IN MEMORIAM

16-04-2010

KAZIMIRS ŠPOĢIS

28.03.1927. – 26.03.2010.

Dzimis 1927. g. 28. martā Daugavpils apriņķa Vārkavas pagasta “Eglīšos”. Pēc Vārkavas pamatskolas beigšanas Kazimirs Špoģis mērķtiecīgi apguva vispusīgu visu līmeņu lauksaimniecības izglītību, 1956. gadā absolvējot Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas (LLA) Agronomijas fakultāti, vēlāk arī aspirantūru. K. Špoģa darbībai raksturīga zinātniskā, praktiskā un sabiedriskā darba tik cieša sasaiste, ka reizumis zinātniskais darbs atkāpās malā. Ar tēmu par graudaugu kultūru sējumu platības struktūras un graudaugu ražošanas jautājumu izpēti zinātnieks aizstāvēja ekonomikas zinātņu kandidāta (1967), vēlāk lauksaimniecības zinātņu doktora (1976) disertāciju. Habilitētais lauksaimniecības doktors (1992), lauksaimniecības ekonomikas profesors (1978).

Darba gaitas Kazimiram Špoģim bijušas ļoti daudzpusīgas. Kādreizējais Rankas lauksaimniecības skolas skolotājs (1949) vēlāk strādāja Gulbenē, Gaujienā, Piebalgā, Iecavā, Baldonē, Smiltenē un Valkā, ieņemot arvien atbildīgākus amatus. Vietējo apstākļu pazīšana, zināšanas, cieņas pilnā prasme pret ļaudīm deva Kazimiram Špoģim iespēju pastāvēt augstos amatos: Latvijas PSR sagādes ministra 1. vietnieks (1961–1962), Rīgas Teritoriālās kolhozu un padomju saimniecību ražošanas pārvaldes priekšnieks (1962–1963), lauksaimniecības ministra vietnieks (1963–1965). Ar 20.gs. 70. gadiem, kļūstot par Latvijas Zemkopības zinātniski pētnieciskā institūta direktoru (1965–1973), Latvijas Zemkopības un lauksaimniecības ekonomikas zinātniski pētnieciskā institūta direktora vietnieku (1973–1976), K. Špoģis rūpējās par zinātnē iegūto atziņu ieviešanu praksē, par lauka izmēģinājumu bāzu attīstību, bet galvenais – par zinātnieku kvalifikācijas celšanu. Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas (LLA) rektora amatā (1976–1980) prioritāšu vidū tiek lauka izmēģinājumu un mācību materiāli tehniskās bāzes attīstība, kā ari pasniedzēju un studentu dzīves apstākļu uzlabošana. Sekoja nākamie augstie amati: LPSR Lauksaimniecības ministrs (1980–1984), LPSR Ministru Padomes priekšsēdētāja vietnieks (1984–1985), LPSR Agrorūpnieciskās komitejas priekšsēdētājs (1985–1986). Nopelniem bagāto zinātnes darbinieku, trīskārtējo Valsts prēmiju laureātu K. Špoģi cienīja sabiedrība un augsti vērtēja tālaika valdība.

Sākoties Atmodas procesiem, 1987. gadā atbrīvojies no valsts amatiem un atgriezies zinātnē un izglītībā. Strādājis Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtā par galveno zinātnisko līdzstrādnieku (1987–1988), bet ar 1989. gadu Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā aktīvi iesaistījies sabiedriskajos procesos, kas virzījās uz agrāro reformu. Būdams deputāts, darbojās LPSR Augstākās Padomes (AP) Lauksaimniecības komisijā, pārstāvot LLA zinātnieku viedokli likuma “Par zemnieku saimniecībām” izstrādē un vadīja šī likuma pieņemšanu. Iesaistījies Atmodā, ievēlēts LR Augstākajā Padomē (1990) un Ekonomikas komisijā vadījis daudzu uzņēmējdarbības likumu sagatavošanu un pieņemšanu. Pēc deputāta pilnvaru izbeigšanās (1993) strādājis LLU Ekonomikas fakultātē, izveidojis un vadījis šīs fakultātes Uzņēmējdarbības katedru, bijis profesors, kopš 2004. gada – LLU profesors emeritus. LLU Ekonomikas fakultātes Doktora studiju programmas izveidotājs un vadītājs (1999). Savas zinātniskās darbības laikā sagatavojis 24 zinātņu doktorus. Daudzu monogrāfiju, rakstu krājumu un mācību līdzekļu au-tors, līdzautors, sastādītājs un zinātniskais redaktors, kā arī daudzu zinātnisko publikāciju autors un līdzautors. LR Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris (2000).

LZA korespondētājloceklis, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas goda loceklis, Latvijas augstskolu profesoru asociācijas loceklis, Latvijas Zinātnieku savienības biedrs, vairāku citu zinātnisku un akadēmisku institūciju, biedrību un nodibinājumu dalībnieks.

Mūžībā aizgājis zinātnieks, kura fantastiskās darba spējas un enerģija ļāva savienot zinātnisko darbu ar valsts darba slodzi un zinātnes administrēšanu, iemantojot laikabiedru cieņu un augstu atzinību.

Latvijas Zinātņu akadēmija
Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija
Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Pēdējā atjaunošana 16-04-2010
Powered by Elxis - Open Source CMS