Latvijas Zinātnes padomes Ekspertu vēlēšanu komisijas paziņojums

16-04-2010

Saskaņā ar LR Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem nr. 497. “Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju izveidošanu un darbību” Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju vēlēšanas notiks 2010.gada 1. un 2. jūnijā no plkst. 9.00 līdz 19.00 Latvijas Zinātņu akadēmijas Augstceltnē 2. stāvā (Akadēmijas laukums 1, Rīgā).

Sīkāka informācija par zinātnieku iekļauša nu elektorātā un ekspertu komisiju locekļu kandidātu izvirzīšanu tiks ievietota internetā LZP mājas lapā http://www.lzp.gov.lv.

 Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs 
LZA kor.loc. Dr.sc.ing. Edgars Bervalds

Powered by Elxis - Open Source CMS