Aizstāvēšana

26-03-2010

2010. gada 7. aprīlī plkst. 13:00 LLU VMF 1. auditorijā Jelgavā, Helmaņa ielā 8, LLU Veterinārmedicīnas fakultātes promocijas padomes atklātajā sēdē

DACE KEIDĀNE

aizstāvēs promocijas darbu

“Kazu intrarumenālā un intraabomazālā pH – dinamika normā un pēc invadēšanas ar Ostertagia circumcinctaveterinārmedicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Darba vadītāja: profesore Dr. habil. biol. E. Birģele.

Recenzenti: profesors, LZA akadēmiķis, Dr. habil. agr., Dr. med. vet. Aleksandrs Jemeļjanovs, profesors, Dr. habil. med. vet. Zigmunds Brūveris, profesors, Dr.habil.agr. Jāzeps Sprūžs.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā, Jelgavā, Lielā ielā 2 un http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

2010.gada 23.aprīlī plkst. 12.00 notiks LU Juridiskās zinātnes apakšnozaru Valststiesības, Krimināltiesības un Starptautiskās tiesības promocijas padomes atklātā sēde (Rīgā, Raiņa bulv.19, 8. auditorijā), kurā promocijas darbu  tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

KRISTĪNE JARINOVSKA.

Tēma: “Informācijas atklātības princips un tā galējā robeža: teorijas īstenošana praksē”.

Recenzenti: prof. J.Bojārs; asoc.prof. T.Jundzis; prof. Norbert Reich (Hamburgas Universitāte, Vācija)

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv.4, kā arī LU mājaslapā www.lu.lv.

***

2010.gada 27.aprīlī plkst. 16.00 Rīgas Tehniskās universitātes promocijas padomes “RTU P–03” atklātajā sēdē Rīgā, Kaļķu ielā 1, 119.auditorijā

Sandris Ručevskis

Aizstāvēs promocijas darbu “Svārstību metodes materiālu īpašību identifikācijai un bojājumu noteikšanai kompozītmateriāla konstrukcijās” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors, Dr.habil.sc.ing. Vitālijs Pavelko (Rīgas Tehniskā universitāte), profesors, Dr.habil.sc.ing. Feliks Bulavs (Rīgas Tehniskā universitāte), profesors, Dr.habil.sc.ing. Algirdas Vaclovas Valiulis (Viļņas Gedimina Tehniskā universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties internetā http://www.rtu.lv (Doktorantiem–>Promocijas darbi) un RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10.

Powered by Elxis - Open Source CMS