirta, nevis apbalvojot par jau paveikto, bet atbalstot jaunu pētījumu veikšanu nākamā gada laikā.”  

To mēs varam izlasīt preses relīzē, kā arī uzzināt, ka L’OREAL Latvijas stipendija iedibināta 2005. gadā, un sešos gados to saņēmušas 18 pētnieces divās kategorijas – no ikgadējām trim stpendijām vienu piešķir zinātņu doktorei līdz 40 gadu vecumam, bet divas – doktorantēm sava promocijas darba nobeigšanai. Un vēl kāds interesants fakts – lai attīstītu daudzveidību, 40 valstīs izveidotas nacionālās stipendijas “Sievietēm Zinātnē”, ko piešķir koncerna L’OREAL attiecīgās valsts filiāle ar UNESCO Nacionālās komisijas un zinātniskās sabiedrības atbalstu. Līdz 2010. gada sākumam šīs nacionālās stipendijas bija saņēmušas jau 714 zinātnieces, un Latvija pagaidām ir vienīgā Baltijā, kurā starptautiskā L’OREAL un UNESCO kopprojektā tiek piešķirta nacionālā stipendija. Augstākie L’OREAL apbalvojumi, pēc kuriem var tiekties sievietes materiālzinātnes un dzīvības zinātnes, ir ikgadējās 15 starptautiskās stipendijas un piecas starptautiskās prēmijas. Par līmeni liecina tas, ka pērn divas no L’OREAL un UNESCO 2008. gada starptautiskās prēmijas “Sievietēm Zinātnē” laureātēm saņēma zinātnes visspožāko novērtējumu – Nobela prēmiju. Tās bija Elīzabete Blekbērna (Elizabeth H. Blackburn) no ASV, kurai piešķirta 2009. gada Nobela prēmija medicīnā, un Izraēlas zinātniece Ada Jonata (Ada E. Yonath), kura šo pašu prēmiju saņēma ķīmijā.

Kuras tad šogad bija tās trīs izredzētās, kurām 4000 latu lielā stipendija ļaus nodrošināt savus pētījumus arī tad, ja laboratorija tiek aizsūtīta bezalgas atvaļinājumā?

Una Riekstiņa ir bioloģijas zinātņu doktore, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes docente un Bioloģijas fakultātes Bioanalītisko metožu laboratorijas vadošā pētniece. Viņa saņem stipendiju pētījumam “Cilvēka ādas cilmes šūnu nišas ietekme uz nervu šūnu atjaunošanos”, kura mērķis ir izpētīt, vai ādas saistaudu cilmes šūnas var palīdzēt atjaunot bojātus nervu audus, kā arī sniegt ieguldījumu jaunu perifērās vai centrālās sistēmas nervaudu reģeneratīvās terapijas stratēģiju izveidē. Savu promocijas darbu klīniskajā virusoloģijā U. Riekstiņa izstrādājusi Karolinska institūtā Stokholmā, kur arī ieguvusi doktora grādu.

Dabas zinātņu maģistres Ineses Čakstiņas CV var atrast gan studijas LU Bioloģijas fakultātē, gan darbu Mikroorganismu un augu ģenētikas laboratorijā un Rēgensburgas Universitātes Ģenētikas institūta Molekulārās ģenētikas laboratorijā Vācijā, gan stažēšanos Retinoīdu izpētes laboratorijā Mičigānas Pavalsts Universitātē ASV, bet kopš 2005. gada viņa ir LU Bioloģijas fakultātes Bioanalītisko metožu laboratorijas zinātniskā asistente un biotehnoloģe Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Šūnu transplantācijas centrā. Francija, Nīderlande, Zviedrija, ASV, Krievija, Vācija – plaša zināšanu papildināšanas ģeogrāfija. Stipendija Inesei Čakstiņai piešķirta pētījumam “A vitamīna ietekme uz molekulāriem mehānismiem cilvēka sirdi veidojošās šūnās in vitro”. Šajā pētījumā viņa cenšas noskaidrot, kā A vitamīns regulē cilvēka šūnas, kas veido sirdi un asinsvadus, un kā iespējams uzlabot kardioloģijā izmantotās terapijas.

Pavisam citu zinātnes nozari pārstāv maģistre, LU Ķīmiskās fizikas institūta Cietvielu radiācijas ķīmijas laboratorijas zinātniskā asistente Elīna Pajuste. Viņas stipendija veicinās pētījumu “Kodolsintēzes iekārtu materiālos uzkrātā tritija īpašības un difūzija”, kas ir tieši saistīts ar nākotnes enerģētiku – kodolsintēzes reaktora darbību. Viena no reaktora tehnoloģiskā risinājuma pamatproblēmām ir materiālu izvēle, jo tiem jāspēj pildīt savas funkcijas smagos apstākļos ( temperatūra līdz 800oC, neitrona starojuma plūsma, spēcīgs magnētiskais lauks, iespējams kontakts ar plazmu u.c.). Elīnas Pajustes pētījumam ir liela praktiska nozīme drošas un ekonomiskas kodolsintēzes reaktora ekspluatācijas nodrošināšanā. Darbs tiks veikts sadarbībā ar Kalemas kodolpētniecības centru JET (Anglija), Augstas plūsmas reaktora grupu NRG (Nīderlande) un Karlsrūes Tehnoloģiju institūtu (Vācija) Eiropas Kodolsintēzes attīstības programmas EURATOM zinātnisko projektu ietvaros.

Stipendiju Goda patronese akadēmiķe Vaira Vīķe–Freiberga, apsveikdama stipendiātes un izteikdama nožēlu par netālredzīgo valsts politiku izglītības un zinātnes jomā, teica, ka tās valstis, kas pilnībā izmanto savus cilvēkresursus, ir labāk sagatavotas pasaules izaicinājumiem. Trekno govju un lieso govju gados Latvija ir skumīgi atpalikusi no pārējām ES valstīm pētniecības atbalsta ziņā, tādēļ ir ļoti svarīgi turēties līdzi pēdējiem sasniegumiem, jo nav iespējams ieturēt pauzi cerībā atgriezties vēlāk, tādēļ tik svarīgs ir L’OREAL atbalsts zinātnei. V. Vīķe–Freiberga aicināja arī pārējos uzņēmējus sekot šim paraugam.

Stipendiātes sveica Benuā Žilia (L’OREAL Baltic), Andris Vilks (UNESCO Latvijas Nacionālā komisija), Jānis Stradiņš (stipendijas žūrijas priekšsēdētājs, LZA), Tālavs Jundzis (LZA). Par gada laikā padarīto atskaitījās pagājušā gada stipendiātes Līga Zvejniece, Karīna Siliņa, kura jau rudenī ir plānojusi kļūt par zinātņu doktori un kurai stipendija vasarā palīdzējusi pārvarēt bezalgas atvaļinājumu, kā arī Tatjana Glaskova.

Z. Kipere

Pēdējā atjaunošana 21-05-2010
Powered by Elxis - Open Source CMS